Zakonodaja - stran 68 od 122

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-L

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za pravosodje pripravilo delovno gradivo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L). Temeljni cilji predloga zakona so: ureditev postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb Evropske unije, modernizacija izvršilnega postopka na nepremičnine z namenom doseči boljšo in hitrejšo prodajo nepremičnin in hkrati zagotoviti boljše pravno… Preberi več

Predlog Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v obravnavi predlog Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vljudno vas naprošamo, da nam pripombe in predloge s podrobnejšo obrazložitvijo posredujete najkasneje do četrtka, 9. marca 2017 na naslov info@skupnostobcin.si.

Problematika subvencioniranja najemnin – Sporočanje podatkov o subvencioniranih stanarinah

V prostorih Ministrstva za javno upravo je dne 2.2.2017 potekal sestanek med predstavniki skupnosti občin in predstavniki Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za finance, FURS in Ministrstva za okolje in prostor. Na problematiko povezano s subvencijami stanovanjskih najemnin, predvsem z vidika odprave administrativnih bremen, so predstavniki... Preberi več

4. sestanek Komisije za integracijo Romske skupnosti

Kategorija: Zakonodaja

V sredo, 1.2.2017, je v mestni občini Murska Sobota potekal 4. sestanek Komisije za integracijo Romske skupnosti pri SOS. Na sestanku so članice in člani ter vabljene občine z Romsko skupnostjo obravnavali Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o Romski skupnosti, Osnutek Nacionalnega programa ukrepov vključevanja Romov Vlade Republike Slovenije za obdobje 2016-2021 ter predlog Združenja... Preberi več

Upravni postopek v praksi

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z magistro Marijo Tanacek, vodjo Sekretariata za splošne zadeve MO Maribor in članico komisije za strokovni izpit iz upravnega postopka, in Milanom Železnikom, Evropski pravni center, organizirala osvežitveni seminar na temo upravnega postopka, ki je potekal v torek, 31.1.2017 v Celju. Udeleženci seminarja so svoje strokovno znanje utrdili na podlagi… Preberi več

Posvet na temo zemljiške knjige in portala e-ZK

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije dne, 30.1.2017 organizirala informativni posvet na temo zemljiške knjige, informacijskega sistema e-ZK ter portala e-ZK, ki je sestavni del informacijskega sistema za podporo informatizirane zemljiške knjige (informacijski sistem e-ZK) in ga upravlja Center za informatiko na Vrhovnem sodišču RS. Predavateljica Nina Bogataj, okrajna sodnica... Preberi več

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov v javni razpravi

  Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. V osnutku uredbe je popravljena definicija za ozimine, bolj jasno je opredeljena časovna prepoved gnojenja za sejano travinje, dodana je prepoved gnojenja za kompost ali digestat, če ima slednji več kot… Preberi več

Usklajevanje novele ZSPDSLS

Predstavniki skupnosti občin so se 25.1.2017 udeležili usklajevalnega sestanka s pripravljavci predpisa na Ministrstvu za javno upravo, in sicer glede vsebine novega Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Gre že za drugi sestanek usklajevalne narave, saj je v interesu, da se pripravi z lokalnimi skupnostmi usklajeni predlog. Kljub temu pa nekateri predlogi... Preberi več

Ponovno glasovanje o ZLS-S

V sredo, 25.1.2017, so na 26. redni seji Državnega zbora RS poslanke in poslanci ponovno glasovali o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi, s katerim se bi uzakonil institut odpoklica župana. Poslanke in poslanci v ponovnem glasovanju niso podprli predloga zakona, in sicer od 76 navzočih poslank in poslancev je ZA zakon glasovalo... Preberi več