• Domov
  • Svetovanje in storitve

Svetovanje in storitve - stran 5 od 23

DDR projekti in podražitve

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede podražitve gradnje v okviru končanih projektov DDR (Dogovor za razvoj regij). Zanima nas:  Kako ste se v vaši občini  odzvali na podražitve investicij v okviru DDR projektov ? Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do srede, 27. 7. 2022… Preberi več

Sum usklajenih ravnanj dobaviteljev električne energije

Na Skupnosti občin Slovenije smo bili opozorjeni na sumljiva ravnanja dobaviteljev električne energije. Občine ste v primerih, ko nimate sklenjenih večletnih javnih naročil, primorane sklepati individualne pogodbe za dobavo energije, pri čemer je opaziti skokovito rast cen v kratkem časovnem obdubju tudi do 300% pri dobaviteljih električne energije v Republiki Sloveniji. Ob zbiranju ponudb so… Preberi več

Zavarovalno posredovanje – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa drugih občin glede sklepanja pogodb o posredovanju zavarovalnih poslov. Občina članica je z družbo za zavarovalno posredovanje sklenila pogodbo o posredovanju zavarovalnih poslov in družbi izdala pooblastilo za opravljanje poslov zavarovalnega poslovanja. Zanimalo nas je:  Ali ste se tudi v vaši… Preberi več

Zavarovalno posredovanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa drugih občin glede sklepanja pogodb o posredovanju zavarovalnih poslov. Občina članica je z družbo za zavarovalno posredovanje sklenila pogodbo o posredovanju zavarovalnih poslov in družbi izdala pooblastilo za opravljanje poslov zavarovalnega poslovanja. Zanima nas:  Ali ste se tudi v vaši občini odločili… Preberi več

Elektronsko arhiviranje – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa občin glede elektronskega arhiviranja plačilnih list in dokumentacije o izplačilu plač (dokumentacijo, ki jo je potrebno trajno arhivirati). Zanimalo nas je:  Kako ste to uredili v vaši občini ter katerega izvajalca imate? Zbir odgovorov lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Povišanje cen šolskih prevozov – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimalo ravnanje drugih občin v primeru povišanja cen šolskih prevozov. Občina je prejela dopis izvajalca šolskih prevozov na temo prilagoditve pogodbenih en – zvišanje cen šolskih prevozov. Razmere na trgu so se zaradi okrevanja gospodarstva po COVID-19, vojne v Ukrajini in ostalih negativnih… Preberi več

Vpliv izrednih dogodkov, zahtevki za povišanje cen in upoštevanje zakonodajnih določil – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa drugih občin glede različnih zahtevkov za povišanje pogodbenih cen, tako za blago in storitve kot tudi za gradnje. Kot je bilo med drugim praktično opozorjeno tudi na izobraževanju »Vpliv izrednih dogodkov na izvajanje javnih naročil«, 24. maja 2022, smejo javni naročniki… Preberi več

Zavarovanje za primer potresa – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa drugih občin glede zavarovanja potresa. Na občini namreč pripravljajo novo javno naročilo za zavarovanje premoženja občine za naslednjih pet let. Zanimalo nas je:  Kako imate v vaši občini urejeno zavarovanje za primer potresa ter po kakšnem kriteriju se odločate za vključitev… Preberi več

Elektronsko arhiviranje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo zanima praksa občin glede elektronskega arhiviranja plačilnih list in dokumentacije o izplačilu plač (dokumentacijo, ki je potrebno trajno arhivirati). Zanima nas:  Kako ste to uredili v vaši občini ter katerega izvajalca imate? Odgovore na povpraševanje nam prosimo pošljite do ponedeljka, 20. 6. 2022 na… Preberi več

Oskrbnine za vrtec – zaključeno povpraševanje

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa drugih občin glede oskrbnin otrok. V vrtcu se je pojavil problem glede oskrbnin begunskih otrok, ki jih država sicer krije, vendar njihove odločbe »ne pokrivajo« oskrbnin od začetka vstopa v vrtec, temveč šele s prvim dnem naslednjega meseca (primer: vloga vložena… Preberi več