• Domov
  • Uslužbenski in plačni sistem

Uslužbenski in plačni sistem - stran 2 od 15

PRVI PREMIKI PRI POPRAVKIH PLAČ IN IZENAČITVI POVRAČILA STROŠKOV IN PREJEMKOV ZA FUNKCIONARJE

Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada RS so dne 29. 9. 2022 parafirali Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Del dogovora je tudi 4,5% povišanje vrednosti vseh plačnih razredov plačne lestvice, kar bo pomenilo povišanje tudi v plačni skupini A (funkcionarji). Skupnost občin... Preberi več

Parafiran Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

Vodja vladne pogajalske skupine, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in vodji pogajalskih skupin reprezentativnih sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek so dne 29. 9. 2022 po več pogajalskih sejah parafirali dogovor. Ta javnim uslužbencem prinaša med drugim uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za 4.5% s 1. oktobrom 2022, en plačni… Preberi več

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na e-demokraciji objavilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive. Predlog pravilnika je pripravljen v skladu s spremembo 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero se je v sistem napredovanja v nazive vključilo… Preberi več

Pogajanja vladne pogajalske skupine s sindikati javnega sektorja

Vladna pogajalska skupina je na pogajanjih dne 4. 7. 2022 predstavila izhodišča vladne strani, in sicer: v letošnjem letu ni predvideno usklajevanje plač v javnem sektorju z inflacijo, ampak bi se to storilo čim prej s sistemskimi spremembami z učinkom v prihodnjem letu poračun regresa do 24. plačnega razreda (‘draginjski dodatek’) Sindikalna stran je izhodišča… Preberi več

Dvig višine zneska regresa za prehrano med delom

Znesek regresa za prehrano med delom se vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov, na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje januar – junij 2022) 1,105. Zato višina regresa... Preberi več

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi pomeni vzpostavitev delovnega razmerja in s tem tudi pričetek izvrševanja medsebojnih pravic in obveznosti delodajalca in zaposlenega.  Pri novi zaposlitvi v občinski upravi oziroma pri drugih delodajalcih v javnem sektorju je treba izvesti predpisan postopek, ki je za uradniška delovna mesta določen v Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) in za strokovno… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Sistemizacija delovnih mest

Sistemizacija delovnih mest je temelj zakonitega kadrovskega poslovanja, saj je podlaga za sklepanje pogodb o zaposlitvi. Vas zanima, kakšen je postopek priprave sistemizacije delovnih mest? Kakšna mora biti vsebina sistemizacije delovnih mest v lokalnih skupnostih in drugih subjektih javnega prava? Ali ste seznanjeni s postopkom uveljavitve sistemizacije delovnih mest? O vsem navedenem bo predavala Štefka… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Redna delovna uspešnost ravnateljev za leto 2021

V skladu z veljavno zakonodajo ravnateljem pripada del plače za redno delovno uspešnost za obdobje za leto 2021, ki se bo izplačal v letu 2022, na podlagi poslovnega poročila za leto 2021 in po izvedenem postopku ugotavljanja redne delovne uspešnosti ravnateljev s področja šolstva za leto 2021 v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje... Preberi več

Ocenjevanje in podajanje ocen redne delovne uspešnosti ter napredovanja javnih uslužbencev

Vas zanima kako oceniti delo zaposlenih in izvesti postopek napredovanja v višji plačni razred? Kako (zakonito) nagraditi javne uslužbence za uspešno delo? Katere dodatke lahko delodajalec izplača javnim uslužbencem? Vse to in še več boste izvedeli na izobraževanju Skupnosti občin Slovenije s predavateljem mag. Brankom Vidičem, vodjo Sektorja za plače v javnem sektorju na Ministrstvu… Preberi več

  Dogodek organizira, soorganizira ali se izvaja v partnerstvu s SOS

Spremenjeni zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči

Dne 5. 1. 2022 smo prejeli obvestilo Ministrstva za javno upravo o spremenjenih zneskih regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči. V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/21), se zneski... Preberi več