Nerazvrščeno - stran 4 od 11

Ravnanje s hrano v osnovnih šolah

Računsko sodišče je izvedlo prečno revizijo pravilnosti in učinkovitosti ravnanja s hrano v šestih osnovnih šolah. Eni šoli so izrekli negativno mnenje o pravilnosti ravnanja s hrano, ostalim pa mnenje s pridržkom. Ugotovljeno je bilo, da so postopki javnega naročanja so za šole prezapleteni, zato jih izvajajo zunanji izvajalci, vendar kljub temu pri postopkih prihaja do nepravilnosti. Šole so nabavile manj kot 10… Preberi več

Jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe – razlaga KPND

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS, št. 7/2019, objavljena razlaga 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 80/18), ki določa jubilejne nagrade, med drugim tudi pravico do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju. Aneks določa, da imajo pravico do jubilejne… Preberi več

Navodilo MOP- soglasje za spreminjanje meje parcel

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) v 186. členu vzpostavlja nov ukrep zemljiške politike, in sicer soglasje za spreminjanje meje parcele. Taksno soglasje predstavlja instrument, s katerim se na določenem območju zagotavlja in vzdržuje taksno parcelno strukturo, ki je skladna z določili prostorskega akta. Soglasje za spreminjanje meje parcele je pomemben kontrolni mehanizem, s katerim se preprečuje zlorabe spreminjanja površin… Preberi več

Medobčinska pobratenja

Pobratenja omogočajo uporabno ogrodje, v okviru katerega se krepijo odnosi med partnerskimi mesti različnih držav. Seveda to ni edini kanal za izmenjavo in sodelovanje na nad-nacionalni ravni, vendar je njegova prednost v kombinaciji prijateljskih stikov z izredno različnimi oblikami izmenjav. Kot dolgoročna povezava pobratenje prav tako omogoča, da se ljudje, ki žive v partnerskih mestih,… Preberi več

Gradivo – II. del 2. strokovnega srečanja županj in županov

GRADIVO: Barbara Radovan, Pristojnosti občin v sistemu urejanja prostora po novi prostorski in gradbeni zakonodaji Luka Ivanič, Pristojnosti občin v sistemu urejanja prostora po novi prostorski in gradbeni zakonodaji Janez Koželj, PODOBE SLOVENSKIH NASELIJ IN KRAJINE Sašo Rink, Stanovanjska politika Jana Apih, Zelena shema slovenskega turizma Simon Mokorel, Turizem 4.0 Dr. Emilija Stojmenova Duh, Digitalizacija kot razvojna priložnost občin… Preberi več

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli osnutek sprememb in dopolnitev Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, s podzakonskima aktoma, katerih glavni namen je: črtanje določb zakona, ki veljajo neposredno iz Uredbe EU 2016/424 o žičniških napravah, ukinitev veljavnosti Pravilnika o žičniških napravah za prevoz oseb, prenos pristojnosti izdaje odločb, s katerimi… Preberi več

Svetovalna mreža dostopnosti

V mesecu oktobru se je zaključil projekt “Svetovalna mreža dostopnosti” v katerem je sodelovalo pet občin, Ajdovščina, Škofja Loka, Nova Gorica, Kočevje in Postojna, Zavod Dostop, Zveza slepih in slabovidnih Slovenije in Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica. Glavni cilj projekta, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor je bil predstaviti občinam in svetovalcem… Preberi več