Politika in uprava

Glavni odbor SOS za usklajeno delovanje občin glede popravkov cen programov predšolske vzgoje

Na prvem regijskem srečanju občin, ki ga je Skupnost občin Slovenije izvedla v sodelovanju z Občino Divača, so prisotne županje in župani predlagali, da vodstvo Skupnosti občin Slovenije pripravi priporočila občinam v zvezi s popravki cen programov predšolske vzgoje.  V zadnjem letu dni so se vsi stroški, ki vplivajo na oblikovanje cen programov predšolske vzgoje... Preberi več

Na 22. seji Predsedstva o zdravstveni oskrbi prebivalstva ter položaju in prejemkih županj in županov

Kategorija: Organi SOS

Osrednja tema 22. seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije je bila zdravstvena oskrba prebivalstva (reorganizacija, družinski zdravniki, zdravstvena mreža) ter položaj in prejemki županj in županov. S strani Ministrstva za javno upravo se je seje udeležil državni sekretar Jure Trbič. Županje in župani predsedstva Skupnosti občin Slovenije so potrdili nujnost prenove zdravstvenega sistema, vendar so izpostavili,... Preberi več

Peto regijsko srečanje, Velenje, 1.3.2023

Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom na naslednjih področjih: Delovanje skupnosti in vključevanje občin članic v delo SOS (splošno, finančna aplikacija, urejanje podobe naselij in krajine, nujna medicinska pomoč, plače funkcionarjev) Razprava o možnih spremembah sistema financiranja občin Potrebe in pričakovanja županj in županov do SOS Osrednjemu delu bo sledilo druženje… Preberi več


Stari trg 1, Velenje, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Četrto regijsko srečanje, Ptuj, 23.2.2023

Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom na naslednjih področjih: Delovanje skupnosti in vključevanje občin članic v delo SOS (splošno, finančna aplikacija, urejanje podobe naselij in krajine, nujna medicinska pomoč, plače funkcionarjev) Razprava o možnih spremembah sistema financiranja občin Potrebe in pričakovanja županj in županov do SOS Osrednjemu delu bo sledilo druženje… Preberi več


Mestni trg 1, Ptuj, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Tretje regijsko srečanje, Krško, 21.2.2023

  Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom na naslednjih področjih: Delovanje skupnosti in vključevanje občin članic v delo SOS (splošno, finančna aplikacija, urejanje podobe naselij in krajine, nujna medicinska pomoč, plače funkcionarjev) Razprava o možnih spremembah sistema financiranja občin Potrebe in pričakovanja županj in županov do SOS Osrednjemu delu bo sledilo… Preberi več


Cesta krških žrtev 14, Krško, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Drugo regijsko srečanje, Škofja Loka, 15.2.2023

Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom na naslednjih področjih: Delovanje skupnosti in vključevanje občin članic v delo SOS (splošno, finančna aplikacija, urejanje podobe naselij in krajine, nujna medicinska pomoč, plače funkcionarjev) Razprava o možnih spremembah sistema financiranja občin Potrebe in pričakovanja županj in županov do SOS Osrednjemu delu bo sledilo druženje… Preberi več


Poljanska cesta 2, Škofja Loka, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Prvo regijsko srečanje, Divača, 26.1.2023

P O M E M B N O !!! Sestanemo se na novi lokaciji, to je v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači (Kraška cesta 26) ob 10.uri !!!   Regijska srečanja so namenjena novoizvoljenim in aktualnim županjam in županom na naslednjih področjih: Delovanje skupnosti in vključevanje občin članic v delo SOS (splošno, finančna aplikacija,… Preberi več


Kolodvorska ulica 3a, Divača, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H)

V Državnem zboru se nahaja vladni Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H), skrajšani postopek, EPA 528-IX. Manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na splošne prilagoditve na nove pravne podlage za izvajanje SN SKP 2023–2027, posebno ureditev upravnega postopka in povezane vsebine (sistem za spremljanje površin, krizni ukrepi politike razvoja… Preberi več

Redne lokalne volitve 2022 – spletna aplikacija, kjer so in bodo objavljene vse pomembne informacije

Organizacija lokalnih volitev, sama izvedba kot tudi ugotavljanje izida glasovanja je v pristojnosti posameznih občinskih volilnih komisij. Za lažje spremljanje volilnih rezultatov in volilne udeležbe pa smo Ministrstvo za javno upravo in Državna volilna komisija v sodelovanju z zunanjim izvajalcem pripravili posebno spletno aplikacijo, kjer so in bodo objavljene vse pomembne informacije. Spletna stran Lokalne... Preberi več

Redne lokalne volitve 2022 – strokovna pomoč pri sklicu in izvedbi konstitutivne seje novoizvoljenega občinskega sveta

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo pisna pojasnila o nujnih aktivnostih, ki jih je treba opraviti po glasovanju na rednih lokalnih volitvah. Poročilo občinske volilne komisije začetek procesa konstituiranja novoizvoljenih organov občine, s katerim se končajo redne lokalne volitve. Po opravljenem glasovanju 20. novembra 2022 je prvo in najpomembnejše dejanje sklic in izvedba prve konstitutivne... Preberi več