Infotočka za enakost spolov - stran 6 od 8

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (ICESCR)

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (ICESCR) je bil sprejet in izročen v podpis, ratifikacijo in pristop 16. decembra 1966 in je začel veljati 3. januarja 1976. Velja skupaj s svojim sestrskim Paktom ICCPR. Vendar pa se oba Pakta razlikujeta predvsem, kar zadeva njuni obligacijski klavzuli (v obeh primerih 2. člen) in njun… Preberi več

Začetki ženskega gibanja v Sloveniji in svetu

Dan žena je mednarodni praznik, dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti ter dosežkov žensk. Ideja o praznovanju mednarodnega dneva žensk je vzklila na začetku 20. stoletja. Prvič so ga praznovale ženske v Združenih državah Amerike 28. februarja 1909. V Evropi so ženske prvič praznovale ta praznik 19. marca 1911, in sicer v Avstriji, Nemčiji,… Preberi več

Ocena begunske krize v Srbiji in Makedoniji z vidika spola

UN WOMAN so izdali Oceno begunske krize v Srbiji in Makedoniji z vidika spola. Analiza je pokazala številne pozitivne primere prizadevanj civilno družbenih skupin in vlade, Združenih narodov in drugih akterjev civilne družbe, da bi se odzvali na specifične potrebe begunk, žensk oz. deklic. Kljub identifikaciji teh dobrih praks, vse zainteresirane strani priznavajo obstoj vrzeli,… Preberi več

Primeri dobrih praks boja proti diskriminaciji v tujini

Francija Zanimiv primer boja proti diskriminaciji v Franciji predstavlja uvedba tako imenovanega „Protirasističnega izobraževalnega tedna”. Iniciativa zajema vrsto aktivnosti tako za mlajše kot za starejše šolarje in šolarke. Program vključuje organizacijo debat, srečanj, filmskih projekcij ter gledaliških predstav in se izvaja vsako leto. Ob tem se organizira tudi obšolske dejavnosti, kot so zgodovinske delavnice, na… Preberi več

Smernice za integracijo načela nediskriminacije

Smernice za integracijo načela nediskriminacije so dokument, ki opredeljuje ključne cilje na področju nediskriminacije in možne ukrepe za njihovo dosego. Služile naj bi kot vodilo in pomoč ministrstvom in drugim državnim organom pri oblikovanju in izvajanju politik nediskriminacije na posameznih področjih. Z njimi želimo spodbuditi bolj celovito in povezujoče delovanje na področju spodbujanja in varstva… Preberi več

Vključevanje vidika spola v proračun

  Vključevanje vidika spola v proračun (angl. gender budgeting ) pomeni presojo proračuna z vidika spola, njegovo vključitev na vse ravni proračunskega postopka ter prestrukturiranje prihodkov in odhodkov na način, da se spodbuja enakost spolov. Je ambiciozen projekt, ki terja bistven premik v razmišljanju in praksi in zahteva organizacijske spremembe, ki jih ni mogoče zastaviti… Preberi več

Vpliv protikriznih ukrepov na enakost spolov

Ženski lobi Slovenije je v preteklosti že opravil analizo o vplivu protikriznih ukrepov na enakost spolov in ob tem opozoril, da je v krizi prišlo do izravnavanja razlik med spoloma tako pri zaposlenosti, plačah in delovnih razmerah. A nanizano ni znak krepitve enakosti spolov, niti ne kaže napredka pri zaposlovanju žensk. Odraža zgolj poslabšanje življenja za… Preberi več

Enakost med moškimi in ženskami v Evropski uniji

Enakost med ženskami in moškimi je eden od ciljev Evropske unije. Zakonodaja, sodna praksa in spremembe pogodb so sčasoma prispevale k okrepitvi tega načela ter njegovemu izvajanju v Evropski uniji. Evropski parlament je že ves čas goreč zagovornik načela enakosti med moškimi in ženskami. Pravna podlaga Od leta 1957 je načelo, naj moški in ženske… Preberi več

Varčevalni ukrepi države in pravica ženske do umetne ploditve

Tehnologija za oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP) Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo iz leta 2000 ureja dostop žensk do tehnologije za oploditev z biomedicinsko pomočjo (OBMP). Razpoložljivi podatki kažejo, da se Slovenija skupaj s skandinavskimi državami uvršča med države z največjo dostopnostjo tehnologije za oploditev z biomedicinsko pomočjo v Evropi…. Preberi več

Varčevalni ukrepi države in pravica ženske do prekinitve nosečnosti

Pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok je bila zagotovljena z Ustavo nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije iz leta 1974. Na podlagi te ustavne določbe je bil leta 1977 sprejet Zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, ki je ostal v veljavi tudi po razglasitvi slovenske samostojnosti. Ta zakon… Preberi več