• Domov
  • Svetovanje in storitve

Svetovanje in storitve - stran 3 od 23

Zaključeno povpraševanje – Tožba banke, zaradi neupoštevanja vrednosti EURIBOR

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo naslednje: Zveza potrošnikov Slovenije je za fizične osebe vložila tožbo zoper nekatere banke, ki za komitente niso upoštevale (usklajevale) vrednosti EURIBOR oz. jim je obračunavala negativno vrednost obrestne mere EURIBOR, kot da je ta enaka 0.  Ali obstaja katera občina, ki je… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Hibridni način dela

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima naslednje: Ali se je katera izmed občin članic odločila za uvedbo »hibridnega« načina dela (delo na domu v kombinaciji z delom v prostorih delodajalca)? Kako so določili višino nadomestila za uporabo lastnih sredstev?   Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do srede, 23. 11…. Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Tožba banke, zaradi neupoštevanja vrednosti EURIBOR

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima naslednje: Zveza potrošnikov Slovenije je za fizične osebe vložila tožbo zoper nekatere banke, ki za komitente niso upoštevale (usklajevale) vrednosti EURIBOR oz. jim je obračunavala negativno vrednost obrestne mere EURIBOR, kot da je ta enaka 0.  Ali obstaja katera občina, ki je zoper… Preberi več

POVPRAŠEVANJE – Število zaposlenih v občinski upravi z izobrazbo z naravovarstvenega/okoljevarstvenega področja

Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli zaprosilo Centra RS za poklicno izobraževanje za pomoč pri zbiranju podatkov o Številu zaposlenih v občinski upravi z izobrazbo z naravovarstvenega oz. okoljevarstvenega področja. Zanima nas: Koliko oseb zaposlenih v vaši občinski upravi ima izobrazbo: Naravovarstveni tehnik/naravovarstvena tehnica Okoljevarstveni tehnik/okoljevarstvena tehnica Inženir/inženirka naravovarstva Inženir/inženirka okoljevarstva in komunale Odgovore na… Preberi več

O premestitvah in napredovanjih uradnikov v občinski upravi v nazive

Dne 14. 10. 2022 je SOS organizirala izobraževanje z naslovom Premestitve in napredovanje uradnikov v občinski upravi v nazive. Na izobraževanju je predavateljica Štefka Korade Purg predstavila naslednje teme: Predstavitev vsebine ZJU Uradniška in strokovno tehnična delovna mesta Nazivi (pregled, imenovanje v naziv, izguba naziva) Premestitev (ureditev v ZJU, pravila in pogoji, trajna in začasna… Preberi več

Dostopna in sodobna spletna stran

Sodobni trendi tudi občine vodijo v pregledno in celovito posredovanje informacij preko elektronskih medijev. Spletišča in mobilne aplikacije prevzemajo vedno pomembnejšo vlogo pri stiku z občani, kar vključuje vse segmente interakcije: posredovanje pomembnih novic uporabo storitev zbiranje odzivov objavo kontaktnih podatkov objavo in navodila za različne postopke. Vsebine objavljene na spletnih straneh, tudi socialnih omrežjih… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Ukinitev javnih zaklonišč

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z naslednjim vprašanjem: Ali je katera izmed mestnih občin v preteklosti ukinila katero izmed javnih zaklonišč ob soglasju Uprave RS za zaščito in reševanje, ki je nato predmetno zaklonišče tudi izbrisala iz svojih uradnih evidenc. V primeru da, kaj je bila podlaga (elaborat, strokovno mnenje) za… Preberi več

Dopolnjeno povpraševanje o pregledu lokalnih strategij za mlade

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki pripravlja novo strategijo za mlade in potrebuje analitični pregled tovrstnih dokumentov ostalih občin. Na občine članice smo se obrnili s prošnjo po posredovanju lokalne strategije za mlade (preteke in veljavne) oz. povezave do objavljenih dokumentov. Čas zbiranja odgovorov smo zaradi poletnih odsotnosti podaljšali do… Preberi več

Zaključeno povpraševanje – Priprava proračuna za leto 2023

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo  kako se bodo občine v letošnjem letu odločale glede priprave proračuna za leto 2023 (v kolikor nimajo sprejetega dvoletnega proračuna).   Zanimalo nas je: Ali se boste v vaši občini odločili za predložitev proračuna občinskemu svetu, ki trenutno opravlja naloge, ali pa… Preberi več

Težave občin z novimi poplavnimi kartami

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je bila s strani DRSV pozvana k podpisu sporazuma za pridobitev ustreznih gradbenih dovoljenj, na podlagi katerih naj bi bili izvedeni ukrepi protipoplavne zaščite v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Hkrati so prejeli  novo karto razredov poplavne nevarnosti za območje njihove občine, po kateri… Preberi več