Urbani razvoj

Ogled modrih in zelenih dobrih praks mesta Gradec

V četrtek, 11. maja 2023 je Skupnost občin Slovenije v tesnem sodelovanju z mestom Gradec organizirala celodnevno študijsko ekskurzijo v tamkajšnje avstrijsko mesto. Dogodek je potekal v okviru projekta Podpora izvajanju prostorske in urbane politike ter programa URBACT, ki ga po naročilu Ministrstva za naravne vire in prostor izvajata IPoP – Inštitut za politike prostora... Preberi več

Spoznaj mojo dobro prakso: ozelenimo mesta

Vabimo vas na študijski obisk v Krško, ki bo priložnost, da se seznanimo z izzivi urejanja javnih zelenih površin in s primeri iz domače prakse – iz Krškega, Kočevja, Bleda, Ajdovščine in Maribora. Pomen zelenih površin in dreves v urbanem okolju pod vplivom podnebnih sprememb hitro raste. Danes prevladuje mnenje, da je narava ključni zaveznik… Preberi več


Kulturni Dom Krsko, Trg Matije Gubca 2, 8270 Krško, Slovenija
  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS
  Dogodek je brezplačen

Evropska pobuda za mesta (EUI) in novi razpisi za občine

Z dnem 3. aprilom 2023 so se odprli razpisi nove Evropske pobude za mesta (EUI), ki so zelo zanimiva tudi za naša mesta – vseh velikosti. Pri trenutno aktualnih dveh razpisih gre predvsem za omogočanje izmenjave izkušenj med mesti s povračilom stroškov potovanja med mesti in možnostjo strokovnega pregleda (peer review) dokumentov, ki jih trenutno… Preberi več

Mednarodno vabilo k projektnemu sodelovanju – Razpis URBACT

S strani Nacionalne URBACT točke Slovenija in v okviru razpisa za URBACT akcijska omrežja smo prejeli informacije o omrežjih, ki še iščejo partnerje. V kolikor vas zanima sodelovanje vabljeni, da čimprej izkažete interes za sodelovanje, saj se rok za oddajo prijav hitro bliža (31. marec 2023). Broumov – Češka (kandidat za vodilnega partnerja v omrežju “Our city… Preberi več

ZAKLJUČENO POVPRAŠEVANJE – Upravljanje polnilnih postaj za električna vozila

Naslovila nas je občina članica, ki je preko javnega razpisa Eko sklada pridobila sofinanciranje nakupa polnilnih postaj za električna vozila v letu 2017, pri čemur občina sporoča, da so bile predmet razpisa le polnilne postaje, brez upravljanja. Občino naproša za sodelovanje občin pri zbiru odgovorov. Zanima jo: Kako imajo občine rešeno upravljanje polnilnih postaj? Ali… Preberi več

Prostorski in okoljski vidik testnega odloka o urejanju zelenih površin

V petek, 30. 9.2022 je potekalo 25. srečanje ožje delovne skupine za pripravo Odloka o urejanju podobe naselij in krajine (OUNK) pri SOS.  Članice in člani so pregledali posamezne člene osnutka Odloka o urejanju zelenih površin v Občini Kočevje, ki bo poleg splošnih, prehodnih ter končnih določb pokrival vzdrževanje zelenih površin, sajenje in vzdrževanje zelenih površin... Preberi več

Grajeno javno dobro, komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo ter izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Mihaelom Fondo, Damjanom Dolarjem, Luko Ivaničem ter Marinko Konečnik Kunst vabi na posvet. Na posvetu bodo obravnavani naslednji tematski sklopi, vezani na novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-3, GZ-1): Izzivi pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov po zaključku lokacijske izboljšave zemljiško katastrskega prikaza Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo po ZUreP-3:… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Novosti glede izvajanja lokacijske preveritve in instituta občinskih urbanistov

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) v sredo, 23. 3. 2022 organizirala posvet “Detajlno o lokacijski preveritvi in institutu občinskih urbanistov”. Boštjan Jerebic, sekretar in vodja Oddelka za občinsko prostorsko načrtovanje na MOP je uvodoma podal splošne informacije vezane na novo prostorsko zakonodajo (ZUreP-3) ter nadaljeval s predstavitvijo... Preberi več

O Priporočilih za pripravo občinskega odloka (OUNK) in prvih dveh testnih odlokih (Občin Moravske Toplice, Solčava)

Kategorija: Okolje / Prostor / Urbani razvoj

V torek, 22. marca 2022 je potekala Predstavitev priporočil za pripravo občinskega odloka (OUNK, tj. Odloka o urejanju podobe naselij in krajine) in prvih dveh testnih odlokov (Občin Moravske Toplice, Solčava). Priporočila so plod vzajemnega in vsaj dve-letnega premišljenega sodelovanja Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor ter Urbanističnega inštituta RS. Jernej Červek iz... Preberi več

Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam: Znanje in orodja za Slovenijo na nacionalni ravni in EU ravni

V četrtek, 17. marca 2022 je potekal spletni seminar v organizaciji Evropske komisije, Evropske agencije za okolje (EEA) in Ministrstva za okolje in prostor, katerega se je udeležil tudi predstavnik SOS. Obsegal je pregled razpoložljivega znanja, smernic in orodij za prilagajanje podnebnim spremembam na nacionalni in EU ravni (podnebni podatki, orodje za podporo prilagajanju v... Preberi več