• Domov
  • Svetovanje in storitve

Svetovanje in storitve - stran 12 od 12

inšpekcijski pregled zaklonišč

Občino članico zanima praksa (pogostost ipd.) in izkušnje z Inšpektoratom RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v zvezi s pregledi ZAKLONIŠČ OSNOVNE ZAŠČITE in zlasti s preverjanjem obstoja POTRDIL/A O PRIMERNOSTI ZAKLONIŠČ/A. Odgovre občin članic si lahko preberete tukaj.

Pobiranje parkirnine

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine članice po posredovanju informacij glede pobiranja parkirnine. Tržni inšpektorat je v občini članici opravil inšpekcijski pregled in ugotovil, da občina pobira parkirnino na črno, ker nima registrirane dejavnosti pobiranja parkirnine oziroma ker se pobiranje parkirnine ne izvaja kot gospodarska javna služba. Zato občini nalaga, da dejavnost urejanja… Preberi več

Vodenje in izvajanje investicijskega vzrdževanja ali novih investicij

Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice vezano na vodenje in izvajanje investicijskega vzdrževanja ali novih investicij. Občino je zanimalo kako imajo v drugih občinah urejeno vodenje in izvajanje investicijskega vzdrževanja ali novih investicij v gospodarsko javno infrastrukturo (npr. obnova vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja ali pa novogradnje) s komunalnim podjetjem. Zanimalo jih… Preberi več

Dodatno znižanje plačila vrtca

Skupnost občin Slovenije je na prošnjo občine članice posredovala občinam vprašanje glede dodatnega znižanja plačila vrtca.  Občino je zanimalo ali katera občina izdaja soglasja v skladu z 31. in 37. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev k dodatnemu znižanju plačila vrtca in če da, po kakšnih kriterijih oblikujejo izdano soglasje? Prejete odgovore občin najdete tukaj.

Zagotavljanje sredstev za področje predšolske vzgoje

Skupnost občin Slovenije se je obrnila na občine članice s vprašanjem glede zagotavljanja sredstev za področje predšolske vzgoje.  Ali občina, na podlagi mesečnih zahtevkov zagotavlja sredstva (oziroma financira) vrtec po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so element za oblikovanje cen programov in so opredeljeni v občinskem finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje (obračunavanje… Preberi več

Oddaja v brezplačni najem poslovnih prostorov socialnim podjetjem

Skupnost občin Slovenije se je na občine članice obrnila s prošnjo po posredovanju informacij glede oddaje v brezplačni najem poslovnih prostorov socialnim podjetjem oziroma iniciativam, in sicer primeri dobre prakse. Naprosili smo za sledeče informacije: -Ali je že katera občina oddala poslovni prostor v brezplačni najem soc. podjetju/iniciativi, v skladu z 30. členom ZSPDSLS ter -Ali… Preberi več

Spodbujanje socialnega podjetništva

Skupnost občin Slovenije se je obrnila na občine članice s vprašanjem vezanim na socialno podjetništvo. In sicer zanimalo nas je, na kakšen način občine spodbujajo podjetništvo na sploh in predvsem ali in kako spodbujajo delovanje socialnih podjetij? Odgovore si lahko preberete tukaj.