Sociala in Delo - stran 15 od 15

Premoženjsko pravne zadeve v povezavi s sofinanciranje storitev domskega varstva

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice SOS v zvezi s posredovanjem prakse občin, in sicer s področja premoženjsko pravnih zadev v povezavi s sofinanciranjem storitev domskega varstva. Občina sofinancira oskrbo v domovih za posamezne starejše občane oz. invalide in ima skladno z veljavno zakonodajo vknjiženo prepoved odtujitve nepremičnin v zemljiški knjigi, ki so… Preberi več

Evidentiranje predstavnika v Koordinacijsko skupino za deinstitucionalizacijo

Kategorija: Sociala in Delo

Skupnost občin Slovenije je prejela poziv Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k imenovanju predstavnika v Koordinacijski skupini za deinstitucionalizacijo. Proces deinstitucionalizacije je prehod iz prevladujočih institucionalnih oblik pomoči in podpore različnim skupinam prebivalstva (otroci s posebnimi potrebami, invalidne osebe, ljudje s težavami v duševnem zdravju, starejši) v uporabnikom prijaznejše skupnostne oblike... Preberi več

Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun In izplačilo plač v javnem sektorju

Skupnost občin Slovenije vas je prejela dopis MJU v katerem seznanjajo s spremembami in dopolnitvami Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v nadaljevanju Uredba), ki so bile objavljene v Uradnem listu RS 24/15 dne 10.4.2015. Tukaj si lahko preberete prejeti dopis.  

Sestanek z MDDSZ za nižanje stroškov občin

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo potekal sestanek namenjen sistemskim spremembam za zniževanje stroškov občin na delovnem področju MDDSZ. Sestanek bo potekal v ponedeljek, 16.3. 2015 ob 11 uri v prostorih ministrstva.


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Slovenija

Izveden posvet Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev

Skupnost občin Slovenije je dne 5.3.2015, v sodelovanju z gospo Mojco Ramšak Pešec, generalno direktorico Direktorata za javno upravo na Ministrstvu za javno upravo, organizirala delovni posvet na temo ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev v letu 2015. Seminar je bil sestavljen iz treh vsebinskih sklopov – ocenjevanja javnih uslužbencev, napredovanja javnih uslužbencev v višji plačni razred... Preberi več

Praktična delavnica – organizacija in sistemizacija delovnih mest, kadrovski načrt in varstvo pri delu

Skupnost občin Slovenije organizira strokovno delavnico s področja uslužbenskega sistema – organizacija in sistemizacija delovnih mest, kadrovski načrt in varstvo pri delu, in sicer s poudarkom na izpostavitvi problematike na podlagi primerov iz prakse in na podlagi posameznih primerov, ki jih bodo izpostavili udeleženci delavnice. Delavnica bo potekala v sredo, 25.2.2015 s pričetkom ob 10.00… Preberi več


1 Ulica heroja Staneta, Maribor, Slovenija