• Domov
  • Uslužbenski in plačni sistem

Uslužbenski in plačni sistem

Obvestilo o uveljavitvi nekaterih aktov za realizacijo Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo obvestilo o uveljavitvi nekaterih aktov za realizacijo Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. V obvestilu so dodatna pojasnila v zvezi z Uredbo o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 157/22. Besedilo... Preberi več

Protestno pismo Skupnosti občin Slovenije glede selektivnega razdeljevanja dodatkov in načrtovanje protestnih aktivnosti

Predsednik Vlade RS je sodnicam in sodnikom zagotovil, da bodo do reforme plačnega sistema v državi vsak mesec prejemali  dodatek v višini 600 eur bruto zaradi plačnih nesorazmerij. Skupnost občin Slovenije na problematiko plačnih nesorazmerij med javnimi uslužbenci in funkcionarji opozarja že vsaj 10 let. Znova in znova opozarjamo na izrazite anomalije med plačami najvišje... Preberi več

Poziv Skupnosti občin Slovenije glede plač pomočnic vzgojiteljic

V medijih smo zasledili informacije o uspešnih pogajanjih ministrov za javno upravo in šolstvo s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture glede zahtev za dvige plač pomočnic vzgojiteljic v vrtcih. Nesprejemljivo in nerazumno je, da sta se s sindikatom pogovarjali in usklajevali dve ministrstvi, na pogajanjih pa ni bilo nikogar, ki bi zastopal tiste, ki... Preberi več

Zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči

Regres za prehrano med delom V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno... Preberi več

SOS pozvala k vzpostavitvi ustreznih plač občinskih funkcionarjev

Skupnost občin Slovenije že dalj časa opozarja na problematiko plač občinskih funkcionarjev ter na izrazite anomalije med plačami najvišje uvrščenih javnih uslužbencev v korelaciji s plačami županj in županov. V zvezi s to problematiko smo dopise naslavljali že na prejšnje vlade, prav tako smo na to ob nastopu mandata opozorili tudi trenutno Vlado RS in... Preberi več

Obvestilo o uveljavitvi novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in dodatna pojasnila tudi glede funkcionarjev v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v letih 2022 in 2023

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo dodatna pojasnila glede uveljavitve novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) in dodatna pojasnila tudi glede funkcionarjev v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v letih 2022 in 2023. Celotno besedilo dodatnih pojasnil lahko preberete TUKAJ.   Pomembnejši poudarki pa so: 1 –... Preberi več

V Uradnem listu je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 139 z dne 2. 11. 2022 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Navedeno pomeni, da s 1. 12. začne veljati naslednje: Do uveljavitve zakona, ki bo uredil povračila stroškov in druge prejemke funkcionarjev, pripadajo funkcionarjem povračila stroškov in drugi... Preberi več

O premestitvah in napredovanjih uradnikov v občinski upravi v nazive

Dne 14. 10. 2022 je SOS organizirala izobraževanje z naslovom Premestitve in napredovanje uradnikov v občinski upravi v nazive. Na izobraževanju je predavateljica Štefka Korade Purg predstavila naslednje teme: Predstavitev vsebine ZJU Uradniška in strokovno tehnična delovna mesta Nazivi (pregled, imenovanje v naziv, izguba naziva) Premestitev (ureditev v ZJU, pravila in pogoji, trajna in začasna… Preberi več

Vlada in sindikati podpisali dogovor o plačah v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

Vlada in sindikati javnega sektorja so dne 13. 10. 2022 podpisali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Vrednost plačnih razredov se s 1. oktobrom zvišuje za 4,5 odstotka. Ta dvig bodo zaposleni v javnem sektorju prvič občutili ob izplačilu oktobrskih plač v novembru.... Preberi več

Novo Sistemsko pojasnilo o prepovedih in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril v javnem sektorju

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom celostne predstavitve instituta prepovedi in omejitev sprejemanja daril v javnem sektorju ter tolmačenja posameznih določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, ki ta institut urejata, pripravila novo sistemsko pojasnilo. Slednje služi kot pomoč zavezancem... Preberi več