Predlogi predpisov - stran 74 od 93

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI

Skupnost občin Slovenije v pregled in z namenom podaje pripomb objavlja osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Besedilo predpisa v pripravi najdete TUKAJ. Vaše predloge, pripombe in mnenja nam posredujete najkasneje do srede, 16.12.2015 na naslov info@skupnostobcin.si.

Uredba o pitni vodi-delovni osnutek

Ministrstvo za zdravje pripravlja novo Uredbo o pitni vodi, ki bo nadomestila obstoječi Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, in 25/09). Ker bi želeli pripravljavci nove uredbe še pred uradno  javno obravnavo predpisa slišati mnenja in predloge vseh deležnikov, ki so odgovorni za oskrbo s pitno vodo, vas prosimo,... Preberi več

Strokovni posvet Strategija razvoja lokalne samouprave v Sloveniji

V četrtek 10. decembra 2015,  bo ob 14.30. uri v konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo potekal strokovni posvet o Strategiji razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Na podlagi izhodišč, rezultatov javne in interne razprave je ministrstvo pripravilo besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v RS (SRLS besedilo za javno razpravo). O vsebini dokumenta se želijo pogovoriti z zainteresirano… Preberi več


4 Langusova ulica, Ljubljana, Slovenija

Posvet o pripravi novega Zakona o javnih financah

  V sredo, 25.11.2015, je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF), organizirala informativni posvet v zvezi s pripravo novega Zakona o javnih financah (ZJF). Državna sekretarka, mag. Mateja Vraničar Erman je uvodoma namenila nekaj besed razlogom za prenovo zakona o javnih financah in pozvala občine, da se aktivno vključijo v proces sprejemanja in oblikovanja novega ZJF.... Preberi več

Podaljšanje javne razprave o ZUreP, GZ, in ZPAI

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi pobude SOS ter drugih sodelujočih v dosedanjem poteku javne razprave, podaljšalo javno razpravo na paket zakonov (Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih). Zakona o urejanju prostora  (zurep), Gradbenega zakona (gradbeni_zakon) – GZpriloga1,  GZpriloga2 in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih (zpai).... Preberi več

Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima

V javni obravnavi je Osnutek Uredbe o dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do ponedeljka, 30.11.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

Predlog Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča

Obveščamo vas, da je v okviru strokovnega usklajevanja v obravnavi Predlog Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča ( ZVEtL-1 ). Namen zakona je sanacija neustreznega zatečenega stanja neusklajenosti nepremičninskih evidenc. Predlog zakona omogoča uskladitev nepremičninskih evidenc na materialnopravno pravilnih podlagah, ki se jih ugotavlja v kontroliranem okolju nepravdnih sodišč, in… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona – podaljšan rok za pripombe

Obveščamo vas, da je bil podaljšan rok za sprejem pripomb na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki se nahaja v javni razpravi. Predlog zakona gre v smeri določnejših opredelitev upravljanja, učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona z namenom urejanja odnosov z etažnimi lastniki in poenostavljanja postopkov glede upravljanja večstanovanjskih zgradb. Prosimo vas, da nam vaše… Preberi več

Predlog zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč

16. 11. 2015 smo prejeli Dopis Občinskim svetom in županom občin in mestnih občin v zvezi s Predlogom zakona o pogrebni dejavnosti ter upravljanju pokopališč, 804-10/15-0001/0007, 0878-VII, s katerim obveščajo, da je predlog zakona objavljen v Poročevalcu z dnem 16. 11. 2015 in da mnenja k predlogu pričakujejo do 16. 12. 2015. Vabimo vas, da... Preberi več