Infrastruktura

MGTŠ je objavil najavo razpisa za sofinanciranje obnove športnih dvoran ter zunanjih športnih površin

S strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport smo bili obveščeni, da je na spletni strani www.gov.si objavljena najava razpisa za sofinancirane obnove športnih dvoran ter posodobitev oz. vzpostavitev novih zunanjih športnih površin. Razpis je namenjen občinam, ki so lastnice športnih oz. večnamenskih dvoran in zunanjih površin za šport. javni razpis bo objavljen po sprejemu rebalansa... Preberi več

Ogled modrih in zelenih dobrih praks mesta Gradec

V četrtek, 11. maja 2023 je Skupnost občin Slovenije v tesnem sodelovanju z mestom Gradec organizirala celodnevno študijsko ekskurzijo v tamkajšnje avstrijsko mesto. Dogodek je potekal v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora... Preberi več

Predlog Uredbe o dodeljevanju nepovratnih sredstev za spodbujanje prehoda na trajnostno mobilnost in vzpostavitev ustrezne infrastrukture

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo predlog Uredbe o dodeljevanju nepovratnih sredstev za spodbujanje prehoda na trajnostno mobilnost in vzpostavitev ustrezne infrastrukture. Predlog je dostopen tukaj. Za občine predlagamo pregled naslednjih področij: Strateške podlage in vrste finančnih spodbud, upravičenci, mejne vrednosti za prejemnike pomoči, upravičeni stroški in pogoji za dodelitev sredstev kot tudi… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo

Naslovila nas je občina članica, ki prosi za podporo drugih občin. Občino zanima, (1) kako imate občine urejeno možnost priključitve na javno vodovodno omrežje za potrebe kmetijske dejavnosti (zalivanje) v primeru, da ni objektov na parceli? (2) Kako je pri tem s plačilom komunalnega prispevka? (3) Prav tako občino zanima, kako imate občine urejeno obvezno… Preberi več

Zelena in modra infrastruktura v mestu Gradec z vključujočimi na naravi temelječimi rešitvami

Skupnost občin Slovenije organizira v tesnem sodelovanju z mestom Gradec celodnevno študijsko ekskurzijo v avstrijsko mesto, dne 11. 5. 2023. V okviru ekskurzije bomo prisluhnili in pogledali uspešne primere zelene in modre infrastrukture z vključujočimi na naravi temelječimi rešitvami. Tovrstne prakse in pojmi predstavljajo temelje strateških dokumentov Evropske Unije na področju načrtovanja in urejanja prostora,… Preberi več


Gradec, Avstrija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu

Ministrsvo za infrastruktoro je v pregled in obravnavo posredovala predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu. Predlog zakona si lahko preberete na tej povezavi. V predlogu zakona se spreminja: dopolnjeno je področje najema vozila brez voznika za področje cestnih prevozov blaga, kar je posledica zadnje spremembe Direktive 2006/1/ES o uporabi... Preberi več

Novosti Zakona o cestah – webinar

Novosti ZakoSkupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo organizira posvet na temo novega Zakona o cestah. Novi Zakon o cestah, ki je začel veljati 29. 10. 2022 prinaša novosti na področju gradnje, upravljanja in vzdrževanja tako javnih kakor tudi nekategoriziranih cest. Zakon je v celoti posodobljen, usklajen s sistemsko in drugo področno zakonodajo… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu v Državnem zboru

Na spletnih straneh Državnega zbora je bila 24. 2. 2023 objavljen predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu.  Predlog zakona stremi k vzpostavitvi primernega pravnega okvira za vzpostavitev IAG in alternativnih goriv v Republiki Sloveniji in preko tega k doseganju okoljskih ciljev v boju proti podnebnim spremembam…. Preberi več

Predloga zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije v državnozborski obravnavi

28. 2. 2023 je bil na spletni strani Državnega zbora objavljen Predlog zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Cilj zakona je pospešitev in olajšanje uvajanja OVE v elektroenergetskem sektorju v Sloveniji, pri čemer zakon: – v zvezi s fotonapetostnimi in vetrnimi proizvodnimi napravami predpisuje obvezo določitve potencialnih prednostnih območij… Preberi več

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Upravljanje polnilnih postaj za električna vozila

Naslovila nas je občina članica, ki je preko javnega razpisa Eko sklada pridobila sofinanciranje nakupa polnilnih postaj za električna vozila v letu 2017, pri čemur občina sporoča, da so bile predmet razpisa le polnilne postaje, brez upravljanja. Občino naproša za sodelovanje občin pri zbiru odgovorov. Zanima jo: Kako imajo občine rešeno upravljanje polnilnih postaj? Ali… Preberi več