Predlogi predpisov - stran 79 od 81

Nacionalni reformni program 2014-2015

V Skupnosti občin Slovenije smo občinam članicam posredovali Nacionalni reformni program 2014-2015, v katerem si je Vlada RS zastavila med drugim, da bo vzpostavila stabilnost javnih financ z doseganjem strukturno izravnanega salda do leta 2017 in dolgoročna vzdržnost javnega dolga. Na področju občin se bi naj tega lotili preko strukturnih prilagoditev daljše ročnosti, kot navajajo z reformo… Preberi več

Predlog Zakona o lokalni samoupravi z dne 3.4.2014

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za notranje zadeve prejela dopolnjeno različico ZLS-S. Ministrstvo za notranje zadeve razlaga, da se novo besedilo razlikuje v tem, da nima več določbe o zmanjšanju članov občinskih svetov, pri odpoklicu župana pa je postavljena večja časovna omejitev, spremenjena je določba o številu zahtevanih podpornikov in dodan institut odpoklica občinskega… Preberi več

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh e-demokracije zasledila objavo predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Obrazložitev Morebitne pripombe, stališča nam posredujte do ponedeljka, 7. aprila 2014 na naslov info@skupnostobcin.si. 

Zakon o političnih strankah

Skupnost občin Slovenije je na spletu zasledila, da je v medresorski obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strank. Vaše morebitne predloge, mnenja in stališča na predlagana zakona nam posredujte najkasneje do četrtka, 17. aprila 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

Predlog Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi

Skupnost občin Slovenije je na spletu zasledila, da je v medresorski obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. Vaše morebitne predloge, mnenja in stališča na predlagana zakona nam prosimo posredujte najkasneje do četrtka, 17. aprila 2014 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. 

Pravilnik o usposabljanju in izpopolnjevanju občinskih redarjev

S strani MNZ smo v usklajevanje prejeli Pravilnik o usposabljanju in izpopolnjevanju občinskih redarjev. Vljudno vas prosimo, da nam vaše morebitne pripombe posredujete do 4. aprila 2014 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.  PravilnikKatalog strokovnih znanjProgram strokovnih usposabljanjProgram obdobnega izpopolnjevanja

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi

Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za notranje zadeve prejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), EVA 2013-1711-0087. Glede na to, da gre za temeljni zakon lokalne samouprave in da so v predlogu predvidene spremembe, ki vplivajo na sedanjo delovanje občin, vas vljudno naprošamo, da v največji možni meri sodelujete pri… Preberi več

Delovni osnutek Zakona o nedovoljenih gradnjah

S strani ministrstva za infrastrukturo in prostor smo prejeli delovni osnutek Zakona o nedovoljenih gradnjah. Zakon ureja posebne pogoje za pridobitev gradbenih dovoljenj (legalizacijo) pri nedovoljenih gradnjah, pri čemer je fingirano, da se za potrebe izvajanja tega zakona za nedovoljeno gradnjo štejejo samo objekti, ki so po ZGO-1 določeni kot nelegalne gradnje (objekti, zgrajeni brez gradbenih… Preberi več