• Domov
  • Izobraževanje in šport

Izobraževanje in šport - stran 2 od 17

Redna delovna uspešnost ravnateljev za leto 2021

V skladu z veljavno zakonodajo ravnateljem pripada del plače za redno delovno uspešnost za obdobje za leto 2021, ki se bo izplačal v letu 2022, na podlagi poslovnega poročila za leto 2021 in po izvedenem postopku ugotavljanja redne delovne uspešnosti ravnateljev s področja šolstva za leto 2021 v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje... Preberi več

Pobuda Skupnega raziskovalnega središča (JRC) »Znanost sreča regije«

Ministrstvo za izobraževanje, znanosti in šport RS nas je obvestilo, da je Skupno raziskovano središče (JRC) Evropske komisije objavilo 2. Poziv za izkaz interesa za sodelovanje v pobudi »Znanost sreča regije – krepitev na dokazih temelječih politik na regionalni in lokalni ravni«. Pobuda omogoča mreženje, izmenjavo praks, metod, pristopov in orodij za oblikovanje z dokazi... Preberi več

Pokritje izpada plačil staršev za december in januar 2022 v javnih vrtcih in zasebnih vrtcih s koncesijo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo Navodilo za pripravo zahtevka za pokritje izpada plačil staršev zaradi odsotnosti otrok zaradi karantene za mesec december 2021 in januar 2022. V skladu z 102. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 so starši, katerih otroci ne obiskujejo vrtca zaradi odrejene karantene, za... Preberi več

7. februar pouka prost dan

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvešča, da bo v ponedeljek, 7. februarja, v skladu s šolskim koledarjem za šolsko leto 2021/2022, za osnovne in srednje šole pouka prost dan. Razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu s šolskim koledarjem določi minister, pristojen za šolstvo, v skladu s 36.... Preberi več

Rezervacije mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z ureditvijo rezervacij mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa ostalih občin. Zanimalo nas je: V katerih primerih lahko starši uveljavljajo rezervacijo mesta v vrtcu iz zdravstvenih razlogov – kako jih časovno in finančno oziroma odstotkovno opredeljujete? Ali omogočate koriščenje… Preberi več

Načrtovanje, urejanje in upravljanje gorsko-kolesarskih poti

V sredo, 26. januarja 2022 je Skupnost občin Slovenije za zaposlene na občinah in občinskih zavodih organizirala spletni seminar Načrtovanje, urejanje in upravljanje gorsko-kolesarskih poti. Uvodoma je Jan Starman, predsednik Odbora za gorsko kolesarstvo na Kolesarski zvezi Slovenije izpostavil pomembnost obravnave tovrstne športno-rekreativne dejavnosti ter poudaril, da z ureditvijo področja pridobivajo koristi različni deležniki v... Preberi več

Rezervacije mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z ureditvijo rezervacij mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin. Prosimo za odgovore na naslednji vprašanji: V katerih primerih lahko starši uveljavljajo rezervacijo mesta v vrtcu iz zdravstvenih razlogov – kako jih časovno in finančno oziroma odstotkovno opredeljujete? Ali… Preberi več

Občine si želijo pravne ureditve gorsko-kolesarskih enoslednic

V četrtek, 13.1.2022 je v sejni sobi Občine Logatec potekalo srečanje zainteresiranih občin, ki se zanimajo za izdelavo smernic (priporočil) za urejanje gorsko kolesarskih enoslednic. Zbrane je uvodoma pozdravil župan občine Logatec Berto Menard, ki je med drugim povedal, da so tudi v Logatcu na voljo naravne danosti za gorsko kolesarjenje, in s tem izzivi... Preberi več