Volitve, Referendumi

Analiza odgovorov spletnega vprašalnika o zadovoljstvu občinskih volilnih organov s storitvami državnih organov pri izvedbi rednih lokalnih volitev v letu 2022

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo analizo prejetih odgovorov spletnega vprašalnika, ki ga je ministsrtvo izvajalo med 3. in 17. januarjem 2023. V njem so povpraševali o zadovoljstvu občinskih volilnih organov s strokovno pomočjo državnih organov, ki so sodelovali pri izvedbi rednih lokalnih volitev 2022. Pri izpolnjevanju vprašalnika je sodelovalo 171 občin, v celoti jih... Preberi več

Stroški lokalnih volitev

Na Skupnosti občin Slovenije smo bili obveščeni, da so nekatere upravne enote izdale občinam račune za stroške dela v času rednih lokalnih volitev. Opozarjamo, da še vedno velja navodilo ministra za javno upravo št. 041-22/2022/4 z dne 31. 3. 2022, v katerem je bilo upravnim enotam dano navodilo, da se občinam ne zaračunava stroškov iz... Preberi več

Redne lokalne volitve 2022 – spletna aplikacija, kjer so in bodo objavljene vse pomembne informacije

Organizacija lokalnih volitev, sama izvedba kot tudi ugotavljanje izida glasovanja je v pristojnosti posameznih občinskih volilnih komisij. Za lažje spremljanje volilnih rezultatov in volilne udeležbe pa smo Ministrstvo za javno upravo in Državna volilna komisija v sodelovanju z zunanjim izvajalcem pripravili posebno spletno aplikacijo, kjer so in bodo objavljene vse pomembne informacije. Spletna stran Lokalne... Preberi več

Redne lokalne volitve 2022 – strokovna pomoč pri sklicu in izvedbi konstitutivne seje novoizvoljenega občinskega sveta

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo pisna pojasnila o nujnih aktivnostih, ki jih je treba opraviti po glasovanju na rednih lokalnih volitvah. Poročilo občinske volilne komisije začetek procesa konstituiranja novoizvoljenih organov občine, s katerim se končajo redne lokalne volitve. Po opravljenem glasovanju 20. novembra 2022 je prvo in najpomembnejše dejanje sklic in izvedba prve konstitutivne... Preberi več

Redne lokalne volitve 2022 – lokacije volišč za predčasno glasovanje po občinah

Prihodnji teden bo potekalo predčasno glasovanje na rednih lokalnih volitvah v vseh občinah. Lokacije volišč za predčasno glasovanje objavijo občinske volilne komisije na svojih spletnih straneh ali na krajevno običajen način. Za razliko od predčasnega glasovanja na predsedniških volitvah ali volitvah v državni zbor predčasno glasovanje v občinah lahko traja tudi manj kot tri dni.... Preberi več

Priprave na redne lokalne volitve 2022

S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli še nekaj informacij v zvezi s potrjevanjem kandidatnih list in kandidatur. Sprotno preverjanje zakonitosti kandidatur oziroma list kandidatov V četrtek, 20. oktobra se bo iztekel rok za oddajo kandidatur oziroma list kandidatov. Naj spomnimo, da je Državna volilna komisija z rokovnikom  določila skrajne roke posamična opravila, zato vam… Preberi več

Sodelovanje z Državno volilno komisijo pri izvedbi isDVK – Potrditev šifranta volišč v občini

Na povezavi TUKAJ je dostopen trenutni seznam lokalnih volišč, krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti na dan vključno 19.9.2022. Prosimo vas, da šifrant preverite in Geodetski upravi Republike Slovenije sporočite morebitna odstopanja. Predvsem je pomembno, da so vsa volišča v seznamu in da so točni njihovi sedeži. Sporočajte zgolj napake in odstopanja, če je seznam v... Preberi več