Sociala in Delo - stran 5 od 10

Predlog ZUPJS – Vpeljava informativnih odločb

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Spremembe zakona so potrebne za predvideno vpeljavo informativne odločbe. Z informativno odločbo želi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odpraviti obremenjenost strank z vsakoletnim vlaganjem vlog in obremenjenost centrov za socialno delo... Preberi več

Problematika subvencioniranja najemnin – Sporočanje podatkov o subvencioniranih stanarinah

V prostorih Ministrstva za javno upravo je dne 2.2.2017 potekal sestanek med predstavniki skupnosti občin in predstavniki Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za finance, FURS in Ministrstva za okolje in prostor. Na problematiko povezano s subvencijami stanovanjskih najemnin, predvsem z vidika odprave administrativnih bremen, so predstavniki... Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. Poglavitni cilj predloga je reorganizacija CSD-jev. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da nam vaša stališča in predloge posredujete najkasneje do petka, 10.2.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog družinskega zakonika

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je na Državnem zboru v obravnavi Predlog družinskega zakonika (DZ). Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da besedilo preučite in nam vaše pripombe in stališča posredujete najkasneje do torka, 17.1.2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Informacija o delovnem srečanju v zvezi z deložacijami v RS

Kategorija: Sociala in Delo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, in skupaj z ostalimi deležniki (Stanovanjski sklad RS, Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas in Zveza prijateljev Slovenije) izvaja posebni pilotni projekt podpore in pomoči družinam, ki so bile prisilno izseljene v RS, na podlagi katerega se bo pripravil... Preberi več

Strokovni posvet o dolgotrajni oskrbi

24.10.2016 se je predsednik Komisije za zdravstvo in socialo SOS, Andrej Sluga v imenu SOS udeležil strokovnega posveta na temo dolgotrajne oskrbe, ki so ga organizirali Državni svet, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za zdravje ob podpori Evropske komisije. Na posvetu so strokovnjaki drugi držav predstavili sistem dolgotrajne oskrbe in... Preberi več

Zeleni in dostopni turizem, konferenca v Splitu

Objavljamo pismo/vabilo Evropskega poslanca Igorja Šoltesa: Želimo Vas povabiti na konferenco z naslovom “Zeleni in dostopni turizem”, ki bo potekala 3. in 4. novembra 2016 v Splitu na Hrvaškem. Države Jadransko-jonske makroregije imajo ogromno možnosti za povečanje njihove konkurenčnosti na področju turizma, vendar pa ta potencial ostaja neraziskan. Namen konference je predstaviti obstoječe možnosti in… Preberi več


Hotel Park Split, Hatzeov perivoj, Split, Croatia

VABILO NA FINALE TURNIRJA SOCIALNIH INOVACIJ 2016

Objavljamo vabilo za finale Turnirja socialnih inovacij Evropske investicijske banke, ki bo v četrtek 20. oktobra 2016, s pričetkom ob 9.00 uri v Cankarjevem domu v Ljubljani. Turnir organizira Inštitut Evropske investicijske Banke v soorganizaciji z Vlado Republike Slovenije, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije in Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Med 15… Preberi več


Cankarjev dom, Prešernova cesta, Ljubljana, Slovenia

Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov, ki določa področja in vrste socialnovarstvenih programov, ustrezen delež finančnih virov sofinanciranje programov, način njihovega sofinanciranja, spremembo obsega in aktivnosti programa ter spremljanje in vrednotenje programov. Besedilo predloga pravilnika najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo za podajo vaših stališč in pripomb najkasneje do torka,… Preberi več

Potovanje v smeri zelenega gospodarstva: kolesarjenje in zelena delovna mesta

Objavljamo povzetek nove študije »Vožnja v smeri zelenega gospodarstva: kolesarjenje in zelena delovna mesta« ki se izvaja v okviru programa za promet, zdravje in okolje Panevropskega (PEP) Partnerstva. Temelji na študiji iz leta 2014, »Izkoriščanje novih priložnosti – delovna mesta v zelenem in zdravem prometu« s pregledom metod, ki se uporabljajo v drugih študijah za… Preberi več