Nepremičnine

Grajeno javno dobro ter možnost uporabe rezultatov modelov vrednotenja v prostorskem načrtovanju (prestavljen na jesen)

Obveščamo vas, da je napovedan posvet prestavljen na jesenski termin. O novem datumu izvedbe boste obveščeni z vabilom in novo prijavnico. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.    Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Marinko Konečnik Kunst in Luko Ivaničem vabi na posvet na temo možnosti uporabe rezultatov modelov vrednotenja nepremičnin v prostorskem načrtovanju ter… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Izdajanje potrdil o namenski rabi zemljišča

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo pridobili pojasnilo glede izdajanja potrdil o namenski rabi zemljišč: “Namenska raba zemljišč prikazana v okviru izvornega prostorski akt (OPN) se navezuje na grafične podatke zemljiškega katastra v času nastanka OPN. Praviloma je to zemljiškokatastrski prikaz (ZKP). Meje parcel v zemljiškem katastru (po Zakonu o katastru nepremičnin pa... Preberi več

Način usklajevanja modelov vrednotenja z občinami

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti. Pri pripravi predloga modelov vrednotenja sodelujejo tudi občine. Ob preverjanju modelov je GURS ugotovil, da modeli, določeni skladno z Uredbo o določitvi modelov vrednotenja, ki je bila sprejeta v marcu 2020 in objavljena v Uradnem listu RS številka 20/20, niso… Preberi več

Osnutek Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in KP

Objavljen je osnutek Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu komunalnega prispevka in prispevka za začasno rabo obstoječe komunalne opreme za začasne objekte. Gradivo najdete TUKAJ. Komentarje nam lahko pošljete v obliki predlogov najpozneje do ponedeljka  23. 5. 2022 na elektronski naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si

Vpogled poslanih soglasij občin in najava za pošiljanje gradiv – GURS, Urad za množično vrednotenje nepremičnin –

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS), Urad za množično vrednotenje nepremičnin (UMVN), je v skladu z določili Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, oblikovala osnutke vseh 17 modelov vrednotenja, s katerimi se določajo posplošene vrednosti vseh nepremičnin v Sloveniji. Na sestankih, v mesecu januarju in marcu 2022, je bil skupaj z vami in združenji občin dosežen dogovor… Preberi več

Novosti glede izvajanja lokacijske preveritve in instituta občinskih urbanistov

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) v sredo, 23. 3. 2022 organizirala posvet “Detajlno o lokacijski preveritvi in institutu občinskih urbanistov”. Boštjan Jerebic, sekretar in vodja Oddelka za občinsko prostorsko načrtovanje na MOP je uvodoma podal splošne informacije vezane na novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-3) ter nadaljeval s predstavitvijo... Preberi več

Usklajevanje modelov vrednotenja z občinami

Dne 7. marca 2022 je potekal sestanek na temo aktivnosti, ki jih Urad za množično vrednotenje nepremičnin (UMVN) vodi na področju izvajanja Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1). Ne glede na to, da je z interventnimi zakoni zadržano javno izkazovanje podatkov evidence vrednotenja, pošiljanje potrdil iz evidence in uveljavljanje posebnih okoliščin, je geodetska uprava, kot... Preberi več

Detajlno o lokacijski preveritvi in institutu občinskih urbanistov

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor vabi na detajlno predstavitev novosti prostorske zakonodaje (ZUreP-3, GZ-1), vezane na izvajanje lokacijske preveritve in institut občinskih urbanistov. Seznanitev s področno zakonodajo bo omogočila zaposlenim na občini, da se opolnomočijo z razumevanjem določb, ki s 1. junijem prehajajo v uporabo. Lokacijska preveritev se… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS