Nerazvrščeno

Začeli s projektom sodelovanja med slovenskimi občinami in provinco Al Basra v Iraku

Z otvoritvenim sestankom smo 8.4.2021 tudi uradno začeli s projektom sodelovanja med provinco Al Basra v Iraku in slovenskim konzorcijem, ki ga vodi Skupnost občin Slovenije. Projekt se izvaja v okviru programa Podpora okrevanju in stabilnosti Iraka z lokalnim razvojem, ki ga financira EU, izvaja pa ga UNDP v Iraku. Dejavnosti tega projekta bodo osredotočene… Preberi več

Začetek projekta medsebojnega prenosa znanja med provinco Al Anbar v Iraku in Slovenijo

Projekt Peer-To Peer (medsebojno učenje) med provinco Al Anbar v Iraku in občinami iz Slovenije se je uradno začel s spletnim srečanjem 31. marca 2021. Sestanek je bil namenjen predstavitvi glavnih ciljev projekta ter predstavitvi udeležencev, deležnikov in partnerjev projekta. Z namenom, da bi dobili pregled stanja na obeh straneh, so bili predstavljeni Republika Slovenija,… Preberi več

Izpostava grafičnih primerov pri pripravi odloka je ključna

V četrtek, 18.3.2021 je potekalo 15. spletno srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju videza naselij in krajine. Srečanja so se udeležili tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, urbanist in podžupan Mestne občine Ljubljana Janez Koželj ter arhitekt ter urbanist dr. Matej Nikšič iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. Zbrani so znova izpostavili… Preberi več

13. SEJA PREDSEDSTVA SOS -ZAKON O VARSTVU OKOLJA in PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EU

Spletna seja predsedstva SOS, 10. 3. 2021 – seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije sta se udeležila Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak in direktor direktorata za okolje Gregor Klemenčič k temi Zakona o varstvu okolja. »Prenosa pristojnosti na občinske inšpekcije ne bo, Zakon o varstvu okolja med drugim prinaša manjše stroške za odvoz odpadkov,«… Preberi več

Novela Zakona o gostinstvu

Na MGRT so pripravili predlog novega Zakona o gostinstvu, ki določa pogoje za izvajanje gostinske dejavnosti, tako pripravo in strežvo jedi in pijač kot nastanitev gostov. Zakon je potreben prenove, tako zaradi spremenjenih trendov, kot potrebe po definiranju pogojev za nove oblike dejavnosti. MGRT navaja ključne spremembe: splošneje določene vrste gostinskih obratov; ne predvideva se… Preberi več

Ocena vpliva COVID-19 na turistične destinacije

Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in urbano politiko izvaja raziskavo za oceno vpliva COVID-19 na turistične destinacije in da bi na podlagi tega predlagal politična priporočila, kako narediti turistična območja bolj odporna v naslednjih letih. Vabimo vas k sodelovanju v tej raziskavi o turističnih regijah v Evropi in o tem, kako lahko turistični sektor… Preberi več

V odloku bodo usmeritve za doseganje in ohranjanje urejenosti slovenskega prostora

Dvanajsto srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS je potekalo v četrtek, dne 11.2.2021. Prisotni na spletnem srečanju so razpravljali o prilagodljivosti odloka, saj le-ta ureja območja in področja v želeni smeri in potrebi vsake posamezne občine, ki ga bo pripravila. Poudarili so, da z odlokom občine ne bodo… Preberi več

Kako kreirati medijsko podobo občin preko digitalnih platform

Skupnost občin Slovenije je 2. decembra za občine in občinske javne zavode organizirala izobraževanje na temo kreiranja medijske podobe preko novih digitalnih platform, ki ga je vodila mag. Nataša Briški. Predstavila je vrste množičnih medijev in jih postavila v kontekst, nakazala razlike med tradicionalnimi in novimi mediji, na podlagi dobrih in slabih praks prikazala pravila… Preberi več

Projekti za okrevanje in odpornost v turizmu in kulturi

Predsednik SOS, Peter Misja in koordinatorka komisije SOS za turizem sta se 2.12.2020 udeležila delavnice na povabilo MGRT, Direktorata za turizem. Delavnica je bila namenjena načrtovanju ukrepov za program turizem in kultura iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost oz. RRF. Sredstva iz naslova RRF v višini 5,2 mrd EUR bodo za Slovenijo na voljo… Preberi več