• Domov
  • Kmetijstvo, Gozdarstvo in Ribištvo

Kmetijstvo, Gozdarstvo in Ribištvo

UREDBA o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz PRP RS za obdobje 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pošilja v javno obravnavo predlog Uredbe o izvajanju podukrepa podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Besedilo Uredbe prilagamo tukaj. Prosimo vas, da vaše pripombe, predloge, mnenja in dopolnitve na predlog pošljete… Preberi več

Ponovni predlog za spremembo ureditve komunalnega prispevka na kmetijah – pojasnilo MOP

Kmetijsko gozdarska zbornica je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovila ponovni predlog za spremembo ureditve komunalnega prispevka na kmetijah v katerem ponovno predlagajo spremembo ureditve komunalnega prispevka za nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271). Odgovor MOP prilagamo TUKAJ.

Pobuda za razširitev Dneva slovenske hrane v Teden slovenske hrane

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je naslovilo pobudo, da bi Dan slovenske hrane, ki ga obeležujemo vsak tretji petek v novembru, razširili v Teden slovenske hrane. Celoten dopis prilagamo TUKAJ. Pobuda ČZS TUKAJ. Vaš odziv na podano pobudo skupaj z vašimi predlogi za sodelovanje prosimo posredujte najkasneje do 31. 1. 2023 na mail: gp.mkgp@gov.si… Preberi več

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Izvajanje Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti

Na nas se je obrnila občina čanica, ki jo je zanimala praksa drugih občin glede izvajanja določila šestega odstavka 8. člena Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti, ki določa, da če prejšnji člani, njihovi dediči oziroma pravni nasledniki ne uveljavljajo vračanja lastninske pravice, ostanejo oziroma postanejo nepremičnine na območju bivše agrarne skupnosti last občine. Občina mora… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H)

V Državnem zboru se nahaja vladni Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H), skrajšani postopek, EPA 528-IX. Manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na splošne prilagoditve na nove pravne podlage za izvajanje SN SKP 2023–2027, posebno ureditev upravnega postopka in povezane vsebine (sistem za spremljanje površin, krizni ukrepi politike razvoja… Preberi več

Posvetovanje o novih pravilih o državni pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in akvakulturi za obdobje 2023–2029

Evropska komisija je 14. 12. 2022 sprejela novo uredbo o državni pomoči po skupinski izjemi v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju (ABER), ki je bila 21. 12. 2022 objavljena v uradnem listu EU, veljala pa bo od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2029. Besedilo novega ABER-ja je na voljo na spletni strani uradnega lista EU https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.327.01.0001.01.SLV. Upravljavci ukrepov… Preberi več

Osnutek Uredbe o nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

Obveščamo vas, da je na E-demokraciji dostopen osnutek Uredbe o nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Povezava do gradiva TUKAJ. Vaše predloge in pripombe nam prosimo posredujte do 2. 2. 2023 na neza.jager@skupnostobcin.si.

Objavljena Uredba in Javni poziv za delovanje lokalnih akcijskih skupin ter odobritev novih strategij lokalnega razvoja do 2027

V Uradnem listu RS je bila v petek, 23. decembra, objavljena Uredba o delovanju lokalnih akcijskih skupin (LAS) in potrditvi strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (SLR) ter javni poziv za programsko obdobje do leta 2027. Na podlagi tega lahko lokalna partnerstva v Sloveniji pričnejo z oblikovanjem lokalnih akcijskih skupin za namen priprave novih… Preberi več

Predlog Poročila o izvajanju operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa 2017–2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je skupaj z deležniki pripravilo predlog Poročila o izvajanju operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa v obdobju 2017 – 2021 in ga daje v javno razgrnitev. Besedilo je dostopno na povezavi TUKAJ. Zainteresirano javnost vabijo k oddaji pripomb in predlogov najkasneje do 3. januarja 2023, in sicer… Preberi več