Zakonodaja - stran 108 od 136

Predstavljen koncept nove ureditve taksi prevozov

V sredo, 16. 12. 2015 je v prostorih Ministrstva za infrastrukturo potekal sestanek s predstavniki vseh treh skupnosti občin, MO Ljubljana in Prometnega inšpektorata RS o konceptu morebitne nove ureditve avtotaksi prevozov. Ministrstvo je uvodoma poudarilo, da se zavedajo raznolikih potreb občin na področju taksi prevozov, ne glede na to pa so želeli predstavnikom občin predstaviti možne... Preberi več

Predstavljene nove določbe na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Kategorija: GJS / Zakonodaja

V ponedeljek, 14. decembra 2015, sta SOS in Ministrstvo za okolje in prostor v dvorani Državnega sveta organizirala predstavitev predloga uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode združuje zahteve treh dosedanjih predpisov, ki urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, in sicer Uredbo o... Preberi več

SOS, ZOS in ZMOS podpirajo Zakon o pogrebni dejavnosti

16. decembra 2015 smo v Državni zbor poslali skupno stališče vseh treh asociacij občin, ki podpirajo koncept zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, ki ga je v zakonodajno proceduro vložil poslanec Jani Möderndorfer. Predlog Zakona temelji na izhodiščih pretežno gospodarske javne službe, oziroma loči med pogrebno dejavnostjo, ki se opravlja na prostem trgu in... Preberi več

Ukrepi na področju plač, drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju

Reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada Republike Slovenije so dne, 10. novembra 2015, podpisali Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15). Ukrepi se nanašajo na plače in druge stroške dela ter nekatere druge ukrepe v javnem sektorju. Celotno pojasnilo najdete tu:… Preberi več

V obravnavi predlog Navodil o organiziranju in vzpostavitvi informacijskega centra RS

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled prejeli predlog Navodil o organiziranju in vzpostavitvi informacijskega cestra RS, ki bi se vzpostavil v primeru nesreče v kateri je prizadeto večje število oseb. Predlog navodil se nahaja na tej povezavi. Vaše pripombe in predloge posredujte najkasneje do 14.1.2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Sestanek z ministrstvom za zdravje glede uredbe o pitni vodi

Kategorija: GJS / Zakonodaja

V torek, 8.12.2015 je v prostorih Ministrstva za finance potekal sestanek med predstavniki občin in ministrstva glede delovnega osnutka predloga uredbe o pitni vodi, ki bi v prihodnje nadomeščala pravilnik. Predlog uredbe je še delovni osnutek, nanj pa je možno podati predloge in pripombe še pred začetkom javne obravnave. Predstavnica SOS je na sestanku opozorila... Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J)

S stani Ministrstva za pravosodje smo v pregled prejeli osnutek Zakona o prekrških (ZP_1J). V predlogu zakona se na novo urejajo ali bistveno spreminjajo določeni instituti, ki bodo vplivali na sistemsko izvajanje prekrškovne zakonodaje. Rešitve, zaradi katerih ima predlog ZP-1J v določenem delu sistemsko naravo, so po navedbah ministrstva zlasti naslednje: določitev sistemske podlage za... Preberi več

Predlog Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti

V prihodnjih dneh bo Ministrstvo za okolje in prostor po Sloveniji izvedlo 4 porečne/regionalne/območne predstavitve predloga Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti. Program posvetovanj je naslednji: Porečje Savinje  (15. 12., Ljubno ob Savinji), Porečje Mure in Drave (17. 12., Murska Sobota) Porečje zgornje, srednje in spodnje Save (18. 12.,  Ljubljana) Povodje Soče in jadranskih rek z morjem ... Preberi več

Osnutek Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije

Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, področje Energetike objavljen osnutek Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, ki bo v javni obravnavi do 16.12.2015. Vaše predloge in pripombe k osnutku pravilnika lahko pošljete na sasa.kek@skupnostobcin.si do torka, 15. 12. 2015.