• Domov
  • Kmetijstvo, Gozdarstvo in Ribištvo

Kmetijstvo, Gozdarstvo in Ribištvo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu

Vlada RS je v Državni zbor vložila v obravnavo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Besedilo zakona prilagamo TUKAJ. Priloge k zakonu  TUKAJ. S spremembami in dopolnitvami Zakona o kmetijstvu se: – poenostavlja administrativne postopke za izvajanje ukrepov kmetijske politike, – predpisuje obvezno naročanje ekoloških živil in živil iz shem kakovosti pri… Preberi več

Poziv MKGP – Določitev lokacij za obveščevalno-opozorilne table zaradi afriške prašičje kuge (APK)

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), se je obrnila na nas s prošnjo za pomoč občin pri določitvi lokacij za obveščevalno-opozorilne table zaradi afriške prašičje kuge (APK) . Z namenom osveščanja prebivalstva o APK in možnih poteh širjenja in prenosa, pri čemer ima pomembno vlogo tudi… Preberi več

Uredba o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu / po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014

V javno obravnavo je bil poslan predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Besedilo predloga prilagamo: TUKAJ. V javno obravnavo je bil poslan tudi predlog Uredbe o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po… Preberi več

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju – javna obravnava

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno obravnavo posredovalo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Uredba). Uredba se spreminja zaradi uskladitve s spremembo EU zakonodaje, in sicer zaradi podaljšanja izvajanja… Preberi več

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z …

V javno obravnavo je bil posredovan predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Besedilo predloga TUKAJ. Prosimo… Preberi več

Predlog Odloka o sofinanciranju stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Odloka o sofinanciranju stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin. Predlog besedila prilagamo TUKAJ. Posamezna območja v Sloveniji imajo ogromen potencial na področju pridobivanja toplote iz geotermalne energije. Geotermalna energija ima na področju obnovljivih virov enormen potencial, ki ga je nujno potrebno izkoristiti. Iz okolijskega vidika pa je pomembno… Preberi več

Razvoj podeželja mogoč le v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v četrtek, 11. 2. 2021 organiziralo interaktivni virtualni sestanek ožje delovne skupine za Skupno kmetijsko politiko po 2020 za področje razvoja podeželja. V imenu SOS se je sestanka udeležil Janez Furlan iz občine Ajdovščina, ki je bil imenovan v delovno skupino s strani SOS. Na sestanku so... Preberi več

Razprava glede ključnih vprašanj na področju varovanja okolja in podnebnih sprememb

V sredo, 10. februarja 2021 je potekala spletna delavnica ožje delovne skupine MKGP za vsebinsko področje Varovanje okolja in podnebne spremembe , ki se jo je med drugim udeležil tudi predstavnik Skupnosti občin Slovenije, mag. Milan Repič, župan občine Benedikt.  Namen prve virtualne delavnice v seriji delavnic je bil pričeti fokusirano razpravo glede ključnih vprašanj… Preberi več

Z MKGP o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih

V torek, 15.12.2020 je potekalo delovno srečanje glede osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je organizirala SOS v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Peter Misja, predsednik SOS, ki je tudi povezoval srečanje je uvodoma izpostavil, da se osnutek zakona nahaja v javni obravnavi do konca decembra.... Preberi več

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – javna obravnava

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Med drugim se z osnutkom zakona: poenostavljajo vsebine na področju zemljiških operacij, kjer se poenostavlja vročanje upravnih pisanj, odpravlja se upravna overitev soglasij za uvedbo zemljiških operacij, poenostavlja se ureditev glede določanja obodov namakalnih… Preberi več