Varnost

Navodilo glede vpisovanja kazenskih točk

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli navodilo za vpisovanje kazenskih točk v evidenco kazenskih točk v cestnem prometu v primerih obravnave storilcev cestnoprometnih prekrškov v skladu z Direktivo (EU) 2015/413 in storilcev cestnoprometnih prekrškov iz drugih držav. V  skladu z navedenim navodilom, Ministrstvo za pravosodje dopolnjuje navodilo št. 71001/2017/3 z dne 7 11. 20217,… Preberi več

Ponovno usklajevanje DN ZIR ob terorističnem napadu v Sloveniji

S strani URSZR smo v ponovno obravnavo prejeli predlog DN ZIR ob terorističnem napadu v Sloveniji. Skupnosti občin Slovenije je na prvi predlog posredovala predloge za spremembo, ki so bili skoraj v celoti upoštevani in sicer: – v poglavju 4.1.4 je navedeno, da se načrtujejo sredstva nabave, servisiranja in zamenjave najpomembnejše zaščitne in reševalne opreme.... Preberi več

Osnutek Državnega načrta zaščite in reševanja ob terorističnem napadu v RS

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek Državnega načrta zaščite in reševanja ob terorističnem napadu v Republiki Sloveniji – verzija 5.0 (le ta nadomešča Državni načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi –... Preberi več

Konferenca o zimski službi

EDUCENTER v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije vabi na Konferenco o zimski službi. Poudarki letošnje konference bodo na: Zimska služba v številkah – od avtocest do občinskih cest Vpliv vojne in novih ekonomskih razmerij na zimsko službo Organizacija in stroški Posipni materiali Mehanizacija in kadri Informacijska tehnologija Izvajanje zimske službe na drugi infrastrukturi   Udeležba… Preberi več


Kristalna palača, Ljubljana, Slovenija

Ocena ogroženosti RS zaradi terorizma

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt ogroženosti RS zaradi terorizma. Osmo poglavje v  je namenjeno oceni ogroženosti lokalnih skupnosti. Na spodnji sliki so z rdečo označene najbolj ogrožene občine na podlagi Ocene tveganja RS. Kot osnovni kriterij ugotavljanja ogroženosti je bila uporabljena ugotovljena ogroženost občin ob nesreči zrakoplova, nesreči v železniškem prometu,… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru

Ministrstvo za notranje zadeve je v medresorsko usklajevanje posredovalo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru. Besedilo osnutka predloga najdete TUKAJ. Vljudno naprošamo, da predlog pregledate in nam morebitne pripombe, predloge in stališča posredujete najkasneje do srede, 20. 10. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

Neobvezujoče pravno mnenje Ministrstva za pravosodje v zvezi z vodenjem prekrškovnega postopka v primeru prekrškov v zvezi z ustavljanjem in parkiranjem vozil

Kategorija: Redarji

S strani Ministrstva za pravosodje smo prejeli nezavezujoče pravno mnenje glede vodenja prekrškovnega postopka v primeru prekrškov v zvezi z ustavljanjem in parkiranjem vozil. Sindikat občinskih redarjev se je obrnil na Ministrstvo za pravosodje, ter jih prosil za mnenje o pravilnosti postopokov v primeru, da se prekršek naznani s strani občana, ter v primeru, da... Preberi več

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o nalogah in pooblastilih policije

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo v obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Predlagane spremembe in dopolnitve zakona zasledujejo naslednje cilje: uskladitev določb s pravnim redom Evropske unije, ureditev avtomatiziranega preverjanja registrskih tablic v javnem prometu v skladu z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-152/17-30, učinkovitejše… Preberi več

75 % občin se je v 14 konzorcijih prijavilo na razpis za pametna mesta

Ministrstvo za javno upravo je objavilo novico, da je kar 75 % slovenskih občin kandidiralo na JR Pametna mesta in skupnosti, 100 % predvidenih rešitev naslavlja skrb za okolje! Iz Skupnosti občin Slovenije čestitamo vsem občinam, še posebej vodilnim v konzorcijih za uspešno oddane prijave na prvi tovrstni razpis v Sloveniji. Na Javni razpis za... Preberi več

Posnetek webinarja Izvajanje nadzora v zvezi z uporabo brezpilotnih zrakoplovov

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Agencijo RS za civilno letalstvo organizirala webinar na temo izvajanja nadzora s strani občinskih redarjev. Na spodnji povezavi se nahaja posnetek webinarja, ki si ga lahko brezplačno ogledate. Prav tako se na spodnji povezavi nahajajo PPT predsstavitve.   PPT predstavitev seminarja