Nerazvrščeno

Kulturni bazar 2021

Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za izobraževanje in šport tudi v letu 2021 organizirata nacionalno medresorsko strokovno usposabljanje Kulturni bazar, ki bo potekal v torek, 29. junija, med 9. in 20. uro v Cankarjevem domu v Ljubljani. Osrednja tema programa je Umetnost–znanost–tehnologija–izobraževanje: misliti prihodnost danes, posebno pozornost pa namenjamo tudi 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije…. Preberi več

Javni posvet o osnutku čezmejnega programa Interreg Slovenija-Avstrija

Prejeli smo obvestilo SVRK, da se je začel javni posvet o osnutku čezmejnega programa Interreg Slovenija-Avstrija za obdobje 2021-2027. Javni posvet bo potekal do 30. junija 2021. Vsi zainteresirani deležniki ste vabljeni, da izrazite svoje mnenje o bodočem programu z izpolnitvijo spletnega obrazca, ki je skupaj z osnutkom programa na voljo na naslednji povezavi: http://www.si-at.eu/si2/drugi-javni-posvet/… Preberi več

Sredstva za občine v Triglavskem narodnem parku za leto 2022

Zakon o Triglavskem narodnem parku v četrtem odstavku 11. člena določa, da se parkovnim lokalnim skupnostim za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih izvajajo oziroma zagotavljajo v narodnem parku iz državnega proračuna dodeli 0,20 % dohodnine vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna dohodnina. Ministrstvo, pristojno za finance, ugotovi in sporoči… Preberi več

ANKETA “Ven za zdravje”

Na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije izvajajo raziskavo, s katero želijo ugotoviti, kakšne so navade in preference ljudi glede uporabe zelenih površin za telesno dejavnost. Raziskavo izvajajo v navezavi na program Ven za zdravje, v okviru katerega so bila podana priporočila za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev. Vsebino priporočil želijo nadgraditi, zato prosijo,… Preberi več

Izpostava grafičnih primerov pri pripravi odloka je ključna

V četrtek, 18.3.2021 je potekalo 15. spletno srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju videza naselij in krajine. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, urbanist in podžupan Mestne občine Ljubljana Janez Koželj ter arhitekt ter urbanist dr. Matej Nikšič iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. Zbrani so znova izpostavili… Preberi več