Predlogi predpisov

Priprave na sprejem Zakona o zaščiti prijaviteljev in na vzpostavitev prijavnih poti za zavezance

Vlada je 19. oktobra 2022 potrdila predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), ki bo predvidoma prihodnji teden sprejet v Državnem zboru. Zakon prinaša ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, pred povračilnimi ukrepi, prinaša pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju pri vzpostavitvi prijavnih poti. Ministrstvo za... Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H)

V Državnem zboru se nahaja vladni Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H), skrajšani postopek, EPA 528-IX. Manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo na splošne prilagoditve na nove pravne podlage za izvajanje SN SKP 2023–2027, posebno ureditev upravnega postopka in povezane vsebine (sistem za spremljanje površin, krizni ukrepi politike razvoja… Preberi več

Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil

Ministrstvo za okolje in prostor je na portalu e-demokracija objavilo Uredbo o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil. Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil določa pravila ravnanja za varovanje morskega okolja pred negativnimi učinki izpustov odpadkov z ladij, ki uporabljajo pristanišča v EU, hkrati pa zagotavlja nemoten potek pomorskega prometa z… Preberi več

V javni razpravi Uredba o vodenju in vsebini podatkov o elektronskih komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih

V Službi Vlade RS za digitalno preobrazbo so pripravili osnutek Uredbe o vodenju in vsebini podatkov o elektronskih komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih (EVA 2022-1545-0010). Sprejem uredbe je potreben zaradi uveljavitve novega Zakona o elektronskih komunikacijah, ki v petem odstavku 15. člena določa, da vlada za namen izvajanja… Preberi več

Osnutek Uredbe o nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

Obveščamo vas, da je na E-demokraciji dostopen osnutek Uredbe o nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Povezava do gradiva TUKAJ. Vaše predloge in pripombe nam prosimo posredujte do 2. 2. 2023 na neza.jager@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju električne energije

V vpogled vam pošiljamo Predlog Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju električne energije. Ta zakon določa ukrepe za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo, pobiranje prispevkov od izjemnih dobičkov, poročanje in evalvacijo ukrepov, ter izvajanje Uredbe Sveta (EU) 2022/1854 z dne 6. oktobra 2022 o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen… Preberi več

Predloga Pravilnikov o izvajanju davčnega postopka ter predloga Pravilnika o obrazcu za uveljavljanje dejanskih stroškov

Na spletnem portalu E-demokracija sta objavljena predloga – Pravilnika o izvajanju davčenga postopka v katerem se črta dosedanju 86.š člen vloga za uveljavljanje osebne olajšave za rezidente, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, pri informativnem izračunu dohodnine. Celoten predlog Pravilnika se nahaja na tej povezavi.  – predlog Pravilnika o obrazcu za uveljevanjanje… Preberi več

Predlog Uredbe o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito

S strani Ministstva za obrambo smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Urede o sredstviih za osebno in skupinksko zaščito. Predlog uredbe določa, da morajo organizacije: javni zdravstveni zavodi na primarni, sekundarni in terciarni ravni, javni lekarniški zavodi ter javni socialnovarstveni zavodi; upravljavci kritične infrastrukture Republike Slovenije skladno z zakonom, ki ureja kritično infrastrukturo, z... Preberi več

Ponovno usklajevanje DN ZIR ob terorističnem napadu v Sloveniji

S strani URSZR smo v ponovno obravnavo prejeli predlog DN ZIR ob terorističnem napadu v Sloveniji. Skupnosti občin Slovenije je na prvi predlog posredovala predloge za spremembo, ki so bili skoraj v celoti upoštevani in sicer: – v poglavju 4.1.4 je navedeno, da se načrtujejo sredstva nabave, servisiranja in zamenjave najpomembnejše zaščitne in reševalne opreme.... Preberi več