Nerazvrščeno - stran 5 od 10

20. seja Predsedstva SOS – vodstvo organizacije prevzel Branko Ledinek, župan občine Rače-Fram

Rače-Fram, 23.1.2018 – v prostorih občine Rače-Fram je župan občine, Branko Ledinek, prevzel vodenje največje reprezentativne asociacije občin. S tem je predsedovanje Skupnosti občin Slovenijo prešlo iz rok župana Bojana Kontiča, izvoljenega predstavnika sekcije mestnih občin, v roke predstavnika sekcije ostalih občin. Županje in župani so na seji obravnavali analizo plač v javnem sektorju za… Preberi več

Priročnik za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je pri sodelovanju v postopkih priprave prostorskih aktov v skladu z  Zakonom o prostorskem načrtovanju ugotovilo, da so pobude za spremembo namenske rabe prostora pojav, ki terja posebno obravnavo. Razlog je njihova številčnost, predvsem pa dejstvo, da pogosto vsebujejo predloge… Preberi več

Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov

Dne 25. 10. 2017 je potekal v Mariboru posvet »Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov«, ki ga je izvedla Skupnost občin Slovenije skupaj z Ministrstvom za javno upravo, Združenjem mestnih občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije ter Centrom nevladnih organizacij Slovenije. Udeležencem posveta so bile z namenom priprave… Preberi več

Predsedstvo SOS pričakuje postopno približevanje realni višini povprečnine

Ptuj, 17.10.2017 – v prostorih Mestne občine Ptuj je potekala 19. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali zadnje premike na področju financiranja občin in povprečnino za leti 2018 in 2019, ključne izzive na področju dolgotrajne oskrbe in vlogo občin, predstavitev evidentiranih članov v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki… Preberi več

eTurizem

Z novim Zakonom o prijavi prebivališča, se za pravne osebe in posameznike, ki se ukvarjajo z nudenjem prenočitev, spreminja sistem poročanja o gostih ter tudi poročanja Statističnemu uradu RS in občinam. Glavna novost je, da tisti gostitelji, ki morajo po določbah Zakona o gostinstvu svoj nastanitveni obrat vpisati v Register nastanitvenih obratov (ta bo vzpostavljen… Preberi več

Pojasnilo ministrstva glede posredovanja podatkov o nepremičnini/ Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in evidence o izdanih odločbah

V Uradnemu listu RS je bil objavljen Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in evidence o izdanih odločbah, ki velja od 17. 9. 2017. Ministrstvo za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)  je podalo odgovor v zvezi s predlogom, naj se pri naslovu in vsebini obrazca, na katerem naj bi… Preberi več

Odprta pogajanja za višino povprečnine v letih 2018 in 2019

Ljubljana, 2.8.2017 – v prostorih Ministrstva za finance so potekala pogajanja glede višine povprečnine v letih 2018 in 2019. Ministrstvo za finance je uvodoma predstavilo vladna izhodišča za določitev povprečnine za leti 2018 in 2019, pri čemer so pri predlogu povprečnine za leto 2018 izhajali iz Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017… Preberi več

Srečanje županj v občini Ivančna Gorica

Kategorija: Nerazvrščeno

V petek, 26. maja 2017 je v občini Ivančna Gorica potekalo neuradno srečanje županj s predsednikom Računskega sodišča RS, Tomažem Veselom in ekipo, ki sta jih gostila župan občine Ivančna Gorica, Dušan Strnad in podžupan, Tomaž Smole. Po sprejemu in pogovoru z županom so županje obravnavale problematiko upravljanja z javnimi zavodi, ki jo je predstavila... Preberi več