Nerazvrščeno - stran 3 od 13

Ukrepi in prakse za zmanjšanje plastičnih (in drugih) odpadkov

Na poziv SOS k oddaji dobrih praks in predlogov ukrepov smo prejeli odzive Komunale Vrhnika in Občine Kočeve. Občina Kočevje bo v 2020 izvedla naslednje ukrepe za zmanjševanje odpadkov v občinski upravi: Ukinitev plastičnega pribora, kozarcev ipd. na vseh dogodkih Ukinitev pijače v plastični embalaži na vseh dogodkih – pijača v stekleni embalaži Odstranitev tankov… Preberi več

Predlogi SOS za novo programsko obdobje

Na podlagi sprejetih sklepov z Delovnega srečanja Predsedstva SOS in Komisije SOS za razvojne projekte je 15.01.2020 SOS poslal na SVRK Odziv na Naložbene potrebe Republike Slovenije za obdobje 2021-2027 in Ozemeljski pristop pri financiranju razvojnih priložnosti FUO iz evropskih politik – skladov. Predsedniku Vlade Republike Slovenije je bila iz SOS poslana pobuda glede financiranja… Preberi več

Ponovno vabilo za sodelovanje občin v kampanji EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020

Iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so decembra poslali vabilo za sodelovanje v že šesti kampanji EU PROJEKT, MOJ PROJEKT. V njej skupaj z vami predstavljajo dobre zgodbe, ki jih v Sloveniji pišemo s pomočjo evropskih sredstev in jih je spoznalo že več kot 100.000 obiskovalcev. Zaradi tehničnih težav, prosijo tiste,… Preberi več

Akcijski načrt za pospešitev črpanja v tej in priročnik za poenostavitve v novem programskem obdobju

Vlada RS je na poziv Državnega zbora že novembra 2018 pripravila Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 kot celovit nabor ukrepov za pospešitev izvajanja. Akcijski načrt je dostopen na spodnji povezavi: Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske… Preberi več

Delovno srečanje Predsedstva SOS in Komisije SOS za razvojne projekte

V Grosuplju je v petek, 10. januarja 2020 potekalo skupno, delovno srečanje Predsedstva SOS in Komisije SOS za razvojne projekte. Na skupni seji so bili oblikovani predlogi in stališča do dveh predlogov dokumentov SVRK, Naložbenih prioritet in Teritorialnega pristopa. Z gradivi so članice in člani Predsedstva in komisije prejeli tudi Strateški izhodišči razvoja Kohezijske regije… Preberi več

Delavnica Kako pripraviti občino na tveganja in kako se odzvati v primeru nastanka naravnih nesreč zaradi podnebnih sprememb

V okviru projekta SOLICRIS (Solidarnost v kriznem času) smo izvedli delavnico z naslovom Kako pripraviti občino na tveganja in kako se odzvati v primeru nastanka naravnih nesreč zaradi podnebnih sprememb.  Na delavnici je bil predstavljen projekt, nato pa so predavatelji predstavili možne scenarije za nastanek naravnih nesreč zaradi podnebnih sprememb. V nadaljevanju smo v delavnici… Preberi več

Izvajanje teritorialnih pristopov v novem programskem obdobju 21-27

27. novembra 2019 je na SVRK potekal sestanek, ki sta se ga iz SOS udeležila Simona Kašman, članica Delovne skupine za pripravo Programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2021 – 202 in Damjan Jaklin, predsednik komisije SOS za razvojne projekte.  Na sestanku so obravnavali dve temi, izvajanje teritorialnih pristopov v novem programskem… Preberi več

Pomisleki glede razpisa WiFi4EU

Občina članica SOS, ki je pridobila sredstva iz zadnjega razpisa WiFi4EU je sporočila, da ne bodo realizirali projekta. Razlog, kot navajajo, je preprost in povezan s financami. Projekt so zastavili tako, da bi postavili 10 zunanjih anten na različnih lokacijah po občini. Za vsako lokacijo bi morali zagotoviti samostojen internetni priključek in vzdrževanje opreme. V treh letih,… Preberi več

2. Forum Slovenske digitalne koalicije

V Hiši EU v Ljubljani je 26.11.2019 potekal 2. Forum Slovenske digitalne koalicije. Skupnost občin Slovenije je na forumu sodelovala kot predstavnica soustanoviteljev Slovenske digitalne koalicije, ki je bila ustanovljena konec leta 2016. Takrat so izjavo o vzpostavitvi in sodelovanju podpisali takratni predsednik Vlade RS, predsednik Gospodarske zbornice, predsednik KOsRIS (Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov), predsednik… Preberi več