• Domov
  • Izobraževanje in šport

Izobraževanje in šport - stran 14 od 17

Financiranje športnih trenerjev

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju povpraševanja občinam glede financiranja športnih trenerjev.  Občino članico zanima na kakšen način financirate delo trenerjev v športnih društvih? Ali se financira delo trenerjev preko javnega razpisa (v skladu z letnim programom športa)? Ali ima kakšna občina izkušnjo, da je športni trener zaposlen za Zavodu za… Preberi več

Zeleni turizem – so prireditve z manj odpadki mogoče?

Na SOS smo prejeli vabilo Ekologov brez meja, ki utegne zanimati številne organizatorje prireditev, zato ga objavljamo na spletnih straneh in vabimo občine, da razširijo novico, svojim zainteresiranim deležnikom: Turizem je četrta največja globalna industrija, ki kljub občasnim pretresom neprekinjeno narašča, in tudi v Sloveniji predstavlja uspešno in rastočo gospodarsko panogo. Obstoječi trendi gredo v… Preberi več

Priporočila MIZŠ – Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravilo priporočila (podrobnejša pojasnila) o obračunu povračila stroškov prevoza zaposlenemu na delo in iz dela, katera so prejeli vsi zavodi na področju vzgoje in izobraževanja. Menimo, da je informacija koristna tudi za občine, ki financirajo vrtce, zato si na tej povezavi lahko preberete priporočila: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/okroznice_za_vrtce/

Prijateljska nogometna tekma v spomin županu Šmartnega ob Paki

Nogometna ekipa županov se je v četrtek 8. septembra udeležila prijateljske tekme s predstavniki Računskega sodišča. Prijateljska tekma je bila odigrana v spomin pokojnemu županu Šmartnega ob Paki Alojza Podgorška, ki je bil eden od pobudnikov za ustanovitev nogometne ekipe županov leta 2008. Na pobudo aktualnega župana Janka Kopušarja se je nogometna ekipa županov sestala... Preberi več

Posvet Izobraževanje odraslih v moji občini

Andragoško društvo Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje in šport in Skupnost občin Slovenije vas vabimo na posvet z naslovom »Izobraževanje odraslih v moji občini«, ki bo potekal 4.10.2016 od 9.30 ure dalje v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ( MIZŠ ), Masarykova 16 v Ljubljani. Vabilo s programom in prijavnico  Na posvetu bodo… Preberi več


16 Masarykova cesta, Ljubljana, Slovenija

Nov osnutek Zakona o športu

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Direktorat za šport) nam je v pregled posredovalo nov osnutek Zakona o športu. V novem osnutku je upoštevanih večina pripomb občin, ki so bile na sestanku na MIZŠ predstavljene in dogovorjene. V novem osnutku se je opredeljen postopek izbire programov in področij letnega programa športa (17. člen – 36.... Preberi več

Strategija razvoja in uporabe spretnosti Slovenije

7. aprila 2016 je v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potekala prva medresorska ocenjevalna delavnica projekta Strategija razvoja in uporabe spretnosti Slovenije, ki ga Slovenija izvaja v sodelovanju z OECD, katere se je udeležila tudi predstavnica Skupnost občin Slovenije. Namen projekta je spodbuditi razvoj, vzdrževanje in uporabo spretnosti v državi, za izboljšanje zaposljivosti... Preberi več

SOS z MIZŠ o Zakonu o športu

V četrtek 25. februarja so se predstavniki Skupnosti občin Slovenije sestali z generalnim direktorjem dr. Borutom Štrumbljem. Na sestanku smo obravnavali pripombe Skupnosti občin Slovenije in občin, na osnutek Zakona o športu. Generalni direktor je na začetku poudaril, da je namen novega Zakona o športu popraviti pomankljivosti sedanjega zakona. Prav tako je izpostavil, da je... Preberi več

Sestanek DS za šport in komunalno infrastrukturo za šport in prosti čas

V prostorih občine Domžale se je sestala Delovna skupina SOS za šport in komunalno infrastrukturo za šport in prosti čas. Na prvi seji so članice in člani obravnavali osnutek Zakona o šport, ter posredovane pripombe občin na osnutek zakona. Prisotni na sestanku so se strinjali, da se mora v 3. členu dodati, da občine z... Preberi več