Sociala in Delo - stran 3 od 10

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v državnozborski proceduri predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih. Razlogi za sprejem: določitev nove višine osnovnega zneska minimalnega dohodka v skladu z novo oceno minimalnih življenjskih stroškov; sprememba ekvivalenčne lestvice za določanje višine minimalnega dohodka za posamezne družinske člane; izboljšanje zakonskih določb pri dodeljevanju… Preberi več

Delavnica Nove ideje za mesta prihodnosti v Stuttgartu

Skupnost občin Slovenije je iz mreže Nalas prejela vabilo na delavnici z naslovom Nove ideje za mesta prihodnosti, prva od dveh je potekala 15. februarja v Stuttartu. Delavnice je izvedla Inovacijska akademija Bwcon podjetja v Stuttgartu. Ministrstvo nemške zvezne dežele Baden-Württemberg je namreč finančno podprlo vzpostavitev okolja, kjer se lahko srečajo različni deležniki, da bi… Preberi več

Reorganizacija CSD in vloga lokalnih skupnosti in novosti ZUPJS (plačilo OZ in podatki pri subvencijah najemnin)

S strani MDDSZ smo prejeli obvestilo o aktualnem statusu reorganizacije CSD-jev in naslednjih korakih, namreč reorganizacija prinaša tudi nekaj sprememb, ki vplivajo na sodelovanje lokalne skupnosti s CSD-ji. S 1.10. 2018 se začnejo uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H). Z vidika lokalnih skupnosti je pomembno določilo, ki uvaja nov... Preberi več

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev

Na spodnji povezavi Skupnost občin Slovenije objavlja predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, ki ga je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredovalo v medresorsko usklajevanje. Predlog PRAVILNIKA. Morebitne pripombe na besedilo predloga nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 21. 12. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Odločbe centrov za socialno delo

Skupnost občin Slovenije je v vednost s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejela odgovore glede problematike povezane z odločbami centrov za socialno delo, in sicer glede oprostitev plačil institucionalnega varstva. Odgovore najdete TUKAJ.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih – Predlog ZSVarPre-F

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na področje denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka. S predlaganimi spremembami zakona, tj. s predlogom nove višine osnovnega zneska minimalnega dohodka ter novih ekvivalenčnih lestvic za denarno socialno pomoč in… Preberi več

Zakon o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je objavljen predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Zakon bo urejal dejavnost dolgotrajne oskrbe, naloge Republike Slovenije in občin v sistemu dolgotrajne oskrbe, obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, postopek ugotavljanja in način uresničevanja pravic iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, pravice zavarovanih oseb do dolgotrajne... Preberi več

Družinski pomočnik – knjiženje poslovnega dogodka

Skupnost občin Slovenije objavlja pojasnilo Ministrstva za finance glede evidentiranja poslovnega dogodka, vezanega na družinskega pomočnika. Ministrstvo pojasnjuje, da se ta prejeta sredstva evidentirajo na konto prihodkov 714106 – Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja. Pojasnilo najdete TUKAJ. Ob tem se zahvaljujemo Občini Sežana za pripravljenost deljenja informacij in udejanjanja sodelovalnega… Preberi več

Uredba o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v pripravi predlog Uredbe o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja. Besedilo uredbe najdete na TEJ POVEZAVI. Morebitne komentarje k predlogu nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 26. 10. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.