Nerazvrščeno

Lokalni pilot Social(i) makers – z inovativnim razmišljanjem do rešitev

Koncept družbenih inovacij v Sloveniji še ni širše sprejet. Razni deležniki imajo sicer veliko dobrih idej za reševanje razvijajočih se družbenih izzivov, vendar se takšnih idej ne spodbuja oz. motivira dovolj dobro, da bi se uresničile. Lokalni pilotni program „Learning by doing“, ki ga je SOS izvedla v sodelovanju s Fundacijo Prizma in Ekonomskim institutom… Preberi več

Rezultati vprašalnika o digitalnih potrebah občin in podaljšan rok

Zaradi epidemije je podaljšan tudi rok za izpolnitev vprašalnika o digitalnih potrebah občin, na podlagi katerega bo Ministrstvo za javno upravo pripravilo razpis za občine. Zavedamo se, da ste v občinah mnogi preobremenjeni v teh dneh s številnimi nalogami, ki jih zahteva odzivanje na epidemijo in dnevno uvajanje novih ukrepov. V kolikor pa so kakšni… Preberi več

Četrto srečanje strateške delovne skupine za pripravo odloka o izgledu naselij in krajine

V sredo, 5. februarja 2020 so se v Mestni hiši Ljubljane vnovič sestale predstavnice in predstavniki (mestnih) občin s področja urejanja prostora. Okrepljeno sodelovanje med strateško delovno skupino članic in članov Skupnosti občin Slovenije ter Združenja mestnih občin Slovenije, je tokrat zajemalo operativni vidik oglaševanja v okviru priprave odloka o urejanju podobe naselij in krajine…. Preberi več

SVRK vabi na regionalne delavnice – Agenda za trajnostni razvoj do 2030

Voditelji držav in vlad ter visoki predstavniki so se ob 70. obletnici Organizacije združenih narodov (OZN) na zasedanju Generalne skupščine OZN med 25. in 27. septembrom 2015 dogovorili o novih svetovnih ciljih trajnostnega razvoja. Sprejeta odločitev obsega daljnosežni nabor univerzalnih splošnih ter konkretnih ciljev, osredotočenih na ljudi, in države članice OZN zavezuje k uresničitvi le-teh… Preberi več

Ukrepi in prakse za zmanjšanje plastičnih (in drugih) odpadkov

Na poziv SOS k oddaji dobrih praks in predlogov ukrepov smo prejeli odzive Komunale Vrhnika in Občine Kočeve. Občina Kočevje bo v 2020 izvedla naslednje ukrepe za zmanjševanje odpadkov v občinski upravi: Ukinitev plastičnega pribora, kozarcev ipd. na vseh dogodkih Ukinitev pijače v plastični embalaži na vseh dogodkih – pijača v stekleni embalaži Odstranitev tankov… Preberi več

Predlogi SOS za novo programsko obdobje

Na podlagi sprejetih sklepov z Delovnega srečanja Predsedstva SOS in Komisije SOS za razvojne projekte je 15.01.2020 SOS poslal na SVRK Odziv na Naložbene potrebe Republike Slovenije za obdobje 2021-2027 in Ozemeljski pristop pri financiranju razvojnih priložnosti FUO iz evropskih politik – skladov. Predsedniku Vlade Republike Slovenije je bila iz SOS poslana pobuda glede financiranja… Preberi več