Publikacije NALAS - stran 2 od 2

Regionalno poročilo o praksah na področju upravljanja s premoženjem občin JV Evrope

Prenesi publikacijo

Regionalno poročilo predstavlja stanje upravljanja premoženja v sedmih sodelujočih državah iz jugovzhodne Evrope.
Temelji na ugotovitvah nacionalnih strokovnjakov iz sodelujočih držav JV Evrope in opisuje obstoječe prakse na področju upravljanja premoženja v vsaki izmed sodelujočih držav ter nudi poglobljene študije primerov javnih služb v Albaniji, BiH, Hrvaški, Kosovu, Črni Gori in Makedoniji.
Regionalno Poročilo o upravljanju premoženja je bilo pripravljeno v okviru projekta “Upravljanje premoženja za sektor vode in javne higiene v jugovzhodni Evropi”. Projekt je financiran s strani nemškega Ministrstva za gospodarski razvoj in sodelovanje (BMZ) in Vlado Švicarske konfederacije in se izvaja s podporo GIZ (ORF MMS) ter Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS).

Orodja za upravljanje premoženja

Prenesi publikacijo

Nabor orodij za upravljanje premoženja je namenjen lokalnim nosilcem odločanja v občinah in javnih gospodarskih službah. Namen priročnika je seznanitev odločevalcev s sistematičnim pristopom k upravljanju javnih komunalnih sredstev (vode in odpadnih voda), kot tudi zagotavljanje smernic o izvajanju praks upravljanja premoženja.

Uporaba orodij v priročniku naj bi odločevalcem pomagala pri prepoznavanju prednosti integriranega sistematičnega pristopa k upravljanju komunalnih sredstev, vzpostavitvi boljše organizacijske strukture in razmejitve odgovornosti pri upravljanju premoženja ter pri postopnem uvajanju praks upravljanja premoženja kot del vsakdanjih aktivnosti. Orodja naj bi bralcem omogočila, da ugotovijo vrzeli ali izzive, in na podlagi tega pripravijo strategijo za reševanje teh izzivov. Nabor orodij za upravljanje premoženja je pripravljen v okviru projekta “Upravljanje premoženja za sektor vode in javne higiene v jugovzhodni Evropi”. Projekt je financiran s strani nemškega Ministrstva za gospodarski razvoj in sodelovanje (BMZ) in Vlado Švicarske konfederacije in se izvaja s podporo GIZ (ORF MMS) ter mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS).

PLOVDIVSKA DEKLARACIJA O UPRAVLJANJU S TVEGANJI NARAVNIH NESREČ

Prenesi publikacijo

Deklaracija o upravljanju s tveganji naravnih nesreč je bila sprejeta na konferenci pod naslovom “Kompetence in pripravljenost lokalnih oblasti JV Evrope za preprečevanje tveganj in kriznega upravljanja”, ki je bila organizirana v sklopu letnega foruma lokalnih oblasti Jugovzhodne Evrope v Plovdivu, med 16. In 19. Majem. Na konferenci se je zbralo več kot 400 županj in županov, predstavnikov nacionalnih institucij, lokalnih oblasti, združenj lokalnih oblasti in donatorjev, da bi razpravljali o izzivih lokalnih skupnosti v času krize, pridobljenih spoznanjih in primernosti ukrepov, ki bi izboljšali preprečevanje tveganj in krizno upravljanje.
Deklaracija poziva vse institucije, katerih se to področje dotika, naj sodelujejo pri preprečevanju tveganja in kriznega upravljanja, in sicer: ob spoznanju, da so politike za preprečevanje nesreč najbolj učinkovito preventivno orodje, da je potrebna skupna priprava in sprejetje strategij za zmanjšanje tveganja, priznavati velik pomen sodelovanja in solidarnosti ter zavedanju pomena organiziranega gibanja prostovoljcev za nudenje takojšnje pomoči ob naravnih nesrečah.

IKT za lokalne skupnosti

Prenesi publikacijo

This document presents a guidance study based on best practices for es- tablishment of Local e-Government services. It is aimed primarily for the South East Europe region, but can be used for all developing or transi- tional countries. It also contains an extensive list of references and re- sources that would mitigate the transition from basic ICT usage towards connected local e-Governments.