• Domov
  • Kmetijstvo, Gozdarstvo in Ribištvo

Kmetijstvo, Gozdarstvo in Ribištvo

Strategija za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je leta 2019 pristopilo k pripravi Strategije za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano (v nadaljnjem besedilu: strategija). Strategija vključuje vse člene verige preskrbe s hrano – primarno proizvodnjo, predelavo, prodajo na drobno, gostinske storitve, potrošnike. Glavni cilj strategije je opredelitev korakov za dosego skupnega… Preberi več

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014– 2020

V pregled prilagamo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi. Besedilo Uredbe TUKAJ. Prosimo, da nam vaše pripombe sporočite najkasneje do ČETRTKA, 22.7.2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah – skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah – skrajšani postopek in ga poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru. Besedilo predloga zakona prilagamo TUKAJ. Besedilo Pravilnika za določitev statusa zadrug s posebnim pomenom na področju kmetijstva oziroma gozdarstva TUKAJ. Poglavitne rešitve zakona: predlog zakona omogoča možnost zadrugam,… Preberi več

Osnutek Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo osnutek Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027. Besedilo osnutka Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027 prilagamo TUKAJ. Pripombe na osnutek nam lahko posredujete do petka, 14. 5. 2021 na elektronski naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

1. Seja komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja

V torek, 13. 4. 2021 je potekala 1. seja Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri SOS preko spleta. Članice in člani komisije so izvolili predsednika komisije, Marjana Kardinarja, župana občine Dobrovnik. Prof. dr. Marina Pintar, prodekanja za študijske zadeve Biotehniške fakultete je predstavila namakalne sisteme v lokalnih skupnostih s poudarkom na pomenu strokovno pravilnega... Preberi več

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu

Vlada RS je v Državni zbor vložila v obravnavo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Besedilo zakona prilagamo TUKAJ. Priloge k zakonu  TUKAJ. S spremembami in dopolnitvami Zakona o kmetijstvu se: – poenostavlja administrativne postopke za izvajanje ukrepov kmetijske politike, – predpisuje obvezno naročanje ekoloških živil in živil iz shem kakovosti pri… Preberi več

Poziv MKGP – Določitev lokacij za obveščevalno-opozorilne table zaradi afriške prašičje kuge (APK)

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), se je obrnila na nas s prošnjo za pomoč občin pri določitvi lokacij za obveščevalno-opozorilne table zaradi afriške prašičje kuge (APK) . Z namenom osveščanja prebivalstva o APK in možnih poteh širjenja in prenosa, pri čemer ima pomembno vlogo tudi… Preberi več

Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu / po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014

V javno obravnavo je bil poslan predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Besedilo predloga prilagamo: TUKAJ. V javno obravnavo je bil poslan tudi predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po… Preberi več

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju – javna obravnava

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno obravnavo posredovalo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Uredba). Uredba se spreminja zaradi uskladitve s spremembo EU zakonodaje, in sicer zaradi podaljšanja izvajanja… Preberi več