Predlogi predpisov - stran 110 od 112

Predlog Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi

Skupnost občin Slovenije je na spletu zasledila, da je v medresorski obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Vaše morebitne predloge, mnenja in stališča na predlagana zakona nam prosimo posredujte najkasneje do četrtka, 17. aprila 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

Pravilnik o usposabljanju in izpopolnjevanju občinskih redarjev

S strani MNZ smo v usklajevanje prejeli Pravilnik o usposabljanju in izpopolnjevanju občinskih redarjev. Vljudno vas prosimo, da nam vaše morebitne pripombe posredujete do 4. aprila 2014 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.  PravilnikKatalog strokovnih znanjProgram strokovnih usposabljanjProgram obdobnega izpopolnjevanja

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za notranje zadeve prejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), EVA 2013-1711-0087. Glede na to, da gre za temeljni zakon lokalne samouprave in da so v predlogu predvidene spremembe, ki vplivajo na sedanjo delovanje občin, vas vljudno naprošamo, da v največji možni meri sodelujete pri… Preberi več

Delovni osnutek Zakona o nedovoljenih gradnjah

S strani ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli delovni osnutek Zakona o nedovoljenih gradnjah. Zakon ureja posebne pogoje za pridobitev gradbenih dovoljenj (legalizacijo) pri nedovoljenih gradnjah, pri čemer je fingirano, da se za potrebe izvajanja tega zakona za nedovoljeno gradnjo štejejo samo objekti, ki so po ZGO-1 določeni kot nelegalne gradnje (objekti, zgrajeni brez gradbenih… Preberi več

Nov predlog Pravilnika o razvitosti razvojnih regij po stopnji razvitosti

V skupnosti občin Slovenije smo prejeli odgovor na pripombe SOS na predlog pravilnika o razvitosti razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014 – 2020 in v skladu z upoštevanimi pripombami novo različico pravilnika.  Prosimo vas, da nam vaše dodatne pripombe in predloge posredujete najkasneje do 14.3.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.  

Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

Skupnost občin Slovenije je prejela besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, z dne 20.2.2014. Vljudno vas naprošamo, da besedilo pregledate in nam posredujete dodatne pripombe, mnenja in stališča na predlagan zakon. Vaše pripombe nam prosimo posredujte najkasneje do četrtka, 6. marca 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

Osnutek predloga novega zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru

Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za kulturo objavljen osnutek predloga novega zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru, javni agenciji Republike Slovenije.   Predlog zakona temelji na vključitvi vseh deležnikov iz celotnega filmskega, kinematografskega in avdiovizualnega področja (produkcije, promocije, distribucije, prikazovanja, filmske vzgoje, izobraževanja, filmske stroke) v sistem posameznih podpor oz. spodbud, dodeljenih prek javnih… Preberi več

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju

Skupnost občin Slovenije vam posreduje novo verzijo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-J (EVA 2013-2030-0096). Vljudno vas naprošamo, da predlog zakona pregledate in nam posredujete pripombe, mnenja in stališča v obliki amandmajev, ki ji lahko posredujete najkasneje do petka, 14.02.2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.