• Domov
  • Uslužbenski in plačni sistem

Uslužbenski in plačni sistem

Obvestilo o uveljavitvi novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in dodatna pojasnila tudi glede funkcionarjev v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v letih 2022 in 2023

Ministrstvo za javno upravo je posredovalo dodatna pojasnila glede uveljavitve novele Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) in dodatna pojasnila tudi glede funkcionarjev v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v letih 2022 in 2023. Celotno besedilo dodatnih pojasnil lahko preberete TUKAJ.   Pomembnejši poudarki pa so: 1 –... Preberi več

V Uradnem listu je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu št. 139 z dne 2. 11. 2022 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Navedeno pomeni, da s 1. 12. začne veljati naslednje: Do uveljavitve zakona, ki bo uredil povračila stroškov in druge prejemke funkcionarjev, pripadajo funkcionarjem povračila stroškov in drugi... Preberi več

O premestitvah in napredovanjih uradnikov v občinski upravi v nazive

Dne 14. 10. 2022 je SOS organizirala izobraževanje z naslovom Premestitve in napredovanje uradnikov v občinski upravi v nazive. Na izobraževanju je predavateljica Štefka Korade Purg predstavila naslednje teme: Predstavitev vsebine ZJU Uradniška in strokovno tehnična delovna mesta Nazivi (pregled, imenovanje v naziv, izguba naziva) Premestitev (ureditev v ZJU, pravila in pogoji, trajna in začasna… Preberi več

Vlada in sindikati podpisali dogovor o plačah v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

Vlada in sindikati javnega sektorja so dne 13. 10. 2022 podpisali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Vrednost plačnih razredov se s 1. oktobrom zvišuje za 4,5 odstotka. Ta dvig bodo zaposleni v javnem sektorju prvič občutili ob izplačilu oktobrskih plač v novembru.... Preberi več

Novo Sistemsko pojasnilo o prepovedih in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril v javnem sektorju

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z namenom celostne predstavitve instituta prepovedi in omejitev sprejemanja daril v javnem sektorju ter tolmačenja posameznih določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) in Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, ki ta institut urejata, pripravila novo sistemsko pojasnilo. Slednje služi kot pomoč zavezancem... Preberi več

PRVI PREMIKI PRI POPRAVKIH PLAČ IN IZENAČITVI POVRAČILA STROŠKOV IN PREJEMKOV ZA FUNKCIONARJE

Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada RS so dne 29. 9. 2022 parafirali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Del dogovora je tudi 4,5% povišanje vrednosti vseh plačnih razredov plačne lestvice, kar bo pomenilo povišanje tudi v plačni skupini A (funkcionarji). Skupnost občin... Preberi več

Parafiran Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

Vodja vladne pogajalske skupine, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in vodji pogajalskih skupin reprezentativnih sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek so dne 29. 9. 2022 po več pogajalskih sejah parafirali dogovor. Ta javnim uslužbencem prinaša med drugim uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za 4.5% s 1. oktobrom 2022, en plačni… Preberi več

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na e-demokraciji objavilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive. Predlog pravilnika je pripravljen v skladu s spremembo 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero se je v sistem napredovanja v nazive vključilo… Preberi več

Pogajanja vladne pogajalske skupine s sindikati javnega sektorja

Vladna pogajalska skupina je na pogajanjih dne 4. 7. 2022 predstavila izhodišča vladne strani, in sicer: v letošnjem letu ni predvideno usklajevanje plač v javnem sektorju z inflacijo, ampak bi se to storilo čim prej s sistemskimi spremembami z učinkom v prihodnjem letu poračun regresa do 24. plačnega razreda (‘draginjski dodatek’) Sindikalna stran je izhodišča… Preberi več

Dvig višine zneska regresa za prehrano med delom

Znesek regresa za prehrano med delom se vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov, na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje januar – junij 2022) 1,105. Zato višina regresa... Preberi več