Koronavirus - stran 24 od 27

Prostovoljstvo in sodelovanje z NVO

Kategorija: Koronavirus

Na Ministrstvo za javno upravo, kot organ pristojen za področje prostovoljstva in delovanje nevladnih organizacij se v povezavi s trenutnimi razmerami obračajo nekatere občine in nevladne organizacije. Skladno z njihovim zaprosilom občine obveščamo o njihovem sporočilu glede prostovoljstva in sodelovanja z NVO. Uvodoma bi vas pri organiziranju prostovoljskega dela opozorili, da se lahko organizirano prostovoljstvo... Preberi več

Informacije o sprejetih ukrepih v času epidemije

Kategorija: Koronavirus

V času razglašene epidemije na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zaznavajo, da se osebe, ki so se znašle v težkih situacijah, obračajo na Ministrstvo ter pristojne centre za socialno delo, s prošnjo po dodatnih informacijah. V medijih zaznavajo, da občine k reševanju problemov pristopajo različno in sprejemajo različne ukrepe, zato prosijo,... Preberi več

Dodatek za rizične razmere – epidemija

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo napotek glede izplačila dodatka za rizične razmere zaposlenim v javnem sektorju. Med zapisanim ministrstvo, pristojnem za sistem plač v javnem sektorju, zgolj pojasnjuje, da se dodatek za delo v rizičnih razmerah lahko izplačuje le za čas, ko se delo v času trajanja epidemije dejansko opravlja, ter da se ta... Preberi več

Sprejeti interventni zakoni

Kategorija: Koronavirus / Zakonodaja

Državni zbor RS je na 32. izredni seji sprejel interventne zakone (besedila so dosegljiva preko povezave): Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) Zakon o interventnih ukrepih... Preberi več

Napotki in usmeritve ZRSZ glede izvedbe programov aktivne politike zaposlovanja

Kategorija: Koronavirus

Objavljamo napotke in usmeritve glede izvedbe programov aktivne politike zaposlovanja, ki ga je Zavod za zaposlovanje RS objavil na svoji spletni strani (https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/napotki-in-usmeritve-glede-izvedbe-nekaterih-programov). In sicer: Pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja upoštevamo veljavna priporočila in zakonodajo glede zajezitve širjenja okužbe. Z današnjim dnem, v ponedeljek, 16. marca, se v skladu z odlokom Vlade začasno prekinejo... Preberi več

Obvestilo AJPES – eTurizem v izrednih razmerah

Obveščamo vas, da je AJPES zaradi izrednih razmer ob razglašeni epidemiji in sprejetega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, na svojem spletnem portalu objavil novico namenjeno izvajalcem nastanitvene dejavnosti glede statusa nastanitvenega obrata, ki se kot poseben podatek vodi v Registru nastanitvenih obratov (RNO). V primeru vprašanj izvajalcev… Preberi več

Priporočilo za izvedbo sej občinskega sveta na daljavo

Na podlagi zaprosila občin za priporočilo izvedbe sej občinskih svetov in delovnih teles (odborov, komisij) občinskih svetov občin v času izvajanja ukrepov po Zakonu o nalezljivih boleznih /ZNB/ in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje vam posredujemo naslednja priporočila. V skladu z določili 35. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ župan sklicuje in vodi seje… Preberi več

Priporočila slovenskih veterinarjev za ravnanje s hišnimi ljubljenčki – prošnja za posredovanje občinam v RS

Kategorija: Koronavirus

Objavljamo sporočilo Veterinarske zbornice Slovenije, ki prosi, da s priporočili slovenskih veterinarjev za lastnike hišnih živali, obvestimo slovenske občine: Veterinarska zbornica Slovenije skrbnikom psov priporoča, da psov na sprehodu ne spuščajo s povodcev. Glede na razmere lahko v naravi pričakujemo večje število sprehajalcev, sedaj pa je tudi obdobje gonitev, zato psi radi pobegnejo oziroma pride... Preberi več

Slovenska IKT-podjetja ponujajo brezplačna orodja za delo na daljavo

Zaradi epidemije koronavirusa podjetja uvajajo delo od doma. K pomoči gospodarstvu je svoje člane pozvalo Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS. Prva IKT-podjetja so se zato že odločila, da ostalemu gospodarstvu pri tem priskočijo na pomoč z brezplačnimi orodji za delo na daljavo, ki jih lahko uporabite v teh razmerah. Orodja so objavljena tukaj:... Preberi več

Kohezijska politika in solidarnostni sklad EU prispevata k naložbeni pobudi Coronavirus Response

Financiranje kohezijske politike in solidarnostni sklad EU bosta imela osrednjo vlogo v pobudi za odziv na Coronavirus. Pobuda, ki jo je prejšnji teden napovedala predsednica Ursula von der Leyen, želi zbrati vsa obstoječa proračunska sredstva EU, da bi državam članicam zagotovila finančno podporo za njihov takojšen odziv na krizo Coronavirusa in njegov dolgoročni vpliv. To vključuje napredovanje… Preberi več