Nerazvrščeno

Kako kreirati medijsko podobo občin preko digitalnih platform

Skupnost občin Slovenije je 2. decembra za občine in občinske javne zavode organizirala izobraževanje na temo kreiranja medijske podobe preko novih digitalnih platform, ki ga je vodila mag. Nataša Briški. Predstavila je vrste množičnih medijev in jih postavila v kontekst, nakazala razlike med tradicionalnimi in novimi mediji, na podlagi dobrih in slabih praks prikazala pravila… Preberi več

Projekti za okrevanje in odpornost v turizmu in kulturi

Predsednik SOS, Peter Misja in koordinatorka komisije SOS za turizem sta se 2.12.2020 udeležila delavnice na povabilo MGRT, Direktorata za turizem. Delavnica je bila namenjena načrtovanju ukrepov za program turizem in kultura iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost oz. RRF. Sredstva iz naslova RRF v višini 5,2 mrd EUR bodo za Slovenijo na voljo… Preberi več

Povabilo za sodelovanje pri projektu na področju zaposlovanja mladih

Prejeli smo poziv za sodelovanje na razpisu za podpiranje mladinskega potenciala za zaposlovanje mladih iz Norveškega mehanizma. Rok za oddajo je 5. januar 2021, vendar je spletna registracija možna štiri tedne pred oddajo, torej do 11. decembra 2020. Projektni načrt je naslednji: Občina Óbuda (okrožje Budimpešte s približno 40.000 prebivalci in vodilni partner v projektni… Preberi več

Z MINISTROM KORITNIKOM O AKTUALNIH ZADEVAH LOKALNE SAMOUPRAVE

– Na 11. seji Predsedstva SOS o Zakon o finančni razbremenitvi občin, oblikovanju novega Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem ter sodelovanju v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo na MJU – Spletna seja, 30. 11. 2020 – seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije sta se  udeležila minister za javno upravo Boštjan Koritnik… Preberi več

Kako lahko LEADER/CLLD podpira Pametne vasi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo povzetek dokumenta o razpravah tematske skupine na temo pametnih vasi, ki deluje v okviru Evropske mreže za razvoj podeželja (ENRD). Pogosto je zaslediti, da je LEADER/CLLD idealno orodje za izvajanje koncepta pametnih vasi na lokalni ravni. Tudi številne lokalne akcijske skupine že izvajajo projekte, ki so vezani… Preberi več

Izvajanje pristopa CLLD/LEADER v programskem obdobju 2021-2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo pisne informacije v zvezi s pristopom CLLD v naslednjem programskem obdobju 2021-2027. Povzemamo vsebino: V uvodu navajajo prejete pobude deležnikov za oblikovanje pristopa CLLD v naslednjem programskem obdobju . v izvajanje CLLD 2021-2027 se vključi še Evropski socialni sklad; med skladi sodelujočimi pri izvajanju CLLD 2021-2027 se… Preberi več

Program Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027: vprašalnik

V pripravi je nova generacija Interreg programov 2021-2027. Na čezmejnem programu Slovenija-Avstrija 2021-2027 so pri programiranju še najdlje, pripravljena je teritorialna analiza, naknadno se v programiranje vključuje dodatna strokovna in splošna javnost. Za načrtovanje prihodnjega programa Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027 je na spletu objavljen vprašalnik. SVRK vabi, da podate svoje mnenje in stališče, katere so tiste… Preberi več

Slovenska turistična organizacija ponovno prosi občine za poročila o terjatvah

Na zaprosilo Slovenske turistične organizacije je Skupnost občin Slovenije poslala vsem občinam in kontaktnim osebam za eTurizem opomnik s prošnjo za poročanje podatkov o stanju terjatev/obveznosti iz naslova promocijske takse. Prvo obvestilo je bilo poslano 22.oktobra 2020 in je objavljeno na tej povezavi. Občinam, ki so podatke že posredovale, se zahvaljujemo, preostale pa naprošamo, da… Preberi več

Bliža se 1. svetovalni referendum v Slovenji z e-glasovnico v Občini Hoče-Slivnica

Krajanke in krajani Krajevne skupnosti Rogoza v Občini Hoče-Slivnica bodo 29.11.2020  na svetovalnem referendumu z e-glasovnico na daljavo odločali o spremembi poštne številke. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije se je s projektom seznanilo in ga podprlo. Skupnost občin Slovenije sodeluje tudi v projektni skupini z namenom, da bi lahko znanje in izkušnje ob tem pilotnem primeru… Preberi več

Drugo srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine

V sredo, 4. novembra 2020 so se znova zbrale posamezne predstavnice in predstavniki iz občin s področja urejanja prostora, in sicer v okviru ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajne pri SOS. Spregovorili so o pogojih za gradnjo objektov, za katere ni treba pridobiti gradbeno dovoljenje ter o pogojih za… Preberi več