• Domov
  • Uslužbenski in plačni sistem

Uslužbenski in plačni sistem - stran 15 od 15

Ukrepi za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu

Skupnost občin Slovenije je na občine članice naslovila povpraševanje v zvezi z varovanjem dostojanstva delavcev pri delu. Občine smo zaprosili za informacije, katere ukrepe ima občina sprejete za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu (v skladu s 47. členom ZDR-1) Prejete odgovore si lahko preberete TUKAJ.

Predstavitev določil Predloga Zakona o javnih uslužbencih

  Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirajo posvet, na katerem bodo predstavnikom občin predstavljena določila novega predloga Zakona o javnih uslužbencih. Vabimo vas, da se udeležite posveta in s svojimi predlogi in pripombami aktivno sodelujete pri oblikovanju besedila predloga zakona. Udeležba na… Preberi več


4 Šubičeva ulica, Ljubljana, Slovenija

Napredovanje v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv v letu 2016

Ministrstvo za javno upravo je izdalo pojasnilo glede napredovanja v višji plačni razred in naziv, v skladu s 7. členom ZUPPJS15. V skladu z zakonom javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2016 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv in višji naziv, napredujejo v višji plačni razred, naziv in višji naziv, vendar... Preberi več

Izveden posvet “Ocenjevanje, napredovanje in drugi ukrepi na področju stroškov dela v javnem sektorju v 2016”

  V četrtek, 11. februarja 2016 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirala delovni posvet na temo ocenjevanja, napredovanja in ostalih ukrepov na področju stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016. Mag. Branko Vidič iz Direktorata za javni sektor, je uvodoma predstavil pravne podlage (ZSPJS, ZUPPJS15, ZUPPJS16, Aneks h... Preberi več

Posvet “Ocenjevanje, napredovanje in drugi ukrepi na področju stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016”

  Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizira delovni posvet na temo ocenjevanja, napredovanja in drugih ukrepov na področju stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016. Posvet bo potekal v četrtek, 11. februarja 2016, s pričetkom ob 10.00 in zaključkom ob predvidoma 14.00 uri v Austria Trend hotelu Ljubljana (dvorana… Preberi več


Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta, Ljubljana, Slovenija

Višina regresa za prehrano med delom

  Obveščamo vas, da je bil v petek, 22.1.2016, v Uradnem listu št. 4/16 objavljen ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambenih izdelkov – skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje julij… Preberi več

Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju

Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada Republike Slovenije so dne, 10. novembra 2015, podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15). Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela ter nekatere druge ukrepe v javnem sektorju. Celotno pojasnilo najdete tu:… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da v usklajevanju predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Poglavitne rešitve predloga zakona se nanašajo na večjo fleksibilnost pri določanju plač in odpravo avtomatizmov pri določanju plače. Večja fleksibilnost se zagotavlja pri določanju plače na ravni posameznega javnega uslužbenca v odvisnosti od rezultatov dela…. Preberi več