Strategije, OP-ji - stran 3 od 4

Objavljen terminski plan za razpise PRP 2014-2020 za leto 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014–2020 do konca leta 2016. Terminski načrt opredeljuje javne razpise, ki bodo predvidoma objavljeni v drugi polovici leta 2016. Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014-2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo. Okvirni terminski plan... Preberi več

Evropska komisarka pripravila dokument Priložnosti za financiranje občinskih projektov

Predstavništvo Evropske komisije v Ljubljani je s pomočjo Skupnosti občin Slovenije, v času od 21. do 23. februarja, organiziralo študijski obisk, v katerem so bile predstavljene evropske inštitucije v Bruslju. V okviru obiska so se predstavniki 25 občin sestali z evropsko komisarko Violeto Bulc. Županjam in županom je evropska komisarka predstavila delo in prioritete Evropske... Preberi več

Dopolnjen predlog Strategije razvoja lokalne samouprave v RS

V Skupnosti občin Slovenije smo s strani Ministrstva za javno upravo prejeli dopolnjen predlog Strategije razvoja lokalne samouprave v RS. Prejeli smo tudi stališča MJU do posameznih predlogov in stališč (pripombe občin, medresorska obravnava). Vljudno naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge posredujete najkasneje do petka, 26.2.2016 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.  

Poziv MDDSZ k posredovanju predlogov za izvedbeni načrt Operativnega programa 2014-2020

MDDSZ poziva vse zainteresirane k posredovanju pobud za spremembo in dopolnitev INOP-a (izvedbenega načta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020).  S strani ministrstva si želijo predloge, ki se nanašajo na izvajanje naslednjih prednostnih naložb (v pristojnosti MDDSZ): 8.3 Aktivno in zdravo staranje 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko... Preberi več

2. sestanek Delovne skupine SOS glede Strategije razvoja lokalne samouprave RS

Dne 21.1.2016 je potekal 2. sestanek Delovne skupine SOS za usklajevanje stališč pri pripravi Strategije razvoja lokalne samouprave RS. Delovna skupina SOS se je sestala z namenom oblikovanja odziva na besedilo predloga Strategije razvoja lokalne samouprave RS. Članice in člani so bili soglasni, da Strategija mora slediti načelu decentralizacije in subsidiarnosti, ter spoštovati temelje lokalne... Preberi več

Strategija razvoja lokalne samouprave v RS

Z namenom podaje pripomb, mnenj in stališč objavljamo predlagano besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v RS. Dokumenti: besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v RS sodelovanje javnosti razlogi za sprejem strategije razlogi za sprejem strategije Vaša mnenja pričakujemo do četrtka, 17.12.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Osnutek Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2015 do 2020

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo Osnutek Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2015 do 2020. Vljudno vas prosimo, da nam vaša mnenja k osnutku operativnega programa sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 20.11.2015. Osnutek OP Priloga 1 Priloga 2 Priloga 3 – 1. del, 2. del Priloga 4 Priloga... Preberi več

Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo 2015-2016

V četrtek, 9. julija 2015 je na MOP potekal sestanek, kjer je vabljenim SOS in ZOS (ZMOS je udeležbo opravičil) mag. Tanja Bogataj, državna sekretarka, predstavila Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo 2015-2016 (OPZG). Predstavila je napredek na dokumentu, povedala, da so ob MOP, MGRT, SVRK, MJU, MKGP vključili še dodatne resorje in sicer... Preberi več

Evidentiranje člana – delovna skupina za Strategijo na področju razvoja trga

Skupnost občin Slovenije je prejela poziv Ministrstva za infrastrukturo k imenovanju predstavnika SOS v medresorsko delovno skupino za pripravo Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju. Lani je bila v Uradnem listu EU objavljena Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna… Preberi več

Posvet Kako do Eu sredstev – teritorialno sodelovanje Ajdovščina

Kategorija: Strategije, OP-ji

V sredo 10. junija smo v sodelovanju z SVRK-jem izvedli posvet z naslovom Kako do EU sredstev-teritorialno sodelovanje. Na posvetu so predavatelji predstavili novosti v novi finančni perspektivi 2014-2020, osnutke čezmejnih programov Slovenija-Italija, Slovenija – Avstrija ter Slovenija- Hrvaška. V nadaljevanju je sledila še predstavitev transnacionalnih programov (Mediteran, JV Evropa, Centralna Evropa, Alpe). Na posvetu... Preberi več