Sociala in Delo - stran 10 od 15

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu – medresorsko

Skupnost občin Slovenije je v času javne obravnave predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu podala pripombe na prejeto delovno gradivo v zvezi z reorganizacijo CSD-jev, odgovor nanje si lahko preberete tukaj. Danes smo prav tako prejeli predlog zakona, ki je bil posredovan vsem ministrstvom v pregled in pripombe v času medresorske obravnave. Besedilo… Preberi več

Sestanek z ministrico Kopač Mrak na temo reorganizacije CSD

V sredo, 15.3.2017 je v prostorih MDDSZ potekal sestanek na temo načrtovane reorganizacije centrov za socialno delo, na katerem je poleg županj in županov bila prisotna tudi ministrica Anja Kopač Mrak. Ministrica je povedala, da je usklajevanje z lokalnimi skupnostmi sicer potekalo ob javni obravnavi predloga na nivoju strokovnih služb, ministrstvo pa je tudi pristopilo... Preberi več

Predlog ZUPJS – Vpeljava informativnih odločb

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Spremembe zakona so potrebne za predvideno vpeljavo informativne odločbe. Z informativno odločbo želi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odpraviti obremenjenost strank z vsakoletnim vlaganjem vlog in obremenjenost centrov za socialno delo... Preberi več

Problematika subvencioniranja najemnin – Sporočanje podatkov o subvencioniranih stanarinah

V prostorih Ministrstva za javno upravo je dne 2.2.2017 potekal sestanek med predstavniki skupnosti občin in predstavniki Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za finance, FURS in Ministrstva za okolje in prostor. Na problematiko povezano s subvencijami stanovanjskih najemnin, predvsem z vidika odprave administrativnih bremen, so predstavniki... Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. Poglavitni cilj predloga je reorganizacija CSD-jev. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da nam vaša stališča in predloge posredujete najkasneje do petka, 10.2.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog družinskega zakonika

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je na Državnem zboru v obravnavi Predlog družinskega zakonika (DZ). Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da besedilo preučite in nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do torka, 17.1.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Informacija o delovnem srečanju v zvezi z deložacijami v RS

Kategorija: Sociala in Delo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, in skupaj z ostalimi deležniki (Stanovanjski sklad RS, Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas in Zveza prijateljev Slovenije) izvaja posebni pilotni projekt podpore in pomoči družinam, ki so bile prisilno izseljene v RS, na podlagi katerega se bo pripravil... Preberi več

Strokovni posvet o dolgotrajni oskrbi

24.10.2016 se je predsednik Komisije za zdravstvo in socialo SOS, Andrej Sluga v imenu SOS udeležil strokovnega posveta na temo dolgotrajne oskrbe, ki so ga organizirali Državni svet, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za zdravje ob podpori Evropske komisije. Na posvetu so strokovnjaki drugi držav predstavili sistem dolgotrajne oskrbe in... Preberi več

Zeleni in dostopni turizem, konferenca v Splitu

Objavljamo pismo/vabilo Evropskega poslanca Igorja Šoltesa: Želimo Vas povabiti na konferenco z naslovom “Zeleni in dostopni turizem”, ki bo potekala 3. in 4. novembra 2016 v Splitu na Hrvaškem. Države Jadransko-jonske makroregije imajo ogromno možnosti za povečanje njihove konkurenčnosti na področju turizma, vendar pa ta potencial ostaja neraziskan. Namen konference je predstaviti obstoječe možnosti in… Preberi več


Hotel Park Split, Hatzeov perivoj, Split, Croatia