• Domov
  • Svetovanje in storitve

Svetovanje in storitve - stran 2 od 19

Pregled izvajanja participativnih proračunov v občinah

V sekretariatu SOS smo v preteklosti že pripravili pregled soodločanja občank in občanov skozi participativni proračun v slovenskih občinah. Pri tem smo izhajali iz javno dostopnih informacij in že obstoječih analiz, objavljenih na medmrežju do leta 2020. Z vašim sodelovanjem želimo podatke nadgraditi z aktualnimi informacijami, zato vas prosimo, da si vzamete nekaj minut in izpolnite… Preberi več

Elektronski javni razpisi – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je razmišljala o prehodu javnih razpisov za sofinanciranje različnih neprofitnih dejavnosti (kultura, humanitarne, invalidske,…) v elektronsko obliko. Občina članica že vodi nekaj javnih razpisov v elektronski obliki, to prakso pa bi želela razširiti na večino javnih razpisov. Zanimalo nas je:  Kakšno prakso imate v vaši… Preberi več

Oskrbnine za vrtec

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede oskrbnin otrok. V vrtcu se je pojavil problem glede oskrbnin begunskih otrok, ki jih država sicer krije, vendar njihove odločbe »ne pokrivajo« oskrbnin od začetka vstopa v vrtec, temveč šele s prvim dnem naslednjega meseca (primer: vloga vložena v… Preberi več

Organi skupne občinske uprave – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo postopanje ostalih občin, ki so prejele zavrnjen zahtevek za sofinanciranje Organa skupne občinske uprave.  Občina članica je s strani MJU prejela delno zavrnjen zahtevek za sofinanciranje Organa skupne občinske uprave, kjer je bil kot glavna utemeljitev zavrnitve naveden razlog, da delovna mesta… Preberi več

Subvencioniranje cene programa dnevnega varstva za starejše občane – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo subvencioniranje cene programa dnevnega varstva za starejše občane.  V občini članici je začel delovati dnevni center za varstvo starejših občanov. Ker bi radi, da je ta storitev cenovno čimbolj dostopna uporabnikom, je v njihovem interesu, da bi lahko zagotovili subvencijo pri ceni… Preberi več

Plačni sistem v javnem sektorju s poudarkom na ureditvi dodatkov

Plača je ena temeljnih pravic iz delovnega razmerja, saj javni uslužbenec sklene pogodbo o zaposlitvi, s katero se zaveže, da bo za plačilo opravljal delo za delodajalca, pri tem mora to plačilo biti zakonito in skladno z vsemi predpisi s področja plač v javnem sektorju. Vsi, ki opravljajo naloge na področju plač, morajo poznati sistem… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Elektronski javni razpisi

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki razmišlja o prehodu javnih razpisov za sofinanciranje različnih neprofitnih dejavnosti (kultura, humanitarne, invalidske,…) v elektronsko obliko. Občina članica že vodi nekaj javnih razpisov v elektronski obliki, to prakso pa bi želela razširiti na večino javnih razpisov. Zanima nas:  Kakšno prakso imate v vaši občini na… Preberi več

Izvedeno izobraževanje “Vpliv izrednih dogodkov na izvajanje javnih naročil”

Skupnost občin Slovenije je 24. 5. 2022 organizirala izobraževanje z naslovom “Vpliv izrednih dogodkov na izvajanje javnih naročil” na katerem je predavala Milena Basta Trtnik, strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva, poslovanja subjektov javnega prava ter projektnega vodenja. Na izobraževanju so bili podani napotki o tem, kako pravilno pristopiti k novonastalim razmeram... Preberi več

Organi skupne občinske uprave

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima postopanje ostalih občin, ki so prejele zavrnjen zahtevek za sofinanciranje Organa skupne občinske uprave.  Občina članica je s strani MJU prejela delno zavrnjen zahtevek za sofinanciranje Organa skupne občinske uprave, kjer je bil kot glavna utemeljitev zavrnitve naveden razlog, da delovna mesta kjer:… Preberi več

Subvencioniranje cene programa dnevnega varstva za starejše občane

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima subvencioniranje cene programa dnevnega varstva za starejše občane.  V občini članici je začel delovati dnevni center za varstvo starejših občanov. Ker bi radi, da je ta storitev cenovno čimbolj dostopna uporabnikom, je v njihovem interesu, da bi lahko zagotovili subvencijo pri ceni te… Preberi več