Predlogi predpisov - stran 4 od 110

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani

Obveščamo vas, da je v  obravnavi v Državnem zboru Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ. Cilj zakona je brezplačno šolsko kosilo določiti kot pravico vseh redno šolajočih osnovnošolcev. Opozarjamo, da bo v primeru sprejetja zakona, to za občine povzročilo znantne finančne posledice, saj bodo potrebne investicije… Preberi več

Zakon o spremembah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

V pripravi Ministrstva za finance je Zakon o spremembah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Novela zakona je potrebna zaradi uskladitve s priporočilom številka 12 FATF ter 20. členom Direktive  (EU) 2015/849, ki zahteva, da zavezanci pri izvajanju poglobljenega pregleda strank, ki so politično  izpostavljene osebe, poleg podatkov o izvoru sredstev pridobijo tudi… Preberi več

Predlog zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva

Vlada je na Državni zbor vložila v obravnavo Predlog zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ. V predlogu zakona je med drugim vključen dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo (predlagani 16. člen). Vaše morebitne pripombe in… Preberi več

Predlog zakona o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Vlada je na Državni zbor vložila v obravnavo Predlog zakona o spremembah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ. Opozarjamo, da bodo z zakonom nastale posledice za občinske proračune (vrtci) zaradi načrtovanih napredovanj v nazive. Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do četrtka, 27. 10. 2022, na naslov… Preberi več

Uredba o spremembah uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Ministrstvo za okolje in prostor je v medresorsko obravnavo posredovalo Uredbo o spremembah uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Glavni namen spremembe uredbe je odprava kršitev, ki jih Sloveniji očita Evropska komisija. Sprememba uredbe določa, da mejna vrednost velja na izpustu odpadne vode. Sprememba zagotavlja tudi,… Preberi več

Kodeks upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti

Komisija za preprečevanje korupcije, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, Združenje nadzornikov Slovenije in Združenje občin Slovenije smo z namenom izboljšanja korporacijskega upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti za krepitev konkurenčnosti ter korporacijske integritete teh družb pristopili k oblikovanju Kodeksa upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti. Vljudno vabljeni, da svoje pisne… Preberi več

Osnutek predloga Zakona o detektivski dejavnosti

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek predloga Zakona o detektivski dejavnosti. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ. Vaše morebitne pripombe in predloge nam prosimo posredujete do srede, 2. 11. 2022, na naslov neza.jager@skupnostobcin.si

Uredba o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Uredbo o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju (v nadaljnjem besedilu: Uredba), ki odpravlja krajevno pristojnost upravnih enot v postopku spremembe podatka o spolu in vpisu spremembe podatka o spolu v matični register. Vljudno vas prosimo, da Predlog pregledate na povezavi TUKAJ in morebitne pripombe, predloge oziroma mnenje posredujete najpozneje… Preberi več

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2022 – 2023. S spremembo odloka se v program dodajajo ukrepi, ki jih bo izvajal Eko sklad oz. MOP: Spodbude socialno šibkim za ukrepe v stavbah (Eko sklad), Spodbude občanom za… Preberi več