• Domov
  • Zaščita in reševanje

Zaščita in reševanje

Osnutek Državnega načrta zaščite in reševanja ob terorističnem napadu v RS

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled in obravnavo prejeli osnutek Državnega načrta zaščite in reševanja ob terorističnem napadu v Republiki Sloveniji – verzija 5.0 (le ta nadomešča Državni načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi –... Preberi več

Državni zbor RS je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Državni zbor je na izredni seji, ki je bila 31.8.2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predlog zakona je podprlo vseh 80 prisotnih poslancev. Skupnost občin Slovenije je v državni zbor posredovala pripombe, da bi se v predlogu zakona omogočilo povračilo stroškov tudi občinam. Celotne pripombe so… Preberi več

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

S strani Državnega zbora RS smo v pregled in obravnavo prejeli predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predlog zakona je dosegljiv na na tej povezavi. Predlog zakona omogoča povračilo stroškov društvom in nevladim organizacijam v primeru, da ob aktivaciji državnega načrta aktivno sodelujejo v intervenciji, kot dodaja… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

S strani Ministrstva za obrambo smo v pregled in obravnavo prejeli Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. V predlogu zakona se ureja pravna podlaga za povračilo stroškov, ki so nastali v sklopu sodelovanja na intervencijah v primerih, ko je aktiviran državni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (društvom, javnim… Preberi več

Predlog državnega načrta ZiR ob jedrski in radiološki nesreči

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled in obravnavo prejeli predlog državnega načrta Zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči. Državni načrt obravnava tri scenarije: jedrsko nesrečo v NEK, jedrsko nesrečo v tujini in radiološko nesrečo, zato je razdeljen na tri sklope. Čeprav se nekatere vsebine ponavljajo pri vseh sklopih,… Preberi več

Ocena ogroženosti RS zaradi terorizma

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt ogroženosti RS zaradi terorizma. Osmo poglavje v  je namenjeno oceni ogroženosti lokalnih skupnosti. Na spodnji sliki so z rdečo označene najbolj ogrožene občine na podlagi Ocene tveganja RS. Kot osnovni kriterij ugotavljanja ogroženosti je bila uporabljena ugotovljena ogroženost občin ob nesreči zrakoplova, nesreči v železniškem prometu,… Preberi več

Vlada RS izdala Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi. Z njo je s ciljem izboljšanja požarne varnosti na lokalni in državni ravni povišala višino požarne takse. S spremembo Uredbe o požarni taksi je odstotek požarne takse od zavarovalne premije, ki se mora plačati državi na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti, namesto dosedanjih… Preberi več

Na posvetu Vloga občin pri soočanju z begunsko krizo poudarek na sodelovanju in postopanju v skladu s predpisi

Skupnost občin Slovenije je v četrtek, 31. marca 2022 izvedla posvet Solico – vloga občin pri soočanju z begunsko krizo. Predstavniki Urada za migracije, pristojnih ministrstev, Visokega Urada ZN za begunce, občin, Uprave RS za zaščito in reševanje, Slovenske filantropije ter Slovenskega Mladinskega Orkestra so predstavili Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito,... Preberi več

Predlog sprememb Zakona o varstvu pred požarom ter Uredbe o požarni taksi

S strani Ministrstva za obrambo smo v pregled in obravnavo prejeli predlo Zakona o varstvu pred požarom ter Uredbe o požarni taksi. V predlogu Uredbe o požarni taksi, se spreminja odstotek požarne takse od zavarovalnih premij, ki se mora plačati državi iz zavarovanj požarne nevarnosti iz 5% na 10%.   V predlogu Zakona o varstvu... Preberi več