Predlogi predpisov - stran 71 od 93

Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju

S strani Urada za narodnosti smo bili obveščeni, da je v drugem krogu javne obravnave Predlog Uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2016 in 2017. Urad za narodnosti zaproša za pregled gradiva in mnenje najkasneje do 24.2.2016. Dotične občine vabimo, da vaša stališča do predloga posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Delovno srečanje – Predlog novega Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu

Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Združenje občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance in Mestno občino Kranj organiziramo delovno srečanje z namenom pogovora o osnutku Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu.  Delovno srečanje bo potekalo v petek, 11. marca 2016, s pričetkom ob 9.00 uri v sejni sobi 15, MO Kranj…. Preberi več


Mestna občina Kranj, Slovenski trg, Kranj, Slovenija

Osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila Osnutek Zakona o evidentiranju gospodarske infrastrukture; EVA: 2016-2550-0001 (delovno gradivo – 27. 1. 2016), s katerim se bodo določile ustrezne pravne podlage in celovita ureditev področja evidentiranja podatkov o gospodarski infrastrukturi v Republiki Sloveniji (ne le o gospodarski javni infrastrukturi); opredelili se bodo postopki,... Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Državnemu zboru Vlada predložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju. Med predlaganimi spremembami in dopolnitvami je tudi sprememba 128. člena ZD v zvezi z ureditvijo omejitve dedovanja premoženja zapustnika, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Omejitev dedovanja, kot je določena v ZD,… Preberi več

Dopolnjena verzija Osnutka OP ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov RS

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo popravljeno in dopolnjeno verzijo Osnutka Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (verzija V2). Rok za oddajo pripomb je podaljšan do četrtka, 3. marca 2016. Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe in predloge posredujete na e-naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Zakon o javnih financah in Zakon o računovodstvu

Skupnost občin Slovenije obvešča, da sta sočasno v pripravi novi Zakon o javnih financah in Zakon o računovodstvu. Predloga predpisa najdete na tej povezavi: Zakon o javnih financah Zakon o računovodstvu Vaše stališče, pripombe in predloge nam posredujte najkasneje do petka, 26.2.2016 na naslov info@skupnostobcin.si.  

Osnutek Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja teh zemljišč s stavbnimi pravicami

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo osnutek Pravilnika o metodologiji za določanje vrednosti vodnih in priobalnih zemljišč v postopkih razpolaganja, pridobivanja in obremenjevanja teh zemljišč s stavbnimi pravicami, ki ureja osnovo za določitev vrednosti zemljišč, brezplačno pridobivanje, metode razpolaganja, osnovo in višino za določitev nadomestila za obremenjevanje s stavbnimi pravicami. Navedeni… Preberi več

Predlog Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi predlog nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. Vljudno vas naprošamo, da se do predloga opredelite v obliki že formuliranega odstavka ali člena, zraven tega pa predlagano spremembo kar se da dobro tudi argumentirate. Vaše pripombe lahko posredujete do 4.2.2016 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

2. sestanek Delovne skupine SOS glede Strategije razvoja lokalne samouprave RS

Dne 21.1.2016 je potekal 2. sestanek Delovne skupine SOS za usklajevanje stališč pri pripravi Strategije razvoja lokalne samouprave RS. Delovna skupina SOS se je sestala z namenom oblikovanja odziva na besedilo predloga Strategije razvoja lokalne samouprave RS. Članice in člani so bili soglasni, da Strategija mora slediti načelu decentralizacije in subsidiarnosti, ter spoštovati temelje lokalne... Preberi več