Predlogi predpisov - stran 3 od 110

Uredba o pitni vodi v javni razpravi

Obveščamo vas, da je Uredba o pitni vodi v javni razpravi. Uredba v skladu z Direktivo EU 2020/2184 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L št. 435 z dne 13. 12. 2020), določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja… Preberi več

Predlog zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide

V obravnavi na Državnem zboru je predlog zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide Predlog zakona lahko preberete TUKAJ. V predlogu zakona so določeni konkretni pogoji za dostopnost, da se poveča dostopnost do proizvodov in storitev za invalide. Glavni cilj predloga zakona pa je izboljšati delovanje notranjega trga na področju dostopnosti proizvodov in… Preberi več

Zakon o dolgotrajni oskrbi – poziv k pridobivanju mnenj oziroma stališč (ROK 18. 11. DO 12.00)

Ministrstvo za zdravje nam je posredovalo osnutek Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) pred uradnim medresorskim usklajevanjem z namenom pridobiti mnenja oziroma strokovna stališča. Osnutek zakona lahko preberete TUKAJ. Osnutek ZDOsk-1 se osredotoča in odpravlja problematiko izvajanja veljavnega zakona v praksi ter pogosto nejasnost, nedorečenost, pravne praznine in težko razumljivost posameznih inštitutov. Poleg vira financiranja, statusa izvajalcev… Preberi več

Posvetovalni sestanek z občinami glede osnutka Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

Predstavniki vseh združenj občin so prisostovali na sestanku, ki je v torek, 8.11.2022 potekal v prostorih Ministrstva za infrastrukturo. Sestanek je bil izveden v hibridni obliki, osrednja tema sestanka pa so bile pripombe občin na osnutek Zakona o infrastrukturi na alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. Predstavniki združenj občin so uvodoma... Preberi več

Predlog Pravilnika o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov

S strani Ministrstva za finance smo prejeli v pregled in obravnavo osnutek o predložitvi Pravilnika o zaključnih računov občinskih proračunov. V pravilniku, predlagajo naslednje spremembe: Občine sprejemajo Zaključni račun in ne Odloka o zaključnem računu, zato Pravilnik ne vsebuje več besede »odlok«, s čimer je celotno besedilo Pravilnika poenoteno. Gradivo Zaključnega računa je lahko poslano... Preberi več

Osnutek Državnega načrta zaščite in reševanja ob terorističnem napadu v RS

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek Državnega načrta zaščite in reševanja ob terorističnem napadu v Republiki Sloveniji – verzija 5.0 (le ta nadomešča Državni načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi –... Preberi več

Osnutek uredbe o izvajanju uredb EU na področju azila, migracij in vključevanja notranje varnosti v RS (2021 – 2027)

V javni razpravi je osnutek Uredbe o izvajanju Uredb (EU) na področju azila, migracij in vključevanja, notranje varnosti ter evropskega integriranega upravljanja meja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2021–2027.  Vljudno zaprošamo za vaš odziv do vključno srede, 16. 11. 2022 na naslov info@skupnostobcin.si. 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem – ponovna javna obravnava

Obveščamo vas, da je MOP v ponovno javno obravnavo poslalo predlog sprememb Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), ki ga na podlagi petega odstavka 87. člena Stanovanjskega zakona izda minister pristojen za prostor. V dopisu navajajo: “Zavedamo se, da bo v prihodnosti potrebno na novo sistemsko urediti področje neprofitnih najemnin s prehodom… Preberi več

Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture za obdobje 2021-2030

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Sektor za ribištvo, je pripravil Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v RS za obdobje 2021-2030 (NSNA). Ta opredeljuje ključne aktivnosti za razvoj akvakulture kot gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji v obdobju 2021-2030. Namen NSNA 2021-2030 je podati temeljne usmeritve, ki bodo spodbujale razvoj trajnostne, zelene,… Preberi več

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o lokacijski informaciji

Objavljen je Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o lokacijski informaciji, do katerega lahko dostopate TUKAJ. Priloga 1 Pravilnika (Zahteva za izdajo lokacijske informacije) je dostopna na tej povezavi, Priloga 2  (Lokacijska informacija) pa tukaj.   Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete v obliki obrazca do petka, 28.10.2022 na naslov ana.plavcak@skupnostobcin.si