Nerazvrščeno - stran 10 od 11

Zaposlovanje mladih v evropskih mestih – kako lahko mesta sodelujejo z delodajalci? (Mike Campbell za URBACT II)

”Zaposlitve ustvarjajo delodajalci.” Mesta, ki želijo mladim pomagati pri zaposlovanju morajo sodelovati z delodajalci. Delodajalci, veliki ali mali, zasebni ali javni, iz lokalnih zagonskih podjetij, mikro podjetij ali nacionalnih/mednarodnih korporacij, ki imajo podružnico v lokalnem mestu, se morajo truditi da čim več mladih pridobijo in obdržijo na delovnem mestu ter spodbujajo njihov razvoj. Bistveno je,… Preberi več

Prostori sodelovanja – Skupnostne prakse v urejanju prostora (IPOP)

E-časopis Prostori sodelovanja, Skupnostne prakse v urejanju prostora je letni časopis, ki ga v okviru Mreže za prostor izda Inštitut za politike prostora. Spletni časopis prinaša zanimiv popis skupnostnih praks urejanja prostora v Sloveniji. Bistveno pri le-teh je, da samoorganizirane pobude prihajajo ‘od spodaj’ in to pogosto s strani neformalno povezanih skupnosti.   Časopis, katerega prvo… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1A) – čas za oddajo mnenj 12. 8. 2015

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Državni zbor oddal Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji v mnenje občinskim svetom ter županjam in županom občin in mestnih občin. V sredo, 12. avgusta 2015 se zaključi enomesečno obdobje posredovanja mnenj. Predlog poslancev vključuje spremembe 1. člena (dodaja se pojem sintska skupnost),… Preberi več

” Regije, evropske institucije in odločevalci” – brezplačni spletni tečaj Odbora regij

Odbor regij sledi novostim na spletu in organizira masovno brezplačno usposabljanje (MOOC – Massive Open Online Course). Tekom 8 spletnih sklopov izobraževanj (ki se zatezajo čez 8 tednov) se bodo udeleženci seznanili in razpravljali o vlogi regij in mest v Evropski uniji. Vsi zainteresirani bodo od 19. oktobra 2015 zvedeli več o kohezijski politiki, pametni… Preberi več

Zniževanje števila registriranih brezposelnih oseb v Sloveniji se nadaljuje

Število registriranih brezposelnih oseb pada. V prvi polovici leta 2015 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje v povprečju prijavljenih 117.081 oseb (6 odstotkov manj kot v prvi polovici leta 2014). Konec junija 2015 je bilo registriranih 110.245 brezposelnih oseb, kar je 1,9 % manj kot maja.  Spodnji graf prikazuje stanje po območnih enotah Zavoda…. Preberi več

TUDI LETOS OBČINE ODPRLE VRATA V SKUPNI AKCIJI

– Odprta vrata občin tudi v prihodnjih dneh- Maribor, 11.2.2015 – Skupnost občin Slovenije tudi v letošnjem letu skupaj z nekaterimi občinami članicami organizira  Dan odprtih vrat v občinah. Naša skupna želja je, da bi na ta dan občine svojim občankam in občanom prikazale uspehe, načrte ter razvojne priložnosti svojih okolij. Z akcijo Dan odprtih… Preberi več