• Domov
  • Svetovanje in storitve

Svetovanje in storitve - stran 19 od 19

Zagotavljanje sredstev za področje predšolske vzgoje

Skupnost občin Slovenije se je obrnila na občine članice s vprašanjem glede zagotavljanja sredstev za področje predšolske vzgoje.  Ali občina, na podlagi mesečnih zahtevkov zagotavlja sredstva (oziroma financira) vrtec po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so element za oblikovanje cen programov in so opredeljeni v občinskem finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje (obračunavanje… Preberi več

Oddaja v brezplačni najem poslovnih prostorov socialnim podjetjem

Skupnost občin Slovenije se je na občine članice obrnila s prošnjo po posredovanju informacij glede oddaje v brezplačni najem poslovnih prostorov socialnim podjetjem oziroma iniciativam, in sicer primeri dobre prakse. Naprosili smo za sledeče informacije: -Ali je že katera občina oddala poslovni prostor v brezplačni najem soc. podjetju/iniciativi, v skladu z 30. členom ZSPDSLS ter -Ali… Preberi več

Spodbujanje socialnega podjetništva

Skupnost občin Slovenije se je obrnila na občine članice s vprašanjem vezanim na socialno podjetništvo. In sicer zanimalo nas je, na kakšen način občine spodbujajo podjetništvo na sploh in predvsem ali in kako spodbujajo delovanje socialnih podjetij? Odgovore si lahko preberete tukaj.