• Domov
  • Svetovanje in storitve

Svetovanje in storitve - stran 3 od 19

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi pomeni vzpostavitev delovnega razmerja in s tem tudi pričetek izvrševanja medsebojnih pravic in obveznosti delodajalca in zaposlenega.  Pri novi zaposlitvi v občinski upravi oziroma pri drugih delodajalcih v javnem sektorju je treba izvesti predpisan postopek, ki je za uradniška delovna mesta določen v Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) in za strokovno… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Obremenjevanje stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa ostalih občin glede obremenjevanja stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami. Občine pogosto prejmejo pred-pripravljene pogodbe (npr. Telekom d.d.,  Elektro, vodovod,…) za obremenitev lastnih zemljišč s stvarnimi pravicami. Prvi odstavek 70. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem… Preberi več

Cenitev vrednosti pokopališč

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila očina članica SOS, ki jo zanima sledeče: ali ste pred sprejemom pokopališkega reda v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti pridobili cenitev vrednosti pokopališč z vso infrastrukturo ali ne?« Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Obremenjevanje stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede obremenjevanja stvarnega premoženja s stvarnimi pravicami.  Občine pogosto prejmejo pred-pripravljene pogodbe (npr. Telekom d.d.,  Elektro, vodovod,…) za obremenitev lastnih zemljišč s stvarnimi pravicami. Prvi odstavek 70. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu:… Preberi več

Prehod daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso – zaključeno povpraševanje

Naslovila nas je občina članica, ki ima v mestnem središču urejeno ogrevanje večstanovanjskih objektov s sistemom daljinskega toplovodnega ogrevanja iz skupne kotlovnice. Trenutno se uporabniki tamkajšnje skupne kotlovnice ogrevajo kombinirano z zemeljskim plinom in kurilnim oljem, ob nastali energetski krizi pa intenzivno iščejo tudi druge alternativne oblike ogrevanja. Zanima jih: a) Ali druge občine razmišljajo… Preberi več

Recepcija in prodaja izdelkov ob kulturnem spomeniku

Občina članica se je na sekretariat SOS obrnila s prošnjo po povpraševanju med občinami članicami. Občina namerava urediti recepcijo pri kulturnem spomeniku, kjer bi imela prostor za prodajo spominkov, kmetijskih proizvodov, osvežilnih pijač in prigrizkov.  Zanima jo, na kakšen način imate prodajo urejeno druge občine. Zanimajo jo konkretni primeri, ter prednosti in slabosti s katerimi… Preberi več

Vračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede vračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami v zavode, kamor so napoteni. Prosili smo za odgovore na naslednja vprašanja: Ali upravičenim staršem otrok s posebnimi potrebami izdajate odločbe ali jih o dodeljeni pravici do povračila stroškov prevoza obvestite kako drugače?… Preberi več

Občinska glasila: od zakona do oblikovanja

Leto 2022 nam prinaša troje volitev in z njimi troje volilnih kampanj. To so tudi za občinske medije, predvsem glasila, obdobja številnih aktivnosti, usklajevanj želja, pričakovanj in pravil različnih skupin, posameznikov ter institucij. Na pragu prve volilne kampanje se bomo v uvodnem delu izobraževanja seznanili z določbami Zakona o volilni in referendumski kampanji, ki urejajo… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS