Infrastruktura

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Upravljanje polnilnih postaj za električna vozila

Naslovila nas je občina članica, ki je preko javnega razpisa Eko sklada pridobila sofinanciranje nakupa polnilnih postaj za električna vozila v letu 2017, pri čemur občina sporoča, da so bile predmet razpisa le polnilne postaje, brez upravljanja. Občino naproša za sodelovanje občin pri zbiru odgovorov. Zanima jo: Kako imajo občine rešeno upravljanje polnilnih postaj? Ali… Preberi več

Aktivna udeležba občin pri celostnem prometnem načrtovanju

V sredo, 7.12.2022 je v Centru Ivana Hribarja v Trzinu potekala predstavitev Zakona o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN) v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za infrastrukturo (MZI). Predstavitev je nagovarjala predvsem zaposlene na občinah, ki s ukvarjajo s področjem načrtovanja in upravljanja prometa. Z udeležbo pa so interes pokazali tudi predstavniki regionalnih razvojnih agencij... Preberi več

Posvetovalni sestanek z občinami glede osnutka Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

Predstavniki vseh združenj občin so prisostovali na sestanku, ki je v torek, 8.11.2022 potekal v prostorih Ministrstva za infrastrukturo. Sestanek je bil izveden v hibridni obliki, osrednja tema sestanka pa so bile pripombe občin na osnutek Zakona o infrastrukturi na alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. Predstavniki združenj občin so uvodoma... Preberi več

Konferenca o zimski službi

EDUCENTER v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije vabi na Konferenco o zimski službi. Poudarki letošnje konference bodo na: Zimska služba v številkah – od avtocest do občinskih cest Vpliv vojne in novih ekonomskih razmerij na zimsko službo Organizacija in stroški Posipni materiali Mehanizacija in kadri Informacijska tehnologija Izvajanje zimske službe na drugi infrastrukturi   Udeležba… Preberi več


Kristalna palača, Ljubljana, Slovenija

Usklajevanje predloga novega Zakona o letalstvu

Kategorija: Infrastruktura

Občine članice Skupnosti občin Slovenije so v poletnih mesecih obravnavale besedilo predloga novega Zakona o letalstvu . Občine z letališči so ostro nasprotovale terminu, da je vsa letališka infrastruktura tudi gospodarska javna infrastruktura. Ob morebitnemu sprejetju takšne dikcije, bi prišlo do izpada ključnih finančnih prihodkov občin z letališči iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča... Preberi več

Predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

V pripravi je predlog predpisa zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriv a v prometu, do katerega lahko dostopate TUKAJ. Predlog med drugim obravnava naslednja področja relevantna za občine: ELEKTRIČNA POLNILNA INFRASTRUKTURA ZA VOZILA, PLOVILA IN MIRUJOČE ZRAKOPLOVE – Polnilna infrastruktura za cestna vozila (Lokalni načrti za električno polnilno infrastrukturo,… Preberi več

Predlog Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju energije

S strani Ministrstva za infrastrukturo, kot predlagatelja, smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju energije. Predlog zakona najdete na tej povezavi. Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete do četrtka, 22. septembra 2022 na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si  

Obvestilo uporabnikom o načrtovanih spremembah ob prenovi Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture

S portala Prostor smo bili obveščeni, da se v sklopu programa projektov e-Prostor, Geodetska uprava prenavlja sistem za evidentiranje gospodarske javne infrastrukture v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. Prva faza prehoda na novi informacijski sistem je sprememba formata, in sicer se bo trenutni format (SHP, GML, ASCII in XML) nadomestil s formatom GeoJSON za lokacijske podatke (točke, linije, poligoni)… Preberi več

Predlog novega Zakona o letalstvu

Ministrstvo za infrastrukturo nas je ponovno pozvalo k posredovanju pripomb na oktobra lansko leto pripravljen predlog novega Zakona o letalstvu.  Nov Zakon o letalstvu za področje civilnega letalstva ohranja strukturo veljavnega ZLet. Strukturo spreminja in dograjuje tako, da bo civilno letalstvo prilagojeno novim konceptom zagotavljanja letalske varnosti, tehnologiji, sistemom in postopkom v civilnem letalstvu, ter… Preberi več

SOS opozoril na izključene upravičence do najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije in zemeljskega plina

Kategorija: Infrastruktura / Prostor

Skupnost občin Slovenije se je z dopisom ministru za infrastrukturo mag. Bojanu Kumru odzvala na sprejeti Uredbi o določitvi cen električne energije ter določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema ter ga pozvala k sistematičnemu reševanju problematike uravnavanja cen energentov pred novo kurilno sezono. V Skupnosti občin smo zaskrbljeni nad opredelitvama upravičencev do najvišje dovoljene... Preberi več