Predlogi predpisov - stran 109 od 110

Delovni osnutek Zakona o nedovoljenih gradnjah

S strani ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli delovni osnutek Zakona o nedovoljenih gradnjah. Zakon ureja posebne pogoje za pridobitev gradbenih dovoljenj (legalizacijo) pri nedovoljenih gradnjah, pri čemer je fingirano, da se za potrebe izvajanja tega zakona za nedovoljeno gradnjo štejejo samo objekti, ki so po ZGO-1 določeni kot nelegalne gradnje (objekti, zgrajeni brez gradbenih… Preberi več

Nov predlog Pravilnika o razvitosti razvojnih regij po stopnji razvitosti

V skupnosti občin Slovenije smo prejeli odgovor na pripombe SOS na predlog pravilnika o razvitosti razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014 – 2020 in v skladu z upoštevanimi pripombami novo različico pravilnika.  Prosimo vas, da nam vaše dodatne pripombe in predloge posredujete najkasneje do 14.3.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.  

Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

Skupnost občin Slovenije je prejela besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, z dne 20.2.2014. Vljudno vas naprošamo, da besedilo pregledate in nam posredujete dodatne pripombe, mnenja in stališča na predlagan zakon. Vaše pripombe nam prosimo posredujte najkasneje do četrtka, 6. marca 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

Osnutek predloga novega zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru

Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za kulturo objavljen osnutek predloga novega zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru, javni agenciji Republike Slovenije.   Predlog zakona temelji na vključitvi vseh deležnikov iz celotnega filmskega, kinematografskega in avdiovizualnega področja (produkcije, promocije, distribucije, prikazovanja, filmske vzgoje, izobraževanja, filmske stroke) v sistem posameznih podpor oz. spodbud, dodeljenih prek javnih… Preberi več

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju

Skupnost občin Slovenije vam posreduje novo verzijo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-J (EVA 2013-2030-0096). Vljudno vas naprošamo, da predlog zakona pregledate in nam posredujete pripombe, mnenja in stališča v obliki amandmajev, ki ji lahko posredujete najkasneje do petka, 14.02.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

Osnutek Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

Na spletnih straneh MKO je objavljen Osnutek Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. S sprejemom te uredbe se pričakujejo ugodne finančne posledice tako za zasebne investitorje kot za občino in državo. Številni projekti, za katere do sedaj ni bila izvedena niti presoja vplivov na okolje niti predhodni postopek… Preberi več

Osnutek Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega

MKO je objavilo Osnutek Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Uredba navaja nove dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega: uplinjanje in utekočinjanje premoga in drugih goriv, proizvodnja magnezijevega oksida, nekatere dejavnosti odstranjevanja ali predelave nevarnih odpadkov, sežiganje in sosežiganje nenevarnih odpadkov, nekatere dejavnosti odstranjevanja in… Preberi več