Predlogi predpisov - stran 30 od 79

Zakon o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško

V državnozborski proceduri je besedilo Predloga zakona o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško. Poleg navedenega zakona so objavljena tudi besedila predlogov: Pravilnika o načinu evidentiranja državne meje z Republiko Hrvaško Uredbe o poteku mej naselij po državni meji z Republiko Hrvaško v skladu z arbitražnim sporazumom Morebitne pripombe sprejemamo do petka, 3. 11. 2017 na… Preberi več

Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške

Vlada je Državnemu zboru predložila besedilo Predloga zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, ki ureja določena vprašanja zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vaše morebitne pripombe nam lahko posredujete najkasneje do petka, 3. 11. 2017 na naslov… Preberi več

Zakon o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je objavljen predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Zakon bo urejal dejavnost dolgotrajne oskrbe, naloge Republike Slovenije in občin v sistemu dolgotrajne oskrbe, obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, postopek ugotavljanja in način uresničevanja pravic iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, pravice zavarovanih oseb do dolgotrajne... Preberi več

Sestanek na MOP in poziv SOS za spremembe predloga ZUreP-2

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se v ponedeljek, 16.10.2017, ob 11.00 uri sestali na Ministrstvu za okolje in prostor z državno sekretarko, Lidijo Stebernak in sodelavci, zadolženimi za pripravo ZUreP-2. Na sestanku so predstavniki SOS izpostavili problematiko predloga ZUreP-2 – glede načina zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti opravljanja nalog urejanja prostora na ravni občin (44. člen... Preberi več

Uredba o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v pripravi predlog Uredbe o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja. Besedilo uredbe najdete na TEJ POVEZAVI. Morebitne komentarje k predlogu nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 26. 10. 2017 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

Predlog zakona o ureditvi lastništva javnih cest

S strani državnega zbora smo prejeli v pregled Predlog zakona o ureditvi lastništva javnih cest, ki si ga lahko pogledate na tej povezavi.   S predlogom zakona se rešuje problematika 23.000 km neodmerjenih in zemljiškoknjižno neurejenih kategoriziranih cest. Predlog zakona omogoča, da se sistemsko sanira pravni položaj, ko država in občine že desetletja zagotavljajo in vzdržujejo javne ceste, ki... Preberi več

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijstvu

Skupnost občin Slovenije vas seznanja, da je v javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijstvu. Spremenjena in dopolnjena so določila naslednjih področij: veriga preskrbe s hrano, začasno in občasno delo v kmetijstvu in izobraževanje na področju čebelarstva. Besedilo predloga najdete TUKAJ. Vaše morebitne predloge ali pripombe nam posredujete do petka, 10…. Preberi več

Predlog Sprememb in dopolnitev Zakona o cestah

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v obravnavo sprejeli Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o cestah, ki si ga lahko prebereta na tej povezavi.  V Predlogu zakona MZI ni upošteval predloga SOS: – da se omogoči parcelacija cest, brez soglasja lastnika – da se občinam s predlogom 62. člena povečuje stroške in obveznosti. MZi navaja, da... Preberi več

Predlog ZIPRS1819

Obveščamo, da je bil Državnemu zboru RS predložen Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. V njem se določa višina povprečnine za naslednji leti, možnost sprejemanja dveh letnih proračunov občin, ne glede na to, da je prihodnje leto volilno leto, in pravna podlaga za prejemanje odlokov o NUSZ. Besedilo predloga... Preberi več