• Domov
  • Zaščita in reševanje

Zaščita in reševanje

Predlog Uredbe o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito

S strani Ministstva za obrambo smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Urede o sredstviih za osebno in skupinksko zaščito. Predlog uredbe določa, da morajo organizacije: javni zdravstveni zavodi na primarni, sekundarni in terciarni ravni, javni lekarniški zavodi ter javni socialnovarstveni zavodi; upravljavci kritične infrastrukture Republike Slovenije skladno z zakonom, ki ureja kritično infrastrukturo, z... Preberi več

Ponovno usklajevanje DN ZIR ob terorističnem napadu v Sloveniji

S strani URSZR smo v ponovno obravnavo prejeli predlog DN ZIR ob terorističnem napadu v Sloveniji. Skupnosti občin Slovenije je na prvi predlog posredovala predloge za spremembo, ki so bili skoraj v celoti upoštevani in sicer: – v poglavju 4.1.4 je navedeno, da se načrtujejo sredstva nabave, servisiranja in zamenjave najpomembnejše zaščitne in reševalne opreme.... Preberi več

Osnutek Državnega načrta zaščite in reševanja ob terorističnem napadu v RS

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek Državnega načrta zaščite in reševanja ob terorističnem napadu v Republiki Sloveniji – verzija 5.0 (le ta nadomešča Državni načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi –... Preberi več

Državni zbor RS je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Državni zbor je na izredni seji, ki je bila 31.8.2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predlog zakona je podprlo vseh 80 prisotnih poslancev. Skupnost občin Slovenije je v državni zbor posredovala pripombe, da bi se v predlogu zakona omogočilo povračilo stroškov tudi občinam. Celotne pripombe so… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

S strani Državnega zbora RS smo v pregled in obravnavo prejeli predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predlog zakona je dosegljiv na na tej povezavi. Predlog zakona omogoča povračilo stroškov društvom in nevladim organizacijam v primeru, da ob aktivaciji državnega načrta aktivno sodelujejo v intervenciji, kot dodaja… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

S strani Ministrstva za obrambo smo v pregled in obravnavo prejeli Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. V predlogu zakona se ureja pravna podlaga za povračilo stroškov, ki so nastali v sklopu sodelovanja na intervencijah v primerih, ko je aktiviran državni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (društvom, javnim… Preberi več

Predlog državnega načrta ZiR ob jedrski in radiološki nesreči

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled in obravnavo prejeli predlog državnega načrta Zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči. Državni načrt obravnava tri scenarije: jedrsko nesrečo v NEK, jedrsko nesrečo v tujini in radiološko nesrečo, zato je razdeljen na tri sklope. Čeprav se nekatere vsebine ponavljajo pri vseh sklopih,… Preberi več

Ocena ogroženosti RS zaradi terorizma

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt ogroženosti RS zaradi terorizma. Osmo poglavje v  je namenjeno oceni ogroženosti lokalnih skupnosti. Na spodnji sliki so z rdečo označene najbolj ogrožene občine na podlagi Ocene tveganja RS. Kot osnovni kriterij ugotavljanja ogroženosti je bila uporabljena ugotovljena ogroženost občin ob nesreči zrakoplova, nesreči v železniškem prometu,… Preberi več

Vlada RS izdala Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi. Z njo je s ciljem izboljšanja požarne varnosti na lokalni in državni ravni povišala višino požarne takse. S spremembo Uredbe o požarni taksi je odstotek požarne takse od zavarovalne premije, ki se mora plačati državi na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti, namesto dosedanjih… Preberi več