• Domov
  • Svetovanje in storitve

Svetovanje in storitve

Novi gradbeni zakon (GZ-1) ter prijava začetka gradnje za enostavne objekte

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede postopanja na podlagi druge alineje 1. odstavka 6. člena (gradnja na podlagi prijave začetka gradnje brez gradbenega dovoljenja), 2. odstavka 9. člena (pristojnost upravnih organov za izdajo odločb v postopkih dovoljevanja in evidentiranja prijav začetka gradnje) Gradbenega zakona (GZ-1)… Preberi več

DDR projekti in podražitve

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede podražitve gradnje v okviru končanih projektov DDR (Dogovor za razvoj regij). Zanima nas:  Kako ste se v vaši občini  odzvali na podražitve investicij v okviru DDR projektov ? Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do srede, 27. 7. 2022… Preberi več

Sum usklajenih ravnanj dobaviteljev električne energije

Na Skupnosti občin Slovenije smo bili opozorjeni na sumljiva ravnanja dobaviteljev električne energije. Občine ste v primerih, ko nimate sklenjenih večletnih javnih naročil, primorane sklepati individualne pogodbe za dobavo energije, pri čemer je opaziti skokovito rast cen v kratkem časovnem obdubju tudi do 300% pri dobaviteljih električne energije v Republiki Sloveniji. Ob zbiranju ponudb so… Preberi več

Zavarovalno posredovanje – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa drugih občin glede sklepanja pogodb o posredovanju zavarovalnih poslov. Občina članica je z družbo za zavarovalno posredovanje sklenila pogodbo o posredovanju zavarovalnih poslov in družbi izdala pooblastilo za opravljanje poslov zavarovalnega poslovanja. Zanimalo nas je:  Ali ste se tudi v vaši… Preberi več

Zavarovalno posredovanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede sklepanja pogodb o posredovanju zavarovalnih poslov. Občina članica je z družbo za zavarovalno posredovanje sklenila pogodbo o posredovanju zavarovalnih poslov in družbi izdala pooblastilo za opravljanje poslov zavarovalnega poslovanja. Zanima nas:  Ali ste se tudi v vaši občini odločili… Preberi več

Elektronsko arhiviranje – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa občin glede elektronskega arhiviranja plačilnih list in dokumentacije o izplačilu plač (dokumentacijo, ki jo je potrebno trajno arhivirati). Zanimalo nas je:  Kako ste to uredili v vaši občini ter katerega izvajalca imate? Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Povišanje cen šolskih prevozov – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo ravnanje drugih občin v primeru povišanja cen šolskih prevozov. Občina je prejela dopis izvajalca šolskih prevozov na temo prilagoditve pogodbenih en – zvišanje cen šolskih prevozov. Razmere na trgu so se zaradi okrevanja gospodarstva po COVID-19, vojne v Ukrajini in ostalih negativnih… Preberi več