Predlogi predpisov - stran 67 od 75

Dopolnjen predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Koordinacijski odbor CLLD na podlagi pripomb pripravil odziv na pripombe in dopolnil predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020. – Odgovori na pripombe – Dopolnjen predlog uredbe  Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in predloge dopolnitev Uredbe CLLD posredujete najkasneje do… Preberi več

Predlog zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin

V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli Predlog zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin. Občine prosimo, da predlagano gradivo proučite in nam posredujete vaše pripombe.   K predlogu zakona najdete tudi tabelo z domnevnimi finančnimi implikacijami glede zmanjšanja stroškov občin na podlagi interventnega zakona. Vljudno vas naprošamo, da mnenja, stališča in pripombe posredujete najkasneje do petka, 16.1.2015 na naslov info@skupnostobcin.si…. Preberi več

Predlog strategije razvoja prometa v RS

Na strani Ministrstva za infrastrukturo je objavljeno Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Strategijo razvoja prometa v RS in predlog Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji. Prosimo vas, da nam vaše pripombe posredujete najkasneje do 9.1.2015 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in opremi vozil

S strani Ministrstva za infrastrukturo smo v pregled prejeli Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in opremi vozil. V skladu s predlogom se prirejenim vozilom za prevoz vozil dolžine 22m dovoli vožnja po regionalnih in občinskih cestah. Vožnja po regionalnih in občinskih cestah je mogoča v kolikor to dovoli upravljavec ceste. Vljudno vas prosim,… Preberi več

Osnutek Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in rabe naplavin

V obravnavo smo prejeli Osnutek Pravilnika o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in rabe naplavin ter merskih enotah, s katerimi se izrazi obseg posebne rabe vode in rabe naplavin. Jedro pravilnika je preglednica, ki predstavlja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in rabe naplavin. Vrste posebne rabe vode in rabe naplavin so klasificirane v tristopenjski razporeditvi. Klasifikacija… Preberi več

Osnutek Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh

S strani URSZR smo v pregled prejeli osnutek Državne ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh, verzija 2.0. Verzija 2.0 prinaša predvsem spremembe v kategorizaciji ogroženosti občin in regij in spremembe teksta, kjer je to bilo zaradi te spremembe potrebno. Vsebina ocene je na nekaterih mestih dopolnjena oziroma spremenjena ali prestavljena. Zaradi organizacijskih sprememb je… Preberi več

Osnutek Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal

S strani Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli Osnutek Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal. Pravilnik določa obseg, merila za izbor parametrov, metodologijo vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, vrednotenje vpliva onesnaževanja na stanje tal. Določa vsebino poročila ter način in obliko evidentiranja in sporočanja podatkov o obratovalnem monitoringu stanja tal, določa pa tudi podrobnejše tehnične… Preberi več

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2015

S strani URSZR smo bili pozvani, da jim do 30.12.2014 sporočimo predloge za aktivnosti, ki bi jih URSZR vključil v Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2015. Prav tako vas vljudno prosimo, da nam do 15.1.2015 posredujete poročilo o izvedenih aktivnostih v skladu z Nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za… Preberi več