DZ- Državni zbor - stran 2 od 3

Parlameter – brezplačni kliping DZRS

Občine seznanjamo z aplikacijo Parlameter obvestila, ki uporabnikom omogoča, da se v slogu Google Alerts naročijo na avtomatizirana obvestila za določen sprožilec. Ko začne na seji katerega koli delovnega telesa v Državnem zboru Republike Slovenije teči beseda o vam ljubi temi, ali se omeni vaša občina, vas bodo o tem obvestili po e-pošti. Parlameter nastaja v okviru inštituta Danes je nov dan, ki… Preberi več

ZFO-1 v Državnem zboru

V četrtek, 29.6.2017 je Vlada RS na redni seji določila besedilo predloga zakona o spremembah Zakona o financiranju občin ZFO-1 in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku. Konkretne spremembe ZFO-1 so naslednje: 6. člen: odprava inflacije kot sprememba pri izračunu primerne porabe občin 11. in 12. člen: sprememba določb, ki urejata... Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C)

Vlada RS je na svoji  127. seji  določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona in ga dne, 23.3.2017 predložila Državnemu zboru, ki ga je posredoval v mnenje občinam. Občinam, javnim stanovanjskim skladom in neprofitnim stanovanjskim organizacijam naj bi bilo omogočeno, da glede ugotavljanja dohodkov gospodinjstva in drugega premoženja brezplačno od pristojnih organov… Preberi več

S poslansko skupino SD o novi prostorski in gradbeni zakonodaji

Dne 15.3.2017 so se predsednik SOS, Bojan Kontič, predsednik ZMOS, Matej Arčon, generalna sekretarka SOS, vodja strokovne službe ZMOS, Izidor Jerala, član komisije za prostor SOS in predstavnik MO Ljubljana sestali s poslansko skupino SD. Namen sestanka je bil predstavitev pripravljenih predlogov sprememb predloga Gradbenega zakona, ki sta jih pripravili skupnosti. Gre za rešitve v... Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v državnozborski obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor. Temeljni razlog za sprejem zakona so uskladitve z odločbami Ustavnega sodišča RS. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Morebitne pripombe pa nam lahko posredujete najkasneje do torka, 4.4.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

Ponovno glasovanje o ZLS-S

V sredo, 25.1.2017, so na 26. redni seji Državnega zbora RS poslanke in poslanci ponovno glasovali o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi, s katerim se bi uzakonil institut odpoklica župana. Poslanke in poslanci v ponovnem glasovanju niso podprli predloga zakona, in sicer od 76 navzočih poslank in poslancev je ZA zakon glasovalo... Preberi več

Prepoved pridobivanja kapitalskih naložb javnih služb

Kategorija: DZ- Državni zbor / Finance / GJS

Komisija za nadzor javnih financ DZ RS je na 31. seji, v četrtek, 2. 6. 2016 obravnavala Mnenje o javnofinančnem vprašanju glede pridobivanja kapitalskih naložb države in občin ter kapitalskih naložb pravnih oseb v njihovi lasti – Mnenje št. 450-01/15-36/1 z dne 22. 12. 2015. Komisija je sprejela sklep: Komisija za nadzor javnih financ predlaga... Preberi več

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti preložen

SOS se je odzval povabilu na 17. redno seji Odbora za gospodarstvo Državnega zbora RS, ki je 31. maja 2016 obravnavala predlog zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti v drugem branju. Leo Kremžar je med drugim povedal,  da takšen zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Po razpravi in predstavitvi mnenj vabljenih je Mag. Bojan Krajnc... Preberi več

Izredna seja v DZ o zahtevi 144 županov za razrešitev finančnega ministra

Parlamentarni odbor za finance je na 44. nujni seji, ki je bila v petek, 15. 1. 2016 obravnaval peticijo 144 županov, s katero so zahtevali razrešitev finančnega ministra Dušana Mramorja zaradi neuskladitve glede povprečnine. Sejo je bila sklicana na zahtevo poslancev SDS. Ministra na sejo ni bilo. Odbor je sprejel naslednji sklep: “Odbor za finance… Preberi več