Politika in uprava

Novosti Uredbe o upravnem poslovanju

Dne 16. 2. 2018 je bila v Uradnem listu RS objavljena nova Uredba o upravnem poslovanju. Skupnost občin Slovenije z namenom seznanitve z vsebino in novostmi, ki jih prinaša uredba, organizira posvet , ki bo potekal v sredo, 13. 6. 2018 ob 10. uri  v razstavišču Urban, Grajska ulica 7, Maribor. Na posvetu bo predavala… Preberi več


Grajska ulica 7, Maribor, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Vabilo na posvet o implementaciji novele ZLS-S

V prihodnjih dneh bo stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi ZLS-S (Uradni list RS, št. 30/18). Novela prinaša devet novosti, ki sicer v temeljih ne spreminjajo sistema lokalne samouprave, na posameznih področjih pa bodo pomenile pomembne premike bodisi zaradi odprave administrativnih ovir ali pa poenostavitve dosedanje ureditve. Da bi… Preberi več


Maistrova ulica 10, Ljubljana, Slovenija
  Dogodek je brezplačen

Združevanje z Združenjem občin Slovenije

Na skupščini SOS, 24.4.2018, je bila obravnavana tudi pobuda Združenja občin Slovenije po združitvi organizacij z dne 20. 4. 2018. Delovno predsedstvo je ocenilo, da posebna razprava na to temo na skupščini ni potrebna, saj v skladu s predhodnimi prizadevanji SOS za združitev, pozdravljamo takšen izkaz interesa. Skupščina je odločila, da se za nadaljnja pogajanja… Preberi več

Predstavljeni zaključki Analize sistema financiranja občinskih nalog s predlogom metodologije za določitev povprečnine

V sklopu skupščine SOS, 24.4.2018, je prof. dr. Franjo Mlinarič predstavil zaključke Analize sistema financiranja občinskih nalog s predlogom metodologije za določitev povprečnine, katere izdelavo je naročila Skupnost občin Slovenije. Računsko sodišče je namreč v preteklem letu objavilo revizijo glede financiranja primerne porabe občin v 2014/2015 in jo predstavili na redni letni skupščini SOS leta 2017…. Preberi več

Podelitev priznanj SOS za zvestobo in pripadnost organizaciji

Na Valentinovo 1992 so se v Mariboru sestali predstavnice in predstavniki 30 občin, z namenom ustanovitve združenja lokalnih skupnosti Slovenije. Ocenili so, da je združenje nujno potrebno, saj bi moralo sodelovati pri pripravi nacionalne zakonodaje na področju lokalne samouprave ter za vzpostavitev institucionalnega okvira sodelovanja s Svetom Evrope. Prisotne občine so zakoličile temelje za vzpostavitev… Preberi več

Potrjena poročila in načrti na skupščini SOS

Po zaključku razprave z evropsko komisarko so županje in župani na skupščini SOS (24.4.2018) obravnavali letno poročilo o delu SOS za leto 2017, načrt dela za leto 2018 in finančne dokumente ter jih soglasno sprejeli. Poročilo o delu za leto 2017 Načrt dela in kadrovski načrt za leto 2018 Finančno poročilo za leto 2017, Finančni… Preberi več

Pogovor z evropsko komisarko Violeto Bulc na skupščini SOS

Evropska komisarka Violeta Bulc je v svojem nagovoru na skupščini SOS (24.4.2018) uvodoma izpostavila dobro gospodarsko rast po vsej EU, ki beleži višji nivo kot pred pričetkom krize, dobro porazdelitev dohodkov, več delovnih mest in več naložb. Ne glede na to pa je pred nami še kar nekaj izzivov, kot npr. globalno prerazporejanje moči, podnebne spremembe,… Preberi več

Redna letna skupščina SOS 2018

Skupnost občin Slovenije je dne 24. 4. 2018 organizirala redno letno skupščino Skupnosti občin Slovenije v Best Western Premier Hotelu Slon v Ljubljani. Skupščine se je udeležila evropska komisarka Violeta Bulc, ki je z županjami in župani, članicami in člani Skupnosti občin Slovenije, govorila o svoji viziji prometa ter izhodiščih večletnega finančnega okvira in kaj ta pomeni... Preberi več

Redna letna skupščina SOS z evropsko komisarko Violeto Bulc

Ljubljana, 24. 4. 2018 – v okviru redne letne skupščine SOS so se sestali županje in župani 70 občin z evropsko komisarko za promet, Violeto Bulc, ki je predstavila svojo vizijo prometa ter izhodiščih večletnega finančnega okvira in kaj ta pomeni za občine. Evropska komisarka Violeta Bulc je v svojem nagovoru uvodoma izpostavila dobro gospodarsko… Preberi več