arhiv publikacij

Priročnik o načrtovanju, izvajanju in vrednotenju nacionalnih javnih razpisov za nevladne organizacije

Prenesi publikacijo

Zgradba priročnika
PRVI DEL: OSNOVE JAVNEGA FINANCIRANJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ (razlog za financiranje programov in projektov nevladnih organizacij in njegove različne alternative (razpisi, pozivi, neposredno financiranje), kdo so nevladne organizacije, zakonodaja, ki procesno ureja postopke javnih razpisov)
DRUGI DEL: KORAKI IZVEDBE JAVNIH RAZPISOV (v desetih podpoglavjih razloženi postopki načrtovanja, izvajanja in vrednotenja javnih razpisov)
TRETJI DEL: VZORCI

Evro preglednik SOS

Prenesi publikacijo

V Bruslju se je od 2. do 4. decembra odvijalo 82. plenarno zasedanje Odbora regij. Plenarnega zasedanja se je udeležila slovenska delegacija v Odboru regij, ki so jo sestavljali Irena Majcen (vodja slovenske delegacije), Jasmina Vidmar, Anton Tone Smolnikar, Robert Smrdelj, Branko Ledinek in Siniša Germovšek. Skupnost občin Slovenije je ob tej priložnosti pripravila Evro Preglednik SOS, v katerem boste našli kratke informacije o Odboru regij, povzetke obravnavanih vsebin 82. plenarnega zasedanja in aktivne povezave do sprejetih dokumentov ter druge zanimivosti.