• Domov
  • Svetovanje in storitve

Svetovanje in storitve - stran 4 od 19

Povračilo stroškov in drugi osebni prejemki

Zaposlenim v javnem sektorju pripadajo povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter povračilo stroškov na službenem potovanju, prav tako jim ob izpolnjevanju pogojev pripadajo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnina ob upokojitvi. O vsem navedenem ter pravnih podlagah, ki veljajo za funkcionarje in za javne uslužbence, bo predavala… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Izvedeno izobraževanje Sistemizacija delovnih mest

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s predavateljico Štefko Korade Purg, dolgoletno vodjo Sektorja za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenskega sistema na Ministrstvu za javno upravo, dne 15. 3. 2022 izvedlo izobraževanje Sistemizacija delovnih mest. Obravnavali smo: pravne podlage, ki so temelj za sistemizacijo delovnih mest, delovna mesta, nazive, položaje in njihovo umestitev v sistemizacijo,... Preberi več

Vračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede vračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami v zavode, kamor so napoteni. Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja: Ali upravičenim staršem otrok s posebnimi potrebami izdajate odločbe ali jih o dodeljeni pravici do povračila stroškov prevoza obvestite kako drugače?… Preberi več

Obveza lokalne skupnosti za občane, ki so premeščeni iz socialnovarstvenih zavodov v druge družine – zaključeno povpraševanje

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva obvezuje lokalne skupnosti, da morajo za občane, ki so premeščeni iz socialnovarstvenih zavodov v druge družine, skleniti poseben dogovor o trajanju, vrsti in načinu izvajanja storitve, čeprav je podlaga za (do)plačilo že odločba pristojnega CSD. S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli pobudo za posredovanje… Preberi več

Omejitve dedovanja po zapustniku, ki je bil upravičen do družinskega pomočnika – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa ostalih občin glede omejitve dedovanja po zapustniku, ki je bil upravičen do družinskega pomočnika. V skladu s 128. členom Zakona o dedovanju in v povezavi s 54.a členom Zakona o socialno varstvenih prejemkih se v zapuščinskem postopku po zapustniku, ki je… Preberi več

Zaključeno povpraševanje – oprostitve NUSZ

Prejeli smo povpraševanje občine članice glede odmerjanja NUSZ v letu 2022. Občino članico je zanimalo ali bodo druge občine odmerjale NUSZ za cerkvene objekte (cerkev, samostan) kot je bilo podano v priporočilih ministrstva. Vprašali smo jih tudi katere druge oprostitve uporabljajo. Odgovore smo zbirali do vključno 7. 3. 2022 in jih v zbirni obliki objavljamo tukaj. 

Varstvo vozačev – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z varstvom vozačev obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa ostalih občin. Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Na podlagi navedenega člena osnovna šola od občine zahteva povračilo stroškov za zagotovitev varstva… Preberi več

Omejitve dedovanja po zapustniku, ki je bil upravičen do družinskega pomočnika

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin glede omejitve dedovanja po zapustniku, ki je bil upravičen do družinskega pomočnika. V skladu s 128. členom Zakona o dedovanju in v povezavi s 54.a členom Zakona o socialno varstvenih prejemkih se v zapuščinskem postopku po zapustniku, ki je užival… Preberi več