Koristne publikacije - stran 7 od 10

44. KPK Vestnik

Prenesi publikacijo

Osrednjo temo nove številke KPK Vestnika tokrat posvečajo preteklemu delu komisije in razmisleku o prihodnjih usmeritvah. Vpogled v Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije nudi nadvse primerno platformo za izpostavitev glavnih poudarkov poročila, ki je ob letošnjem nastanku zbudilo največ pozornosti zaradi postopka potrjevanja poročila znotraj komisije. V novicah pa, tako kot ponavadi, poročajo o dejavnostih komisije doma in v tujini.

Kohezijske novice v mesecu maju

Prenesi publikacijo

V majski številki Kohezijskega e-kotička boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih, napovedih razpisov in druge zanimivosti.
Končana je tudi 2. faza kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2017, kjer ste najprej predlagali, nato glasovali in izbrali – dvanajst projektov, ki se bodo predstavili na dnevih odprtih vrat EU projektov z naslovom EU projekt, moj projekt, ki bodo 9. in 10. junija 2017 v vsaki izmed dvanajstih slovenskih statističnih regiji.

Majska številka KPK Vestnika

Prenesi publikacijo

V osrednji temi 43. številke KPK Vestnika so se poglobili v protikorupcijsko klavzulo in ničnost pogodbe v praksi. Podrobno pojasnjujejo, kakšne so posledice ničnosti, katera dejanja je potrebno izvesti v postopku ugotavljanja pogojev ničnosti in kako ravnati, ko suma korupcije ni mogoče niti potrditi in niti ovreči.
V novicah poročajo o dejavnostih komisije doma in v tujini ter zanimivostih iz tujine. Med drugim pišejo o mnogih osvežitvah spletnega orodja Erar, zaradi česar je zdaj še prijaznejše za uporabo in učinkovitejše, pišejo tudi o razlogih za vložitev pritožbe na odločitev Ustavnega sodišča v primeru Bratušek, navajajo priporočila za zagotavljanje transparentnosti in sledljivosti postopka vodenja izbora in imenovanja oseb v nadzorne svete družb, kjer so imenovanja izvedena preko predlogov pristojnih ministrstev, soglasja Vlade RS ter imenovanja oseb s strani Državnega zbora RS in tako dalje.

Vestnik KPK za april

V osrednji temi aprilske številke Vestnika KPK lahko preberete novice o predlogih komisije za nadaljnje ukrepe v vladnem programu za krepitev integritete in transparentnosti 2017 – 2018 ter o predlogih ukrepov za zamejitev korupcijskih tveganj na ravni vlade in ministrstev. Kot običajno v novicah poročajo tudi o dejavnostih komisije doma in v tujini. Tako so, med… Preberi več

Revizijsko poročilo Učinkovitost mladinske politike

Računsko sodišče RS je izdalo revizijsko poročilo Učinkovitost mladinske politike med 1. 1. 2014 in 31.12.2015 in ugotovilo, da ni bil vzpostavljen učinkovit sistem spremljanja izvajanja ukrepov in projektov v okviru mladinske politike za revidirance so bili določeni Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Urad Republike Slovenije za mladino. Kakor Računsko sodišče… Preberi več

Vestnik KPK za marec

Vestnik KPK za mesec marec je posvečen oceni korupcijskih tveganj v slovenskih šolah, osredotoča pa se predvsem na nekatera priporočila in predloge, ki jih je za boljše upravljanje nekaterih tveganj in krepitev integritete zaposlenih in institucije podala komisija. V 41. izdaji preberite še razmišljanje o zakonitosti obdelave podatkovnih baz, ki so ključne za zagotavljanje transparentnosti delovanja… Preberi več

Publikacija o gospodarskih učinkih pobratenj mest in občin

Institucija Sister Cities International, ki združuje mesta ZDA, ki imajo pobratena mesta v tujini, je pripravila publikacijo o gospodarskih učinkih tovrstnih povezav na ameriško in globalno gospodarstvo z naslovom “Measures that Matter – Sister Cities℠: A study on the economic benefits of sister city relationships in the U .S. and their impact on the global… Preberi več