Inšpektorji - stran 3 od 5

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah. V skladu s predlaganimi spremembami, se ureja odvoz tovornih vozil na avtocestah in hitrih cestah (odvoz bo opravljal upravljalec oziroma pooblaščenec), uvaja se avtomatski sistem prepoznavanja tovornih vozil (avtomatsko prepoznavanje in tehtanje tovornih vozil) in  ureditev spremljevalnih vozil.... Preberi več

SOS MJU seznanil s predlogi za spremembo ZIN-a

V torek 14. marca so se predstavniki Skupnosti občin Slovenije sestali z državnim sekretarjem Nejcem Brezovarjam, kjer so predstavili pobudo za spremembo Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Komisija za občinsko inšpekcijsko službo, kot tudi na SOS smo prepričani, da trenutni zakon ne daje podlago za učinkovito delo občinskih inšpektorjev. Zaradi specifičnosti dela posameznih državnih inšpektorjev, imajo... Preberi več

4. sestanek Komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS

V sredo, 15.2.2017 je v prostorih Mestnega redarstva MOL potekal 4. sestanek Komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS. Sestanek je bil namenjen predvsem obravnavi zakonodaje s področja občinskega redarstva in inšpektorata, obravnavali so predlog Gradbenega zakona (GZ) in Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN). Člani komisije so posebno pozornost namenili predlogu gradbenega zakona, kjer so izpostavili,... Preberi več

Seja Komisije za občinsko inšpekcijsko službo SOS na temo predloga Gradbenega zakona

V sredo, 19.10.2016, je na občini Trzin potekala seja Komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS. Na začetku seje je predsednica komisije, Irena Karčnik, povzela stališča in pripombe, ki jih je komisija podala na prejšnji predlog Gradbenega zakona, ter izpostavila, da dosti pripomb in predlogov ni bilo upoštevanih. Člani komisije so v nadaljevanju obravnavali nov predlog... Preberi več

Ali bodo občinski redarji nadzirali prepoved kajenja?

Kategorija: Inšpektorji / Redarji

Ministrstvo za zdravje je povabilo Skupnost občin Slovenije na sestanek, na katerem so nam predstavili predlog, da bi nadzor nad protikadilskim zakonom podelili tudi občinskim redarjem. Občinski redarji bi tako nadzirali prepoved kajenja na funkcionalnh zemljiščih pred zdravstvenimi ustanovami in vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, torej pred zdravstvenimi domovi in šolami (predvsem pred srednjimi šolami in fakultetami). Na MZ... Preberi več

Komisija za prostor in Komisija za občinsko inšpekcijsko službo proti prenosu obveznosti

Kategorija: Inšpektorji / Prostor

V sredo 15. junija sta se v Trzinu sestali Komisija za prostor in Komisija za občinsko inšpekcijsko službo. Na skupni seji so obravnavali osnutek gradbene in prostorske zakonodaje, s katero pripravljavec (MOP) želi prenesti nadzor nad enostavnimi objekti na občine. Prisotni so bili soglasni, da nasprotujejo vsakršnemu prenosu pristojnosti izdajanja dovoljenj in nadziranja nad kakršnimi... Preberi več

Predlog Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli osnutek Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest, ki si ga lahko preberete na tej povezavi.  Osnutek pravilnika smo vam že posredovali v pregled konec leta 2015. Na podlagi vaših odzivov smo na ministrstvo posredovali tudi pripombe, na katere pa so nam odgovorili v tem dopisu. S... Preberi več

Seminar Pravilnik o prometni signalizaciji in ovirah na cestah

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direktoratom za infrastrukturo organizirala posvet za zaposlene na občinah kjer sta bila predstavljena Pravilnik o prometni signalizaciji ter Pravilnik o zaporah na cestah. Na posvetu sta predavala g. Drago Bregar in mag. Zvonko Zavašnik, ki sta tudi kot odgovorna pripravljala navedena pravilnika. Največ pozornosti je... Preberi več

Predstavitev Pravilnika o prometni signalizaciji in Pravilnika o zaporah na cestah

Predstavitev Pravilnika o prometni signalizaciji in Pravilnika o zaporah na cestah Posvet bo v četrtek, 3. marca 2016, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.   Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direktoratom za infrastrukturo organizira posvet za zaposlene na občinah kjer bosta predstavljena Pravilnik… Preberi več


Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta, Ljubljana, Slovenia

Predvidene spremembe zakonodaje s področja gradnje objektov in varstva okolja in s tem povezan prenos pooblastil med državno in občinsko inšpekcijo

Kategorija: Inšpektorji / Zakonodaja

Komisija občinskih inšpektorjev je obravnvavala predloge gradbenih zakonov, ki predvidevajo prenos novih in obsežnih nalog na občine. Zato se je komisija odločila, da se občine opozori na povečane obveznosti,  ki izhajajo iz novih predlogov gradbene zakonodaje (iz vidika občinskih inšpektorjev). V skldadu s predlogi zakonov se ves nadzor nad enostavnimi objekti, ki ne potrebujejo gradbenega... Preberi več