Kultura - stran 10 od 12

Webinar “Lokalno, lepo … pametno”

DOBA Fakulteta, Skupnost občin Slovenije in FLAPAX vas vabimo na brezplačni webinar na temo pametnih mest in skupnosti. Dr. Urška Starc Peceny vas bo popeljala skozi izzive in priložnosti ter pozornost namenila predvsem komuniciranju in participaciji. ‘Local is beuatiful’ je koncept, ki želi z različnostjo obarvati evolucijo 21. stoletja. Občine stojijo pred novim izzivom. Prehod… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Pravilnik o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva pri arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo

Na spletni strani Ministrstva za kulturo je objavljen predlog Pravilnika o določitvi nadomestila stroškov uporabe, konserviranja in restavriranja arhivskega gradiva in hrambe zasebnega arhivskega gradiva pri arhivih, ki opravljajo arhivsko javno službo. Vljudno vas naprošamo, da nam sporočite vaše pripombe in predloge na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do petka, 25.11.2016.  

Posvet “Odprti podatki – odprta in bogata družba”

Informacijski pooblaščenec,  Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za kulturo vabijo na strokovni posvet ob Dnevu pravice vedeti »Odprti podatki – odprta in bogata družba«, v sredo, 28. septembra 2016, ob 9.30, v dvorani Mestnega muzeja Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana. Pravica vedeti je pomembno orodje za dosego odprtega, preglednega in odgovornega delovanja javne uprave. Z… Preberi več


15 Gosposka ulica, Ljubljana, Slovenia

Zeleni turizem – so prireditve z manj odpadki mogoče?

Na SOS smo prejeli vabilo Ekologov brez meja, ki utegne zanimati številne organizatorje prireditev, zato ga objavljamo na spletnih straneh in vabimo občine, da razširijo novico, svojim zainteresiranim deležnikom: Turizem je četrta največja globalna industrija, ki kljub občasnim pretresom neprekinjeno narašča, in tudi v Sloveniji predstavlja uspešno in rastočo gospodarsko panogo. Obstoječi trendi gredo v… Preberi več

Osnutek arhitekturne politike Slovenije

Ministrstvo za kulturo je pripravilo Osnutek arhitekturne politike Slovenije, kar je tudi eden od ciljev Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017. Pri pripravi so izhajali iz resolucije Sveta o arhitekturni kakovosti iz leta 2001, ki predvideva krepitev prizadevanj za vključitev arhitekture, še zlasti njene kulturne razsežnosti, v vse politike, posebej tiste, ki so povezane z gospodarsko… Preberi več

Predlog Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva – javna obravnava

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo objavilo Predlog Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki ga najdete tukaj. Uredba podrobneje opredeljuje: ustvarjalce in imetnike arhivskega gradiva, zajem in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki, urejanje, odbiranje in izročanje arhivskega gradiva pristojnemu arhivu, hrambo in materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivske… Preberi več

Predlog dopolnitev Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za kulturo (MK) objavilo dopolnjen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Predlog je dopolnjen z vsebinami, ki se nanašajo na: nacionalni program in kulturo, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ter spodbude za samozaposlovanje. Rok… Preberi več

Branju prijazna občina

Kategorija: Kultura

V četrtek, 16.6.2016 je potekal prvi sestanek delovne skupine za oblikovanje podlag za projekt »podelitev certifikata Branju prijazna občina«, kateremu se priključuje tudi Skupnost občin Slovenije. Projekt Branju prijazna občina je zastavljen in zamišljen tako, da bi splošne knjižnice k izvajanju ukrepov za dvig bralne kulture in k zavedanju, da je branje vrednota, spodbudile lokalne... Preberi več

Predlog Pravilnika o bibliotekarskem izpitu

S strani Ministrstva za kulturo smo prejeli predlog Pravilnika o bibliotekarskem izpitu. Na podlagi pripravljenega predloga si ministrstvo želeli tvornega sodelovanja strokovne in druge zainteresirane javnosti, zato prosimo za vaše odzive do srede, 15. junija na elektronski naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si. Gradivo: Predlog Pravilnika o bibliotekarskem izpitu Obrazložitev Priloga 1 Priloga 2